školský rok 2023/2024

 

verzia pre tlač

verzia pre tlač

verzia pre tlač

verzia pre tlač

verzia pre tlač

verzia pre tlač

 

Akcie školy – apríl 2023:

5.4.  a 26.4.- súdne pojednávanie – VIII.A a VIII.B

Už ste sa niekedy zúčastnili súdneho pojednávania? Žiaci z VIII.A a VIII.B sa môžu pochváliť, že áno.
Pán učiteľ Pažík žiakov v rámci praktickej občianskej výchovy zobral na súd. Videli  sudcu, obhajcu i prokurátora. Pojednávanie bolo veľmi zaujímavé a nečakane malo aj iný výchovný aspekt – obvinený nezákonne pestoval marihuanu. Žiaci si aj malú celu, v ktorej obvinení čakajú a skonštatovali, že tam by sa veru ocitnúť nechceli. Na záver si niektorí aj vyskúšali taláre.
 

5.4. – návšteva Bibiany – VI.B

Dňa 5.4.2023 sa žiaci VI.B zúčastnili zaujímavých akcií v Bibiane.
Prvý zážitok objavili na výstave Medzifáza, ktorá v sebe skryla hneď viac tém – proces tvorby animovaných filmov mladého autora Ondřeja Brýnu, výstavu autorových prác a zároveň spracovanie súčasných otázok o fajčení, strese a ochrane životného prostredia.
Ďalším zážitkom bola interaktívna hodina s knihou Havran v okne, Galandia a iné príhody, kde sa deti zoznámili s novým pojmom – gamebook. Stali sa z nich spisovatelia, ktorí tvorili pod vlastným pseudonymom. Pracovali v skupinách, vytvorili vzhľad, chôdzu, správanie a tajomstvo hlavnej hrdinky príbehu Johanky. Po prečítaní úvodného úryvku opäť začala práca v skupinách a deti od istého momentu vytvorili vlastné pokračovanie v ľubovoľne zvolených žánroch – detektívka, fantasy a dobrodružstvo. Deti tvorili, aktívne sa zapájali a šťastné prezentovali svoje výtvory.
Aktívne predpoludnie sme zavŕšili dejepisnou vychádzkou uličkami našej krásnej Bratislavy v rámci vyučovania regionálnych dejín.
Prežili sme zaujímavý a veľmi tvorivý čas.

 

5.4. – exkurzia po historickej časti Bratislavy – VII.A

Ako sme sa vydali po stopách korunovaných kráľov…
16.storočie je významným medzníkom v dejinách Bratislavy. Po osmanskom vpáde uhorský snem rozhodol, že sa z nej stane hlavné mesto Uhorska. Mohla sa pýšiť aj ďalším privilégiom, a to korunovačnými slávnosťami na dlhých 267 rokov. V Bratislave bolo korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovná a 7  manželiek kráľov.
Pri rekonštrukcii centra mesta koncom 20.storočia bolo do dlažobných kociek na trase od Dómu sv. Martina po Michalskú bránu vložených 178 mosadzných koruniek, aby pripomínali korunovačnú cestu panovníka.
So žiakmi VII.A triedy sme sa rozhodli, že absolvujeme túto jeden kilometer dlhú trasu. Na uvedenú udalosť sme sa najprv dobre teoreticky pripravili, žiaci dostali mapu korunovačnej cesty a ďalšie potrebné informácie. Keďže po celej trase je množstvo pozoruhodných historických budov, deti  boli zároveň aj lektormi a oboznamovali tak svojich spolužiakov so základnými údajmi o konkrétnej pamiatke. A 5.apríla 2023 sme sa vydali do ulíc Starého Mesta. Počasie nám prialo.
 
 

5.4. – okresné kolo vo florbale – výber žiakov z 8. a 9. ročníka ZŠ

Šikovní chlapci z 8. a 9.r. ZŠ súťažili v okresnom kole vo florbale. Vo finále zdolali chlapcov zo ZŠ Medzilaborecká, a tak postupujú do krajského kola. Držíme im palce a ďakujeme za reprezentáciu.

 

12.4. – okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z6, Z7, Z8

Aj v tomto školskom roku sme boli organizátormi okresného kola Matematickej olympiády kategórie Z6 (64 žiakov), Z7 (62 žiakov) a Z8 (66 žiakov).

Úspešnými riešiteľmi boli aj žiaci našej školy:

Kristína Ličková (VIII.B), Paulína Solárová (VII.A), Monika Solárová (VII.A), Mikuláš Gábor (VII.B) a Terézia Láslová (VI.A). Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a úspešným riešiteľom gratulujeme.

 

13.4. – školské kolo Slávika – 1. – 4.r. ZŠ

Do školského kola súťaže Slávik Slovenska 2023  sa zapojio 35 žiakov. Víťazom blahoželáme! Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

I. kategória (1.- 3. ročník)

 1. miesto : Alžbeta Nemčeková, 3.B
 2. miesto : Alžbeta Hradílková, 3.B
 3. miesto : Dominika Kuzmická, 2.C

II. kategória (4.- 6. ročník)

 1. miesto : Hana Taligová, 4.C
 2. miesto : Terezka Marešová, 5.A
 3. miesto : Dominik Masaryk, 6.A

III. kategória (7.- 9.ročník)

 1. miesto : Caroline Gažúrová, 8.B

Fotografie si môžete pozrieť v tejto galérii: Slávik

 

14.4. a 15.4. – zápis do 1.ročníka ZŠ

V piatok a v sobotu prišli do našej školy malí predškoláci, aby sa zapísali do prvého ročníka ZŠ. Záujem malo až 109 detí.

 

14.4. – školské kolo Biologickej olympiády – 5.r. ZŠ

Piataci Juraj Damašek, Lukáš Gábor, Gréta Jakubcová a Zina Začková vytvorili družstvo s názvom Banánovníci. V školskom kole Biologickej olympiády riešili zaujímavé aj ťažšie úlohy.

 

17.4. – IQ olympiáda – vybraní žiaci z  5. – 7.r. ZŠ

Prihlásení žiaci z 5. až 7.ročníka ZŠ sa zapojili do prestížnej súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje Mensa Slovensko. Medzi 25 % najúspešnejších z celého Slovenska sa dostali:

Timea Cseryová zo VI.B, Juraj Damašek a Felix Féher z V.B.

Ďalší súťažiaci boli:

 • z triedy V.A: Michal Antalík, Katarína Antalíková, Jana Augustiňáková, Adam Martinček
 • z triedy V.B:  Gréta Jakubcová, Lucia Leporisová
 • z triedy V.C: Lucia Bobríková, František Mechura, Adam Mráz
 • z triedy VII.A: Matúš Hanušiak, Tomáš Štefančin
 • z triedy VII.B: Andrej Žoldák

Všetkým blahoželáme!

 

 

17.4. – sadenie jablone z Dobrého ježka – V.A

Žiaci z V.A s pomocou pani učiteľky a pána školníka počas hodiny techniky sadili stromček, ktorý sme získali od našich ovocinárov. Išlo im to napriek nepriaznivému počasiu veľmi dobre. O pár rokov sa budeme tešiť z krásnych jabĺčok.

 

19.4. – súťaž Scratch a Python Cup – vybraní žiaci z 2.stupňa ZŠ a VIII.OA

Súťaž Scratch je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ. Je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie. Z našich žiakov sa najlepšie umiestnil Patrik Nagy z VIII.B, ktorý získal 15 bodov z 18 bodov. Úspešní boli aj Matúš Hanušiak zo VII.A (7,5 b.) a Šimon Száras z VIII.B (7 b.).

Súťaž Python Cup je určená pre žiakov1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií. Je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností výhradne iba pomocou modulov turtle a tkinter.  Naši žiaci z VIII.OA obstáli v tejto súťaži veľmi dobre a dosiahli tieto výsledky: Filip Dovičovič – 21 b. z 36 b., Filip Gura – 20,5 b. z 36 b. a Juraj Mesík – 17.5 b. z 36 b.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

 

20.4. – Mc Donald ´s Cup – vybraní žiaci zo 4.r. ZŠ

Tím štvrtákov zvíťazil vo futbale na McDonald ´s Cupe 2023 v základnom kole Bratislava 2. Postupujú do okresného kola, ktoré bude 2.5.2023. Gratulujeme a držíme im palce!

 

21.4. – Deň narcisov

Tento rok sa už po 27.-krát konala verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Výnos zo zbierky ide na podporu rôznych projektov, ktoré pomáhajú ľuďom zmierniť dôsledky tejto zákernej choroby. Naša škola sa opäť zapojila do tejto akcie.

 

21.4. a 22.4. – účasť na vyhodnotení súťaže Štúrovo pero – vybraní redaktori školského časopisu

Cez víkend sa vo Zvolene konalo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero, do ktorej sme sa aj my zapojili s naším časopisom Vincentín. Síce sme nezískali žiadne z prvých troch miest, ale priniesli sme si veľa zaujímavých skúseností. Veľmi nás potešila aj cena, ktorú sme získali vylosovaním, a to – cesta do Bruselu, ktorá sa uskutoční na jeseň 2023.

 

24.4. – návšteva bábkového divadla – I.A, I.B, I.C

V apríli naši prváci navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde videli predstavenie Budkáčik a Dubkáčik. Prasiatka zabávali deti svojimi veselými príhodami, ktoré zažili pri putovaní svetom za šťastím. Zážitok z návštevy divadla deti na výtvarnej výchove zobrazili aj peknými kresbami.

 

27.4. – Kidslab – VI.A

Žiaci VI.A si počas dvoch hodín na pôde SOŠ chemickej v laboratóriu firmy BASF zábavnou formou overovali rôzne fyzikálne a chemické vlastnosti vody a navrhovali možnosti šetrenia vody v domácnosti.
 

27.4. – Komparo – 4.r. ZŠ

Komparo je „pomôcka“ pre učiteľov, ktorá im ukáže, ako ktorí žiaci zvládajú učivo, kde majú medzery a nedostatky. Žiaci majú príležitosť bez stresu si vyskúšať  „tlak testovania“. Dostávajú spätnú väzbu o ich stave pripravenosti na testovanie,  plus to, čomu sa treba ešte venovať.

Naši štvrtáci riešili úlohy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy a vlastivedy. Riešili aj otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady, kde sa testovali také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti.

 

28.4. – exkurzia do lekárne a zubnej ambulancie – III.A

Žiaci III sa zúčastnili exkurzie do lekárne a zubnej ambulancie. Dozvedeli sa a vyskúšali si, ako sa miešajú masti, objednávajú a preberajú lieky, aký je rozdiel medzi farmaceutom a predavačom. V zubnej ambulancii si pozreli zúbky intraorálnou kamerou, vyskúšali si zamiešať hmotu na otlačky zubov, videli všetky najčastejšie používané druhy plomb a ich prípravu, dozvedeli sa o čistení a dezinfekcii nástrojov, prezreli si zubné kliešte. Žiaci sa dozvedeli veľa aj o čistení a ošetrovaní zúbkov, aby sa zdravé zachovali do vysokého veku.

 

 

 

Akcie školy – marec 2023:

10.3. – exkurzia – II.B

V januári sa žiaci z II.B na prvouke učili o povolaniach. Pani učiteľka sa opýtala rodičov, či nám môžu ukázať svoje pracovisko. A tak sa druháci spolu s pani učiteľkou 10. 3. vybrali na exkurziu do firmy Cromwell, kde pracuje ocko jedného žiaka. Deti videli, ako jeden ujo na vozíku s ,,klepetami“ premiestnil 600 kilogramovú rolku čistého papiera. Ten papier potom ide do tlačiarenských strojov a tlačia sa naň rôzne letáky, faktúry, poukážky. Pán Gaššay ukázal deťom aj to, ako ich stroje dávajú do obálok. Dozvedeli sa, že mesačne vo firme vytlačia 6 miliónov dokumentov. A teraz už všetci vedia, že keď naši rodičia nájdu v poštovej schránke obálku s faktúrou alebo výpisom, bola vytlačená vo firme Cromwell. Exkurzia sa deťom veľmi páčila a dozvedeli sa veľa nového.
 

13.3. – návšteva divadelného predstavenia – III.C

Naši žiaci z III.C sa zúčastnili divadelného predstavenia v bábkovom divadle. Spolu so zvieratkami sa vybrali hľadať stopy po nezvestnom Mauglím vo farbách, vôňach a rytmoch džungle. Museli však postupovať opatrne, lebo iba nohy kráčajúce bez hluku, oči vidiace v tme a uši, čo v brlohu zachytia najslabší závan vetra, môžu nájsť cestu na miesto, ktoré je skutočným DOMOVOM.

 

14.3. – 16.3. – písomné maturitné skúšky – VIII.OA

Od utorka do stredy (matikári až do štvrtka) maturanti zaberali na plné obrátky. Trápili sa s úlohami písomných maturitných skúšok. Veríme, že im všetko dobre dopadne.

 

15.3. – exkurzia na hrad – VII.B

Počas maturít našich gymnazistov sa žiaci zo VII. B s pánom učiteľom Angyalom rozhodli navštíviť stálu expozíciu o našich stredovekých dejinách na bratislavskom hrade. A nebolo to len o pozeraní sa. S pomocou sprievodkyne a vďaka vlastnej šikovnosti žiaci vypracovávali pracovné listy, ktoré dostali na začiatku exkurzie. Záver strávili na najvyššom poschodí nádhernej korunnej veže, z ktorej bol super výhľad.

