Usmernenie k dotovaným obedom

Informácie zo školskej jedálne k dotovaným obedom

  • Každý žiak pri dotovanom obede musí mať vyplnený zápisný lístok a odovzdaný vedúcej ŠJ.
  • Žiak má nárok na dotovaný obed, ak sa zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny.
  • Rodič je povinný žiaka pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda (ak bol obed aj tak vydaný alebo neodhlásený načas, hradí ho v plnej sume rodič).
  • V prvom dni choroby nie je možné neodhlásený dotovaný obed vydať do obedára.

2 thoughts on “Usmernenie k dotovaným obedom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *