Tag Archives: platby

Usmernenie k dotovaným obedom – september 2023

Od 1. septembra 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotovaný obed patrí každému žiakovi 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakom osemročného gymnázia v 1. až 4. ročníku len za splnenia zákonnej podmienky, ak […]

Informácie k stravovaniu v novom šk. roku 2023/24

Milí stravníci,v novom školskom roku 2023/2024 bude školská jedáleň vydávať stravuod pondelka 4. septembra 2023. Informácie pre zákonného zástupcu v daný deň do 7.15 hod. iba prostredníctvom systému EduPage. Po uvedenom termíne odhlasovanie a prihlasovanie nie je možné. Údaje k platbám Číslo účtu SK 21 0200 0000 0012 0181 3758 Identifikácia platby meno a priezvisko […]

Usmernenie k dotovaným obedom

Informácie zo školskej jedálne k dotovaným obedom Každý žiak pri dotovanom obede musí mať vyplnený zápisný lístok a odovzdaný vedúcej ŠJ. Žiak má nárok na dotovaný obed, ak sa zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny. Rodič je povinný žiaka pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda (ak bol obed aj tak vydaný alebo neodhlásený načas, hradí […]

Kontrola platieb školskej jedálni za 2. polrok

Pani vedúca školskej jedálne prosí rodičov platiacich stravné polročne, aby si skontrolovali, či majú uhradený 2. polrok. Taktiež pripomína, že mesačný poplatok za stravné na jún (už posledný mesačný poplatok v tomto školskom roku) musí byť uhradený do 15. mája 2022.