 

15.3. – DOD – ZŠ

Dňa 15.3. sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre našich budúcich prvákov a ich rodičov. Predškoláci si spolu so svojimi rodičmi prezreli priestory školy, dozvedeli sa mnohé informácie o našej škole, porozprávali sa s p. učiteľkami, nazreli do tried, v ktorých sa učia naši žiaci, prezreli si učebnice, z ktorých sa učia prváci. Počas prehliadky školy sa deti zabávali hľadaním zvieratiek a lúštením tajničky. V telocvični školy ich čakala prekážková dráha, ktorú s pomocou starších kamarátov – žiakov našej školy, všetci zdolali. Pri odchode každého predškoláka čakala malá odmena za vylúštenie tajničky a zdolanie prekážkovej dráhy. Dovidenia v septembri 2023!

 

15.3. – okresné kolo vo futbale 

Skupina 11 chlapcov zo VI.B a VII.A a VII.B vybojovala v silnej konkurencii vo svojej skupine v okresnom kole vo futbale 1.miesto a postupujú do finále. Držíme im palce a gratulujeme.

 

17.3. – koncert v Redute – II.A, II.B, II.C

V piatok, 17. marca 2023 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili druhej hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii v 74. koncertnej sezóne. Vypočuli si diela Josepha Haydna. Z tejto skutočnosti vznikol prirodzene aj podnázov koncertu, Joseph Haydn – otec symfónie.

Program:

Symfónia č. 8 G dur Večer, Hob. I:8

Symfónia č. 82 C dur Medveď, Hob. I:82

Symfónia č. 83 g mol Sliepka, Hob. I:83

Symfónia č. 101 D dur Hodiny, Hob. I:101

Koncert pre trúbku a orchester Es dur, Hob. VIIe:1

 Program pripravili:

Gérard Korsten – dirigent
Stanislav Masaryk – trúbka
Martin Vanek – moderátor

Deťom a koncert páčil, už sa tešia na ďalší.

 

20.3. a 21.3.- okresné kolo v Pytagoriáde – P3 – P5 a P6 – P8

Aj v tomto školskom roku sa veľa našich žiakov zapojila do tradičnej Pytagoriády. Úlohy boli z rôznych častí matematiky, ale bolo treba zapojiť aj logické myslenie. Veríme, že sa našim žiakom darilo, že budú úspešní a postúpia do ďalšieho kola. Držíme im palce.

 

20.3. – debata o reprodukcii – V.C

Žiaci z V.C mali možnosť debatovať na tému ľudskej reprodukcie s MUDr. Michaelou Jakubovou a MUDr. Pavlou Kotúčovou. Ďakujeme našim rodičom aj za túto formu spolupráce.

 

22.3. – Testovanie 9

Koniec marca patrí Testovaniu 9. Deviataci riešili úlohy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Výsledky z Testovania 9 budú potrebovať k prijatiu na stredné školy. Držíme im palce, aby ich mali čo najlepšie.

 

22.3. – geografická exkurzia – VIII.A, VIII.B

Krásne jarné počasie prialo našim ôsmakom počas geografickej  exkurzie v trnavskom kraji. Pani učiteľka Ďuricová mala stále čo vysvetľovať podľa motta: „Cesta je cieľ.“ Z autobusu videli žiaci rôzne typy reliéfu, závod Peugeot-Citroen, úrodnú hnedozem, či kopanice Myjavy. Počas cesty znela ako refrén poučka pani učiteľky Janáčovej: „So stúpajúcou nadmorskou výškou klesá teplota, tlak a stúpa množstvo zrážok.“ Preto teda existujú vegetačné stupne.  Na vrchu Bradlo sa žiaci čo-to dozvedeli o M.R. Štefánikovi a D. Jurkovičovi. A ani sa nenazdali a prehupli sa na Záhorie. Aha! Veď tu je Šaštín! Tam v bazilike mnohí v septembri nocovali. Čakala nás ešte prechádzka bormi a „ohmatanie“ piesčitej pôdy. Spomenuli sme si aj na Máriu Teréziu a jej múdre nariadenia a v dobrej nálade sa vrátili domov.

 

22.3. – Duchovná obnova – VII.A, VII.B

Kým naši deviataci bojovali na Testovaní 9, naši siedmaci sa zúčastnili krížovej cesty v Bratislave na Kalvárii a potom sv. omše v kostole Panny Márie Snežnej.

 

22.3. a 23.3. – krajské kolo Biologickej olympiády

V dňoch 22.- 23.marca naši študenti Katka Kiššová zo VI.OA a Jacob Gaštan z VIII.OA súťažili v krajskom kole Biologickej olympiády.
Študenti sa pod vedením pani učiteľky Hrušovskej na súťaž dobre pripravili a úspešne nás reprezentovali. Ďakujeme.
 

 

23.3. a 24.3. – Ekoolympiáda

Naša škola sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do súťaže Ekoolympiáda.
V dňoch  22. – 23. marca nás úspešne reprezentovali Sofia Záhorcová a Veronika Vrábľová zo VI.OA a Adelka Bilovská, Peter Csákányi, Jacob Gaštan, Matúš Masár a Juraj Sabo z VIII.OA. Ďakujeme!
Niektorí z našich reprezentantov
 
 

23.3. a 24.3. – exkurzia Fablab – IX.A

Vo vzdelávacom stredisku Fablab mali naši deviataci  finančné vzdelávanie s konzultantom z praxe. Navyše si vyskúšali 3D programovanie a vypaľovanie do dreva. Ako odmenu si odniesli vlastnoručne vyrobené výrobky. 

 

 

27.3. – Klokan

Na konci marca sa 123 našich žiakov zúčastnilo na medzinárodnej matematickej súťaži Klokan. Táto najväčšia matematická súťaž má už 25-ročnú tradíciu. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov z celého sveta. Žiaci dostali test, v ktorom bolo 24 úloh (pre druhý stupeň ZŠ alebo 18 úloh (pre prvý stupeň ZŠ). Prváčikovia ešte majú trochu problémy s čítaním, preto riešia iba 12 úloh.
Veríme, že sa našim žiakom v tejto súťaži darilo, výsledky budú zverejnené na konci apríla.

 

28.3. – beseda s letovým dispečerom – IV.A, IV.B, IV.C

Dňa 28.3. mali naši štvrtáci zaujímavú besedu s pánom Kotranom, ktorý im priblížil prácu letového dispečera. Dozvedeli sa ako sa riadi letová prevádzka, koľko má úrovní, čo všetko sa na letisku nachádza. Dostali odpovede na svoje  otázky ohľadom lietadiel, bezpečnosti letov a práci dispečerov.

