Podmienky prijatia na gymnázium

Podrobnosti O našom gymnáziu

Nové číslo školského časopisu

Stiahnite si Archív

Navštívil nás GU100

Video rozcvička

Krúžky v školskom roku 2022/2023

PODROBNOSTI

Organizácia školského roka 2022/2023

PODROBNOSTI

Ale nás je…

Spoločné slávenie bohoslužieb

Ty si, Pane, stále s nami

O školskej kaplnke

Otváranie školy v zimnom období
Od 2. novembra 2022 sa škola otvára od 7.30 pre všetkých žiakov!
Ranná ŠKD je v čase od 6.30 do 7.30.

Platby školskej jedálni

AKTUÁLNE NOVÉ !!!!!!!!

  • Číslo účtu na úhradu: SK21 0200 0000 0012 0181 3758
  • Variabilný symbol: 20222023
  • Do poznámky k platbe prosíme uviesť: meno stravníka a triedu

Školská jedáleň sa riadi pokynmi MŠ SR upravenými od 01.01.2023, hodnotami finančných pásiem na nákupy potravín

na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov (2.finančné pásmo). Cena stravného na jeden obed:

  • 1. stupeň – 1,50 €
  • 2. stupeň – 1,70 €
  • 3. stupeň – 1,90 €

K mesačnému poplatku na potraviny je prirátaná hodnota 10,– € za režijné náklady (RN). Platby sú hradené paušálnym poplatkom, kde je rátaná hodnota obeda vynásobená priemerným počtom dní v školskom roku a prirátaná hodnota 10,– € (RN).

PLATBY: 1. stupeň (ročník 1. – 4.): 38,50 mesačne

2. stupeň (ročník 5. – 9.): 42,30 € mesačne

3. stupeň (I.GA, VI.OA, VII.OA, VIII.OA): 46,10 € mesačne

Nové platby za stravné platia od 2. polroka šk. roka 2022/23.

Upravené platby je potrebné hradiť už od 15. januára (platba na február…)

Platby, ktoré boli hradené v septembri na celý školský rok 2022/23, zostanú nezmenené. Vyúčtovanie prípadného nedoplatku urobí vedúca ŠJ na konci školského roka.

V prípade nejasnosti k platbám poskytne vedúca ŠJ aj telefonicky informáciu.

ODPORÚČAME

Video o našom gymnáziu

Náš úspešný tím DofE

Vydali sme nové číslo
nášho školského časopisu Vincentín – jeseň 2022

Z ARCHÍVU

O našej škole

POVEDALI O NÁS

„Na našu školu som chodil dokopy 13 rokov. Je to podľa mňa najlepšia cirkevná škola v Bratislave, ak nie na celom Slovensku.“

Zoro Poljak, študent (video)

„Veľmi rada spomínam na štúdium na našej škole. Na láskavosť a individuálny prístup učiteľov nikdy nezabudnem.“

Anna Garden, lekárka (Londýn)

„Bol som pri zakladaní nášho gymnázia, bol som medzi prvými maturantmi a dnes na našu školu chodí aj moja dcéra. Teším sa, že ostávam naďalej ‚súčasťou‘ našej školy.“

Karol Kubánek, podnikateľ

„Nezabudnuteľný čas v laviciach našej školy plný krásnych vzťahov a rodinná atmosféra vytvorili zážitky, na ktoré rád spomínam.“

Martin Zajic, študent teológie