Na nasledujúcich fotografiách vidíme dobrovoľníčku Kláru, ktorá pôsobila v Keni.

Beseda o Južnom Sudáne.

Tomáš pôsobil ako dobrovoľník v Južnom Sudáne práve v historickom čase, keď sa Sudán rozdelil na Severný a Južný. Atmosféru tohto obdobia nám prišiel priblížiť svojou besedou v telocvični našej školy.

Beseda o Ekvádore.

Peter nám prišiel porozprávať o svojom ročnom dobrovoľníckom pobyte v ekvádorskom pralese.

Tehlička je pôstnou aktivitou a pomáha nám  rozvíjať v žiakoch nielen solidaritu, súcit, dobrotu, ale dávať tejto činnosti aj duchovný rozmer.

savio.sk

Misijným témam sa venujeme aj na hodinách rímskokatolíckeho náboženstva, napr. pred misijnou nedeľou, ktorá býva  3. októbrovú nedeľu.