Tag Archives: obedy

Usmernenie k dotovaným obedom – september 2023

Od 1. septembra 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotovaný obed patrí každému žiakovi 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakom osemročného gymnázia v 1. až 4. ročníku len za splnenia zákonnej podmienky, ak […]

Usmernenie k dotovaným obedom

Informácie zo školskej jedálne k dotovaným obedom Každý žiak pri dotovanom obede musí mať vyplnený zápisný lístok a odovzdaný vedúcej ŠJ. Žiak má nárok na dotovaný obed, ak sa zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny. Rodič je povinný žiaka pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda (ak bol obed aj tak vydaný alebo neodhlásený načas, hradí […]

Zápisný lístok do jedálne treba vyplniť do 15. augusta 2022

Prosíme do pondelka 15. augusta 2022 doručiť pani vedúcej jedálne na e-mailovú adresu jedalen@vdp.sk vyplnený zápisný lístok na školský rok 2022/23. Možnosti stiahnutia: formát PDF dokument Googlu dokument Wordu (Zápisný lístok sa dá voľne stiahnuť, netreba sa prihlasovať do žiadneho konta ani žiadať o prístup.) Prihlásiť sa na obedy v novom školskom roku pomocou zápisného lístka sa musia všetci […]