 

28.3. – okresné kolo Biblickej olympiády

Veľký úspech v Biblickej olympiáde! Fantastické 2. miesto vybojovali naši žiaci Ester Lea Ondrejková (VII.B), Sára Mia Ondrejková (IX.A) a Benjamín Benčo (VII.A) v okresnom (dekanátnom) kole
Biblickej olympiády. Úspech je o to vzácnejší, že konkurencia v našom dekanáte je veľmi silná. Odvaha a dôvera v Boha bola spoločná téma 4 vybraných biblických kníh: Nehemiáš, Judita, Ester a Prvý Petrov list. Prajeme im, aby Božie slovo, ktoré poctivo od októbra študovali, padlo do úrodnej pôdy ich sŕdc a prinieslo bohatú úrodu. K úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 

28.3. – beseda s pracovníkmi Ústavu pamäti národa – VIII.OA

Dňa 28.3. sa pre žiakov VIII.OA uskutočnila beseda s pracovníkmi Ústavu pamäti národa. Témou besedy a filmovej projekcie bola násilná kolektivizácia, dozor štátu nad cirkvami v ČSR, sviečková manifestácia v roku 1988 a mnohé iné zaujímavé témy.

 

29.3. a 30.3. – krajské kolo SOČ

Aj tentoraz mala naša škola úspešné zastúpenie v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti Bratislavského kraja, ktoré sa konalo v dňoch 29. a 30. marca :
Jacob Gaštan (VIII.OA) – v súťažnom odbore Biológia
Sofia Záhorcová (VI.OA), Adela Bilovská (VIII.OA) – v súťažnom odbore Zdravotníctvo a farmakológia
Gregor Užák – v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy
Konkurencia bola v tomto roku mimoriadne silná – tento ročník bol podľa vyjadrenia predsedu komisie najlepší za posledných 10 rokov.
Všetkým zúčastneným študentom gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

Naši úspešní riešitelia

 

29.3. – jarný Matboj

V Trnave zabojovali 4-členné tímy z piateho až ôsmeho ročníka v matematickej súťaži „Jarný Matboj“. Naši piataci si odniesli krásne 3-miesto. Gratulujeme!

 

29.3. – Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín je tradičná dlhoročná súťaž v prednese poézie a prózy. Do okresného kola sa prebojovalo 6 žiakov našej školy, ktorí nás úspešne reprezentovali. Ďakujeme.

 

 

29.3. – beseda o Južnom Sudáne a Tanzánii – 1.r. – 3.r. ZŠ

Žiaci 1.,2. a  3.ročníka ZŠ sa zúčastnili besedy s dobrovoľníčkami Klaudiou a Veronikou, ktoré deťom prišli porozprávať o ich misijno-dobrovoľníckej skúsenosti v Južnom Sudáne a Tanzánii. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote ľudí  v Afrike a tiež o potrebe pomáhať ľuďom žijúcim v chudobe.

 

30.3. – Finančná gramotnosť – Viedeň – VII.A

Naši siedmaci navštívili Viedeň. V technickom múzeu si prakticky vyskúšali svoje vedomosti z fyziky a pozreli si zbierku najvýznamnejších vynálezov techniky. Poobede zavítali do inovatívneho centra finančného vzdelávania FLiP, kde si naplánovali svoj osobný rozpočet, diskutovali o cenách a hodnotách a zamýšľali sa nad ekonomickými a globálnymi témami. 

 

 

 

Akcie školy – február 2023:

1.2. a 17.2. – návšteva klubovne Ludopolis – III.C a III.B

Málokto vie, že v predajni Ludopolis v neďalekej Kocke je klubovňa, kde sa deti môžu zahrať rôzne spoločenské hry. Ochotný zamestnanec predajne rád poradí a vysvetlí pravidlá hier. Naši žiaci z III.C po polročnom vysvedčení a neskôr aj žiaci z III.B navštívili túto klubovňu a dosýta sa v nej zahrali.

 

2.2. – okresné kolo vo vybíjanej dievčat
Dievčatá zo šiesteho a siedmeho ročníka nás úspešne reprezentovali vo vybíjanej. Víťazstvom v okresnom kole si zabezpečili postup do krajského kola.

 

3.2. – Hviezdoslavov Kubín – 1.stupeň ZŠ

3.2. sa na našej škole uskutočnila recitačná súťaž v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023 pre 1. stupeň ZŠ.
Výhercovia súťaže:
1. kategória poézia: 2. – 4. ročník  ZŠ
1. miesto:  Alexandra Dančová, III.A
2. miesto: Alžbeta Hradílková, III.B
3. miesto: Dianka Martiniaková, III.A
3. miesto: Barborka Caránková, IV.B
 
2. kategória próza: 2. – 4. ročník 
1. miesto:  Šimon Hradílek. IV.B
2. miesto: Matej Mareš, II.B
3. miesto: Martin Kollár, II.C
Za pozoruhodný výkon porota ocenila žiačku Hanku Jankeje z II.B.
Všetkým srdečne blahoželáme!
 
 
 

8.2. – Hviezdoslavov Kubín – 2.stupeň ZŠ a gymnázium

Dňa 8.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Mladší i starší recitátori s nadšením predviedli svoju lásku k poézii a próze. I keď dnešná doba ponúka pestrú zábavu na internete, naši žiaci nezabúdajú, že knihy sú úžasným zdrojom umeleckých zážitkov. A tak sa zbavili trémy a v plnej kráse ukázali, ako dokážu vdýchnuť textu život.

Naši víťazi:

Terezka Marešová (V.A) – Jahodová od Jiřího Kahouna

Kristínka Lukáčová (V.A) – V divadle od Ivony Ďuričovej

Natálka Novotná (I.GA) – Tapetová ruža od Viliama Klimáčka

Betka Karpatová (VIII.A) – Umenie žiť od Ľuboša Zemana
 
 
 
8.2. – okresné kolo dejepisnej olympiády
Do okresného kola dejepisnej olympiády sa po úspešnom riešení úloh školského kola prebojovali:
Barbora Baričová, Patrik Szórád – z IX.A, Jakub Otruba a Filip Řežucha z VIII.B, Benjamín Benčo zo VII.A, Dávid Kandray zo VII.B, Matúš Kováčik zo VI.B a Tobiáš Mrváň zo VI.A. Žiaci sa veľmi snažili, ale aj keď nepostúpili do krajského kola, nazbierali skúsenosti a čo-to sa aj naučili.
 
 
8.2. – výstava Kozmos – V.C
Svetovú výstavu kozmonautiky navštívili žiaci z V.C. Výstava mapuje pilotované lety do vesmíru od ich počiatkov až po súčasné aj plánované misie. Žiaci sa zoznámili s prvými vesmírnymi rokmi, najdôležitejšími míľnikmi povojnovej histórie ľudstva, aj najnovšími projektmi a víziami. Prežili naozajstné príbehy hrdinov, ktorí prekročili hranicu atmosféry. Dotkli sa Mesiaca, vstúpili na palubu vesmírnej stanice, zažili najväčšie dobrodružstvo ľudstva na vlastnej koži. Výstava sa žiakom veľmi páčila.
 
