Tag Archives: dotované obedy

Usmernenie k dotovaným obedom – september 2023

Od 1. septembra 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotovaný obed patrí každému žiakovi 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakom osemročného gymnázia v 1. až 4. ročníku len za splnenia zákonnej podmienky, ak […]

Informácie k stravovaniu v novom šk. roku 2023/24

Milí stravníci,v novom školskom roku 2023/2024 bude školská jedáleň vydávať stravuod pondelka 4. septembra 2023. Informácie pre zákonného zástupcu v daný deň do 7.15 hod. iba prostredníctvom systému EduPage. Po uvedenom termíne odhlasovanie a prihlasovanie nie je možné. Údaje k platbám Číslo účtu SK 21 0200 0000 0012 0181 3758 Identifikácia platby meno a priezvisko […]

Usmernenie k dotovaným obedom

Informácie zo školskej jedálne k dotovaným obedom Každý žiak pri dotovanom obede musí mať vyplnený zápisný lístok a odovzdaný vedúcej ŠJ. Žiak má nárok na dotovaný obed, ak sa zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny. Rodič je povinný žiaka pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda (ak bol obed aj tak vydaný alebo neodhlásený načas, hradí […]