Adresa

Spojená škola sv. Vincenta de Paul

Bachova 4

82103 Bratislava

Slovensko/Slovakia

Telefonický kontakt

+421 2 4342 7453 (sekretariát)

+0911235664 (mobil sekretariát)

+421 910 852 008 (ŠKD)

+421 2 4342 7451 (ekonomické odd.)

Mailová adresa

info@vdp.sk
riaditelstvo@vdp.sk
skola@vdp.sk

Kde nás nájdete?

Vedenie školy

Mgr. Andrea Janočková, riaditeľka školy   janockova@vdp.sk

Mgr. Marianna Koščušová, zástupkyňa pre 1.stupeň ZŠ  koscusova@vdp.sk

Mgr. Zuzana Tehlárová, zástupkyňa pre 2.stupeň ZŠ a G  tehlarova@vdp.sk

Mgr. Monika Janetová, zástupkyňa pre ŠKD   janetova@vdp.sk

Školská jedáleň

Oľga Feketová, vedúca ŠJ
jedalen@vdp.sk
+421 2 43421217

Školská psychologička

Mgr. Ing. Petra Štrpková
psycholog@vdp.sk

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Alena Angyalová
angyalova@vdp.sk

IČO

30852056

DIČ

2021728313

Bankové spojenie

Číslo účtu vo VÚB Bratislava:
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4293 0062  

(= SK3502000000000042930062)
BIC: SUBASKBX
(starý formát: 42930062 / 0200)

Za všetky finančné dary a pomoc naša škola ďakuje! Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím, pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.