 
9.2. – školské kolo SOČ – gymnázium
Dňa 9.2. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ.
Naša škola bude mať aj tento rok súťažiacich v krajskom kole SOČ! Do prehliadky Bratislavského kraja postupujú títo študenti:
Stredoškolská odborná činnosť
       
Odbor Súťažiaci Trieda Názov práce
Problematika voľného času Jacob Gaštan VIII.OA Včela medonosná – Apis mellifera
Zdravotníctvo, farmakológia Sofia Záhorcová VI.OA Chemoterapia
Adela Bilovská VIII.OA Tuberkulóza
História, sociológia, právne vedy Gregor Užák VI.OA História Nitry

Všetkým gratulujeme.

 
 
 
10.2. – školské kolo biologickej olympiády
V piatok 10. februára 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády. V kategórii A súťažilo 5 študentov VIII.OA a v kategórii B 6 študentov VI.OA. Všetci sú úspešnými riešiteľmi a postupujúcim do krajského kola držíme palce!
 
 
 
13.2. – 17.2. – Lyžiarsky kurz – gymnázium
Lyžiarsky výcvik tentokrát absolvovali naši gymnazisti. Počasie im prialo počas celého pobytu a tak si mohli dosýta zalyžovať. Šikovní inštruktori naučili lyžovať aj začiatočníkov. Všetkým sa lyžovačka páčila.

 

13.2. – divadelné predstavenie v anglickom jazyku – V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B a VIII.A, VIII.B 

Lazy Goat a Last Wish – predstavenia v anglickom jazyku, ktoré si pozreli naši žiaci. Rozprávka Lazy Goat (Koza rohatá a jež) je našim deťom známa, ale predstavenie v anglickom jazyku videli prvýkrát. Príbeh Last Wish je aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu humorný. Je inšpirovaný rozprávkou Jana Wericha Kráľ mal troch synov. Predstavenia sa žiakom páčili, už sa tešia o rok.

 
14.2. – návšteva nocľahárne de Paul – VIII.OA
 
14.2. sa naši maturanti zúčastnili zážitkovej exkurzie do Nocľahárne de Paul. Každý študent sa stal pri vstupe do nocľahárne klientom s konkrétnym príbehom bezdomovca. Pozreli si priestory nocľahárne, sklad šatstva, oboznámili sa so spôsobom fungovania nocľahárne, napísali zamestnancom spätnú väzbu. Veríme, že ich tento čas obohatil.
 
 
14.2. – sprievod masiek – ŠKD
Fašiangový sprievod masiek žiakov a učiteľov v ŠKD sa tiahol cez celý Ružinov. Spev a hudbu bolo počuť široko ďaleko.
 
 
14.2. – vedecká cukráreň
Čo sa deje v mozgu, keď spíme a ako na to vplývajú technológie? To bola téma februárovej vedeckej cukrárne, ktorú navštívili naši gymnazisti. MUDr. Martin Kucharík, PhD. pútavou formou vysvetlil, prečo je dĺžka spánku dôležitá, ako kvalita nočného spánku ovplyvňuje fyzický a psychický vývin človeka, ako vplýva spánok na náladu a správanie počas dňa.
 
 
15.2. – exkurzia do historického centra Bratislavy – VIII.A
Zamračená obloha a chladné počasie neodradilo žiakov VIII.A túlať sa zákutiami starej Bratislavy a spoznávať jej historické pamiatky.
Skupiny žiakov si dopredu pripravili krátke predstavenia jednotlivých zastávok: bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Michalská veža, Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie a námestie SNP. Historické centrum si pozreli aj z výšky veže Starej radnice.
 
 
 
15.2. – DOD na gymnáziu
V školskom roku 2023/2024 naše gymnázium prijme 24 žiakov do 1.ročníka. Pre záujemcov z radov deviatakov sme pripravili Deň otvorených dverí. Budúci prváci si mohli pozrieť ukážky vyučovacích hodín z chémie, fyziky, biológie a anglického jazyka, mohli si vyskúšať prijímačkové testy zo slovenského jazyka a matematiky a nechýbala ani súťaž o ceny.
 
 
 
15.2. – Majstrovstvá v šachu
Šach je kráľovská hra. Naši žiaci sa zúčastnili na celoslovenskom stretnutí v Bratislave. V silnej konkurencii obstáli a nazbierali veľa skúseností.
 
 
16.2. – koncert v ZUŠ
Vo štvrtok naši štvrtáci tlieskali svojim spolužiakom na koncerte v ZUŠ. Učitelia zo ZUŠ našim žiakom predstavili hudobné nástroje zaujímavou formou. O niektorých nástrojoch sa dozvedeli aj niečo z histórie, pri mnohých žiakov zaujalo, z akých častí je zložený a našli sa aj nástroje, o ktorých predtým ani nepočuli. Koncert sa žiakom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší.
 
 
 
28.2. – divadelné predstavenie – VIII.OA
Dňa 28.2. sa študenti VIII.OA zúčastnili absurdného divadla Plešivá speváčka v Divadle L+S.
Študenti mali možnosť po prvýkrát zažiť atmosféru absurdity ako jedného zo základných výstavbových prvkov divadla. Absurdné divadlo nám ukazuje, čo je v našich životoch často absurdné, zbytočné, prehnane „ospevované“, nepotrebné. Malo by nás viesť k usporiadaniu si skutočných hodnôt v našich životoch.
 
 
 

Akcie školy – január 2023:

8.1. – 13.1. – lyžiarsky kurz – 8. a 9.r. ZŠ

Deviataci a ôsmaci sa hneď po vianočných prázdninách zbalili a odcestovali do Jasnej na lyžiarsky výcvikový kurz. Spočiatku im počasie veľmi neprialo, ale po dvoch dňoch sa vyčasilo, a tak si naši lyžiari mohli užívať krásny sneh a hrejivé slniečko. A že sa naučili lyžovať aj úplní začiatočníci? To môžete posúdiť, keď si pozriete priložené videá.

 

 

17.1. – beseda – III.C

17.1. sa žiaci III.C  zúčastnili besedy o spisovateľke Kriste Bendovej. V knižnici na Bachovej ulici si pripomenuli 100. výročie narodenia tejto obľúbenej detskej spisovateľky. Dozvedeli sa niečo o jej živote. Najviac žiakov zaujali jej knihy, z ktorých si prečítali veselé príbehy, plnili rôzne úlohy. Už teraz sa tešia, ako si budú čítať jej  knihy.

 

18.1. – okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

Nemecký jazyk sa na našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk. O to cennejšie sú účasti našich žiakov na olympiáde z tohto jazyka. A keď sa ešte podarí postúpiť do krajského kola, ako to vyšlo Miriam Tomaschovej zo VI.OA, potešenie je dvojnásobné. Vďaka patrí aj Dorote Sokolovej a Barbore Čelechovskej (obe VIII.OA), ktoré nás tiež úspešne reprezentovali.

