Tag Archives: oznam

Usmernenie k dotovaným obedom – september 2023

Od 1. septembra 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotovaný obed patrí každému žiakovi 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakom osemročného gymnázia v 1. až 4. ročníku len za splnenia zákonnej podmienky, ak […]

Organizácia úvodných dní nového školského roka 2023/24

Milí žiaci, vážení rodičia! Prvý deň nového školského roka Prvý týždeň nového školského roka V týždni od utorka 5. septembra 2023 do piatka 8. septembra 2023 budú žiaci v škole v rozsahu: Prvé triedne aktívy Triedne aktívy sa uskutočnia v pondelok 11. septembra 2023:

Informácie k stravovaniu v novom šk. roku 2023/24

Milí stravníci,v novom školskom roku 2023/2024 bude školská jedáleň vydávať stravuod pondelka 4. septembra 2023. Informácie pre zákonného zástupcu v daný deň do 7.15 hod. iba prostredníctvom systému EduPage. Po uvedenom termíne odhlasovanie a prihlasovanie nie je možné. Údaje k platbám Číslo účtu SK 21 0200 0000 0012 0181 3758 Identifikácia platby meno a priezvisko […]

Úradné hodiny na škole počas letných prázdnin 2023

Takéto sú naše úradné hodiny cez letné prázdniny 2023. Júl 2023 pondelok 3. júla: 10 – 12 hod. utorok 4. júla: 10 – 12 hod. štvrtok 6. júla: 10 – 12 hod. piatok 7. júla: 10 – 12 hod. streda 12. júla: 8 – 12 hod. streda 19. júla: 8 – 12 hod. streda 26. […]

Usmernenie k dotovaným obedom

Informácie zo školskej jedálne k dotovaným obedom Každý žiak pri dotovanom obede musí mať vyplnený zápisný lístok a odovzdaný vedúcej ŠJ. Žiak má nárok na dotovaný obed, ak sa zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny. Rodič je povinný žiaka pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda (ak bol obed aj tak vydaný alebo neodhlásený načas, hradí […]

Milión detí sa modlí ruženec

Tak ako každý rok aj tento sa plánujeme zapojiť do akcie Milión detí sa modlí ruženec. V uplynulých dvoch ročníkoch naše spoločnú modlitbu v telocvični zastavila pandémia covidu, ale vynašli sme sa a vysielali sme modlitbu sv. ruženca cez internet do tried. Sme radi, že sa opäť môžeme v plnej sile zapojiť a zrealizovať myšlienku […]

Odhlasovanie obedov na posledný deň školského roka a preplatky za šk. rok 2021/22

Oznam vedúcej školskej jedálne Odhlasovanie obedov je možné iba do zajtra do stredy, do 14.00 hod. Vo štvrtok 30. júna 2022 už nebude možné ráno akceptovať odhlásenie obeda. Preplatky za šk. rok 2021/22 sa budú účtovať a zasielať v mesiaci júl. Informáciu o prípadných preplatkoch podá vedúca školskej jedálne aj telefonicky: (02) 4342 1217. Preplatky […]