Tag Archives: školská jedáleň

Usmernenie k dotovaným obedom – september 2023

Od 1. septembra 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotovaný obed patrí každému žiakovi 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakom osemročného gymnázia v 1. až 4. ročníku len za splnenia zákonnej podmienky, ak […]

Informácie k stravovaniu v novom šk. roku 2023/24

Milí stravníci,v novom školskom roku 2023/2024 bude školská jedáleň vydávať stravuod pondelka 4. septembra 2023. Informácie pre zákonného zástupcu v daný deň do 7.15 hod. iba prostredníctvom systému EduPage. Po uvedenom termíne odhlasovanie a prihlasovanie nie je možné. Údaje k platbám Číslo účtu SK 21 0200 0000 0012 0181 3758 Identifikácia platby meno a priezvisko […]

Usmernenie k dotovaným obedom

Informácie zo školskej jedálne k dotovaným obedom Každý žiak pri dotovanom obede musí mať vyplnený zápisný lístok a odovzdaný vedúcej ŠJ. Žiak má nárok na dotovaný obed, ak sa zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny. Rodič je povinný žiaka pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda (ak bol obed aj tak vydaný alebo neodhlásený načas, hradí […]

Zápisný lístok do jedálne treba vyplniť do 15. augusta 2022

Prosíme do pondelka 15. augusta 2022 doručiť pani vedúcej jedálne na e-mailovú adresu jedalen@vdp.sk vyplnený zápisný lístok na školský rok 2022/23. Možnosti stiahnutia: formát PDF dokument Googlu dokument Wordu (Zápisný lístok sa dá voľne stiahnuť, netreba sa prihlasovať do žiadneho konta ani žiadať o prístup.) Prihlásiť sa na obedy v novom školskom roku pomocou zápisného lístka sa musia všetci […]

Odhlasovanie obedov na posledný deň školského roka a preplatky za šk. rok 2021/22

Oznam vedúcej školskej jedálne Odhlasovanie obedov je možné iba do zajtra do stredy, do 14.00 hod. Vo štvrtok 30. júna 2022 už nebude možné ráno akceptovať odhlásenie obeda. Preplatky za šk. rok 2021/22 sa budú účtovať a zasielať v mesiaci júl. Informáciu o prípadných preplatkoch podá vedúca školskej jedálne aj telefonicky: (02) 4342 1217. Preplatky […]

Kontrola platieb školskej jedálni za 2. polrok

Pani vedúca školskej jedálne prosí rodičov platiacich stravné polročne, aby si skontrolovali, či majú uhradený 2. polrok. Taktiež pripomína, že mesačný poplatok za stravné na jún (už posledný mesačný poplatok v tomto školskom roku) musí byť uhradený do 15. mája 2022.

Úpravy jedálneho lístka v školskej jedálni

Oznam pani vedúcej jedálne Keďže aj u nás v kuchyni zaútočil na pani kuchárky covid a postupne nám vypadávajú z práce, jedálny lístok musím prispôsobiť danej situácii. Budem ho denne aktualizovať vždy po 14.00 hod. – podľa okolností. Urobím všetko pre to, aby bola teplá strava zabezpečená. Ďakujem za porozumenie všetkým stravníkom.