 

19.1. – okresné kolo v olympiáde z anglického jazyka

Okresné kolo olympiády z anglického jazyka sa tento rok predsa len uskutočnilo. Po informácii, že sa toto kolo ruší, prišla správa, ktorá potešila najmä Sofiu Gargulák zo VII.A (5.miesto), Silviu Markovú z VIII.A (11.miesto), Miriam Tomaschovú zo VI.OA (7.miesto) a  Filipa Guru z VIII.OA (7.miesto), ktorí sa na súťaž pripravovali a úspešne nás reprezentovali.

 

25.1. – prednáška o kyberšikane – 7. a 8.r. ZŠ a o závislostnom správaní – 5. a 6.r. ZŠ

Šikana cez sociálne siete je jeden z najhorších negatívnych javov na internete, s ktorým sa stretáva čoraz viac detí a tínedžerov. Mnoho rodičov ani netuší, že sa týka aj ich potomkov. Veď počítačovo gramotní sú takmer od mala, majú vlastný „internetový život“ a s rodičmi v ňom nepočítajú. Aj preto pomoc neraz prichádza neskoro. Ako reagovať na kyberšikanu? Čo môže pomôcť a ako jej predísť? Aj o tomto sa rozprávali naši druhostupniari s prednášajúcimi z polície.

 

25.1. – okresné kolo matematickej olympiády – 5. a 9.r. ZŠ

25.1.2023  sa na našej škole konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. V kategórii Z5 sa zúčastnilo 133 súťažiacich z 18 základných škôl v okrese Bratislava II. Z nich bolo iba 30 úspešných žiakov, z toho bolo 7 úspešných z našej školy. Ďakujeme pani učiteľkám Cseryovej a Hrušovskej, ktorí ich pripravovali. Tiež ďakujeme pani učiteľke Miklovej, ktorá zabezpečila celú organizáciu na našej škole.

Na 1. mieste s plným počtom bodov (18 b.) sa umiestnil Filip Chlebec z V.A.
Iba 1 bod stratili a 17b získali žiaci Filip Červeň a Michal Antalík, obaja tiež z V.A.
 
V kategórii Z9 z 15 ZŠ a SŠ súťažilo 74 žiakov, z toho bolo 39 úspešných. V tejto kategórii sme nemali úspešných riešiteľov.
 

26.1. – Biblická olympiáda – školské kolo

Dňa 26. januára 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Pre tento rok bola vybraná téma: Odvaha a dôvera v Boha. Žiaci si preverili svoje vedomosti z troch kníh Starého zákona (Nehemiáš, Judit, Ester) a z jednej knihy Nového zákona (Prvý Petrov list). Víťazmi sa stali:

 1. miesto: Ester Lea Ondrejková, VII.B
 2. miesto: Sára Mia Ondrejková, IX.A
 3. miesto: Benjamín Benčo, VII.A

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dekanátnom (okresnom) kole, do ktorého postupujú ako trojčlenné družstvo.

 

30.1. – 3.2. – kurz English in Action – 2.stupeň ZŠ

V týždni od 30.1. do 3.2.2023 sa prihlásení žiaci z piateho, šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ zúčastnili intenzívneho týždenného kurzu s názvom English in Action. Počas týždňa s nimi lektori Jacqueline, Luke a John prebrali hravou formou rôzne gramatické pravidlá. Deti spoločne objavovali Londýn, pokúšali sa zachrániť z opusteného ostrova, nacvičili si interview so známou osobnosťou, pripravili si rozprávku, zahrali si známe pohybové hry v angličtine, vyskúšali si intenzívnu prácu v skupinách. Vyvrcholením celého týždňa bola prezentácia projektov na dobrovoľnú tému, ktorej zábery nájdete nižšie.

 

30.1. – recitačná súťaž – „…a Slovo bolo u Boha“

30.1.2023 sa na našej škole uskutočnila recitačná súťaž v prednese kresťanskej literatúry s názvom …  „…a Slovo bolo u Boha…“ . Do školského kola postúpilo 17 detí.

Výhercovia súťaže:
1. kategória – 1. a 2. ročník:
1. miesto: Kristína Mundoková, I.B
2. miesto: Hanka Harviľáková, II.C
3. miesto: František Chlebec, II.A
 
2. kategória – 3. a 4. ročník:
1. miesto:  Michal Koščuš, IV.C
2. miesto: Samuel Koyš, IV.C

 

30.1. – 9.2. – výstava domčekov – IV.A, IV.B, IV.C

V čom bývali naši starí a prastarí rodičia? A ako budú vyzerať domy v budúcnosti? Na tieto otázky mali odpovedať vlastnou tvorbou štvrtáci. Fantázii sa medze nekládli, a tak môžeme medzi domčekmi vidieť naozajstné umelecké diela. Veď posúďte sami.

 

Akcie školy – december 2022:

1.12., 2.12. a 6.12. – vzdelávanie FIG – IX.B, IX.A, I.GA (5 peňazí)

Žiaci z IX.A, IX.B a I.GA sa začiatkom decembra zúčastnili finančného vzdelávania „5peňazí“ na tému Príjem a práca pod vedením lektora z Národnej banky Slovenska. Počas vzdelávania žiaci hľadali súvislosti medzi svojimi záujmami a výberom budúceho povolania. Naučili sa orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda, rodinný rozpočet, príjmy a výdavky. Vyskúšali si rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získali mzdu a pripravili si svoj rodinný rozpočet v kategóriách bývanie, strava, doprava,…

 

2.12. – divadlo v ANJ – VII.A, VII.B

2.12.2022 sa 50 žiakov VII.A a VII.B triedy zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Divadelné predstavenie pod názvom LAST WISH bolo inscenáciou pre humorný príbeh inšpirovaný rozprávkou Jána Wericha „Kráľ mal troch synov“. Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo, ocenili vtipné spracovanie divadelnej hry, ale predovšetkým peknú, zrozumiteľnú angličtinu na primeranej jazykovej úrovni A2.

 

5.12.  a 12.12. – duchovná obnova – V.C, V.A a VIII.OA

Predvianočnú duchovnú obnovu absolvovali žiaci z V.C, V.A a VIII.OA.

 

6.12. – Mikuláš

6. december, kedy slávime sviatok sv. Mikuláša je dňom, na ktorý netrpezlivo čakajú všetky deti. Čižmičky boli nachystané, deti poslúchali (aspoň dnes) a tak Mikuláš spolu s anjelmi mohol rozdávať sladké darčeky.

 

7.12. – Pytagoriáda – 3.-5.r. ZŠ a 8.12. – Pytagoriáda – 6.-8.r. ZŠ

Do školského kola Pytagoriády sa zapojilo až 136 žiakov 3., 4. a 5.ročníka ZŠ a 62 žiakov 6., 7. a 8.ročníka ZŠ. Okrem matematických vedomostí a zručností rozhodoval aj celkový čas, za ktorý žiaci dané úlohy vyriešili.

