Usmernenie k dotovaným obedom – september 2023

Od 1. septembra 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dotovaný obed patrí každému žiakovi 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakom osemročného gymnázia v 1. až 4. ročníku len za splnenia zákonnej podmienky, ak rodič (alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne požiada zriaďovateľa školy, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu dieťaťa.  

V našej škole to bolo elektronickou formou prostredníctvom EDUPAGE.

Dotáciu na stravu je možné oprávnenému dieťaťu poskytnúť len za splnenia podmienky, že sa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu.

Ak rodič neodhlási dieťa do daného termínu odhlášok cez EDUPAGE (do 7.15 hod.) a dieťa sa nezúčastní vyučovania, je mu obed daný k náhrade v plnej sume.

Taktiež nie je možné v čase neprítomnosti dieťaťa v škole poskytnúť obed do obedára (iba v prípade, že dieťa odíde skôr z vyučovania).

Obed sa vydá iba na základe odčipnutého obeda.

Režijné náklady sa uhrádzajú každý mesiac vo výške 12,– €. Tie nemajú s hodnotou potravín na pripravenie obeda nič spoločné. Je to čiastočný príspevok na náklady chodu kuchyne (elektrina, plyn, voda….).

V prípade otázok na ne rada odpoviem aj telefonicky.

Oľga Feketeová
vedúca školskej jedálne

mail: jedalen@vdp.sk
stránka šk. jedálne: jedalen.vdp.sk
telefón šk. jedálne: +421 2 4342 1217

Súvisiace stránky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *