Spojená škola sv. Vincenta de Paul
St. Vincent de Paul High & Primary School
Bratislava, Slovensko / Slovakia
I. stupeň / II. stupeň ZŠ Gymnázium Školský klub detí Zoznamy tried / pedagógov
Kontaktné údaje Zápis na ZŠ Prijímačky / Výchovný poradca Suplovanie
Twitter /  Facebook /  YouTube
Spojená škola sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
aktuálne
Prevádzka školy
od pondelka 8. marca 2021
pripravujeme
Zápis na ZŠ
piatok – sobota, 9. – 10. apríla 2021
pridajte sa k nám
Adopcia na diaľku
projekt každodenných modlitieb
Spojená škola sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF
„Kristova láska nás podnecuje“
„Caritas Christi urget nos“
2Kor 5,14
Pozrite si známky na internete!
Známky
Wiki RSS kanál s novo vytváranými wiki stránkami
NOVÉ ÚPRAVY
Prihlásenie
Karta pre študentov a žiakov našej školy - ISIC
Tlačivá / Straty a nálezy ZUŠ /  / IRR / Kremienok  OZ Vincentínum  / Prehliadka Projekty / Misie / Farnosť Zvonenie / Rozvrhy hodín
PoštaDiskWiFi Jedáleň / Menu Rada školy / Žiacka rada Úspechy / Predmety / Krúžky Ochrana os. údajov
admin/webmaster Valídny kód HTML!   Valídne štýly CSS! © vdp.sk & vincentdepaul.sk 2001–2020