 

7.12. – exkurzia Viedeň – VI.OA, VII.OA

Študenti VI.OA a  VII.OA sa s pani učiteľkami nemčiny zúčastnili 7.12. výletu do Viedne. Očarení historickou Viedňou, o ktorej historických pamiatkach si pripravili krátky komentár študenti VII.OA, sme  nakoniec zakotvili pred budovou viedenskej radnice na tradičnom vianočnom trhu, kde sme mali možnosť zakúsiť vianočnú atmosféru.  Návštevu Viedne sme ukončili individuálnou potulkou viedenskými uličkami. Vlakom sme sa šťastne vrátili domov.  Tieto momentky dokazujú vydarenú akciu a príjemnú atmosféru nášho výletu.

 

 

8.12. – akcia Slobodní – VIII.OA

Dňa 8.12. sa naši maturanti zúčastnili  podujatia pod názvom SLOBODNÍ. Podujatie otvoril príhovorom  podpredseda parlamentu pán Gábor Grendel, ktorý vyzdvihol potrebu slobody ako základu pre budovanie demokratickej spoločnosti. Po ňom nasledoval príhovor nového apoštolského nuncia  na Slovensku Nicolasa Girasoliho, ktorý poukázal na dôležitosť mladých ľudí pri budovaní slobodnej a demokratickej spoločnosti. Po príhovoroch nasledoval dokumentárny film o disidentoch v dejinách komunistickej totality a následne beseda s režisérom filmu, p biskupom Haľkom a p. Neupauerom z ÚPN. Po skončení podujatia  sa študenti zúčastnili krátkej časti mimoriadnej schôdze parlamentu, kde si vypočuli časť príhovoru R. Sulíka a E. Hegera.
 
 
 

8.12. a 9.12. – školské kolo olympiády zo SJL – vybraní žiaci z gymnázia

12 žiakov z gymnázia si zmeralo sily v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do okresného kola postúpil Daniel Waschek zo VII.OA.

 

13.12. – olympiáda kritického myslenia – VI.OA, VII.OA

Až 56% ľudí na Slovensku je náchylných veriť tvrdeniam, ktoré obsahujú klamstvá či konšpirácie. Len 16% mladých ľudí si overuje informácie z médií vždy alebo takmer vždy. Až 55% slovenských študentov uviedlo, že sa v škole neučili rozpoznávať nedôveryhodné informácie. Aj preto sa naši žiaci v tomto školskom roku zapojili do olympiády kritického myslenia. Ciele tejto olympiády sú: posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám; rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí; zvyšovať kvalitu verejnej diskusie; naučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií; vytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach; zlepšiť schopnosť korektne interpretovať dáta, štatistiky a grafy.

 

13.12. – vedecká cukráreň – I.GA

13.12. sa študenti I.GA zúčastnili v Centre vedecko-technických informácii na vedeckej cukrárni s témou: „Dobré a zlé tuky, alebo vianočné pečenie bez výčitiek.“ V odbornej prednáške a následnej diskusii sme sa dozvedeli o chemických reakciách prebiehajúcich pri metabolizme tukov, o dobrom a zlom cholesterole. Z troch najlepších diskutujúcich študentov  boli  ocenení dvaja naši.
 
 
 

15.12. – exkurzia do Univerzitnej knižnice – I.GA

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu i používateľského zázemia; pod týmto názvom sa stala známou v zahraničí. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu.

O tomto všetkom a ešte aj o mnohom inom sa mohli dozvedieť žiaci I.GA pri návšteve Univerzitnej knižnice v Bratislave.

 

20.12. – opera Rusalka – 5. a 6.r. ZŠ

Naši piataci a šiestaci na sklonku minulého roka strávili krásne chvíle v Slovenskom národnom divadle na opere Rusalka.

Dvořákova Rusalka nie je zďaleka iba romantickou rozprávkou. Naopak, odkrýva množstvo na prvý pohľad nebadateľných symbolických a psychologických významov, zobrazuje nielen súboj úprimnosti s pokrytectvom a zradou, ale tiež večný súboj svetla a tmy, sna o večnosti a reality smrteľnosti. Hlavná hrdinka je síce vodná víla, no jej srdce je zároveň plné hlbokých ľudských citov – túžby a lásky. Je vlastne stále sama – sama sa musí rozhodovať i potýkať s tragickými dôsledkami svojich rozhodnutí. Dvořákova opera je plná oslnivej hudobnej krásy a patrí medzi divadelné diela, ktoré oslovia každého diváka,  hľadajúceho odpoveď na tie najzložitejšie životné otázky. Inscenácia tohto očarujúceho romantického diela bude krásnym a pútavým divadlom určeným pre celú rodinu.

 

22.12. – Vianočný jarmok

Posledný školský deň pred Vianocami sme pripravili so študentami vianočný jarmok a výťažok z neho pošleme na misie.
 
 
 
 

Akcie školy – november 2022:

2.11. – divadlo v ANJ  (Christmas Carol) – I.GA, VI.OA, VII.OA, VIII.OA

Študenti gymnázia navštívili divadelné predstavenie v anglickom jazyku s názvom Christmas Carol. Ide o adaptáciu známeho diela anglického spisovateľa Charlesa Dickensa. Hru uviedlo English Theatre pod vedením režiséra a scenáristu Paula Stebbinsa. English Theatre je profesionálne divadlo, ktoré sa venuje adaptáciám známych klasických diel anglickej literatúry, ktoré potom v živej, dynamickej a veľmi prístupnej forme prezentuje po celej Európe, predovšetkým študentom stredných škôl. Študenti ocenili profesionálne výkony hercov a vtipné podanie viacerých momentov pôvodného diela, no rovnako v hlbokom tichu vnímali aj tragédiu osamelosti človeka, ktorý si ako najdôležitejšiu hodnotu svojho života vyberie peniaze. Hra majstrovsky spája prvky moderného divadla s realitou 19. storočia a ukazuje, že otázka hodnotového nastavenia je stále aktuálna aj v dnešnej spoločnosti.

 

 

3.11. – Svätí majú radi deti – ŠKD

Vo štvrtok 3. novembra 2022 pripravil ŠKD tematický deň Svätí majú radi deti. Deti mohli prísť oblečené v kostýmoch obľúbených svätých alebo s ich symbolmi.

Deti mohli prísť oblečené v kostýmoch obľúbených svätých alebo s ich symbolmi. Plnili rôzne úlohy na stanovištiach, ktorých patrónmi boli:

 • sv. Don Bosco
 • sv. Lujza de Marillac
 • sv. František z Assisi
 • sv. Mikuláš
 • sv. Michal
 • sv. Filip Néri
 • sv. Marta
 • sv. Peter
 • sv. Katarína Labouré
 • sv. Jakub starší
 • sv. Anton z Padovy
 • sv. Ján Evanjelista

Deti sa zároveń dozvedeli niečo zo života týchto svätých.

FOTO:  vdp.in.net/smr2022

 

7.11. – 11.11. – iBobor – od 4.r. ZŠ

iBobor  je informatická súťaž pre všetkých žiakov so záujmom o informatiku. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Úspešná súťaž sa rozšírila do mnohých ďalších krajín.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku naša škola zaznamenala veľké úspechy!!! Mali sme až 60 úspešných riešiteľov, z toho 29 žiakov malo vyše 90%.

Dokonca štyria žiaci  nemali vo svojej kategórii na Slovensku premožiteľa:
– Jakub Angyal z III.B
– Félix Fehér z V.B
– Adam Sartoris z V.C
– Kristína Ličková z VIII.B

Všetkým úspešným riešiteľov gratulujeme.

 

7.11. – 14.11. – eTestovanie – žiaci z vybraných tried 2.stupňa ZŠ a gymnázia

V dňoch od 7.11. do 14.11. sa naša škola zapojila do eTestovania. Pre žiakov boli pripravené elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť. Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a sú v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi pre ISCED 1, ISCED 2, resp. ISCED 3 (Štátny vzdelávací program) pre daný testovaný predmet. Žiaci si tak mohli preveriť svoje vedomosti a porovnať ich s úrovňou vedomostí žiakov z celého Slovenska.

 

8.11. – výstava kozmonautiky – IV.A, IV.B, IV.C

8.11. sa všetky štvrtácke triedy zúčastnili svetovej výstavy kozmonautiky Cosmos Discovery. Pri vstupe každý žiak dostal KARTU KOZMONAUTA s menom a príbehom reálneho kozmonauta.

FOTO:  drive.google.com/drive/folders/

 

8.11. – vedecká cukráreň – I.GA

Virtuálna realita, strach z výšok, akrofóbia… o tom všetkom mohli počuť a virtuálne prežiť naši gymnazisti z 1.GA na ďalšej z obľúbených vedeckých cukrární 8.novembra 2022. Betka Bíliková bola dokonca ocenená ako jedna z troch najlepších v diskusii. Gratulujeme!

FOTO: vedecká cukráreň – I.GA

 

10.11. – Matboj – 5. a 6.r. ZŠ

Tímy našich piatakov a šiestakov 10.11. až do večera bojovali v matematickej súťaži Matboj proti spolužiakom z celého Slovenska. Piataci sa umiestnili na nádhernom ocenenom 2. mieste a šiestaci (v konkurencii študentov z talentových 8-ročných gymnázií) na krásnom 14. mieste. Gratulujeme! Vzhľadom na potenciál našich žiakov budeme v tejto súťaži pokračovať aj v ďalších rokoch.

 

10.11. – okresné kolo olympiády zo SJL

Cieľom olympiády zo slovenského jazyka a literatúry je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. Vo štvrtok, 10.11., sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo, kde v silnej konkurencii obsadila naša žiačka Kristína Ličková z VIII.B triedy pekné 11. miesto. Gratulujeme.

 

12.11. – stužková – VIII.OA

Navždy sa zachová, v pamäti stužková….
Dňa 12.11. sa uskutočnila stužková slávnosť našich maturantov v priestoroch Dancehaus na Kramároch.
Po 2 rokoch pauzy sme sa všetci tešili, že spoločne prežijeme príjemný večer.
Bolo nás 92 a zabávali sme sa naozaj veľmi dobre.
Po oficiálnej časti nasledovala večera, skvelý program, tombola a tanečná zábava.
Ďakujeme našim maturantom za spoločne strávený čas a želáme im veľa úspechov pri maturitách.
 
 
 
 
 
16.11. – deviatacka Katarínka – IX.A, IX.B

Naši deviataci mali 16.novembra 2022 výnimočnú slávnosť, ktorá sa uskutočnila prvýkrát v histórii našej školy: Deviatacku Katarínku. Sv. Katarína, patrónka študentov, aj vincentínska svätica Katarína Labouré, nech im pomáhajú a orodujú za nich! Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prišli a prispeli k nádhernej atmosfére tohto večera!!!

 
 
21.11. – okresné kolo v basketbale chlapcov – vybraní chlapci zo VI.OA a VII.OA
 
Šikovní chlapci zo VI.OA a VII.OA si preverili svoje basketbalové schopnosti v okresnom kole. Do krajského kola síce nepostúpili, ale oceňujeme ich snahu. Ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy.
 
 
 
23.11. – FINNkvíz – I.GA, VI.OA
 
Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž pre študentov na stredných školách. Jedným z cieľov je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. V spolupráci so spoločnosťou ASC Applied Software Consultants, s.r.o. sa spustila súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl (resp. kvinty a sexty v prípade 8-ročných gymnázií). Súťaž je plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti. K súťaži bol pripravený aj krátky edukačný materiál a skúšobný test. Z našej školy sa až 41študentov 1.GA a VI.OA zúčastnilo na tejto celoslovenskej online vedomostnej súťaži z finančnej gramotnosti.  Vyhodnotenie bolo v rámci krajov. V Bratislavskom kraji vo veľkej konkurencii súťažilo 775 študentov. Zo 40 našich študentov bolo až 36 úspešných a ich úspešnosť bola 75,8%. Študentka Stephany Streber z I.GA z maximálne počtu 25 bodov získala 23 bodov, čo je 3.najlepší počet. Gratulujeme.
 
 
 
24.11. – technická olympiáda 
 
Vo štvrtok 24. novembra 2022 sa reprezentanti našej školy Matúš Kotman a Filip Řežucha zúčastnili okresného kola Technickej olympiády.  Chlapci sa museli popasovať s náročnými teoretickými úlohami a ukázať svoju zručnosť v praktickej úlohe.
 
 
 
 
24.11. – výroba mydielok na PRV – IV.B
 
Na hodine pracovného vyučovania si šikovní štvrtáci takto vyrábali mydielka. Pripravili si pekné darčeky na Vianoce.
 
 
 
 
24.11. – Deň vďakyvzdania – hodina ANJ – I.GA
 
24.11. v Amerike slávia Deň vďakyvzdania. Žiaci z I. GA si na hodine ANJ pripravili občerstvenie, pripomenuli si význam a históriu tohto sviatku a oslávili ho spolu s väčšinou Američanov a Kanaďanov.
 
 
 
 
25.11. – školský ples
 
Jeden z najlepších plesov na našej škole sa v tomto roku konal presne na Katarínu. Výborná hudba s DJ – bývalým žiakom našej školy, skvelý program a hodnotné ceny v tombole boli zárukou dobrej zábavy pre takmer 150 žiakov a učiteľov. Ďakujeme pp.Baričovej a Miklovej za organizáciu. Už teraz sa tešíme na ďalší.
 
 
 
 
25.11. – návšteva filharmónie – II.A, II.B, II.C
 
Piatok 25.11. patril kultúre. Naši druháci absolvovali výchovný koncert vo filharmónii. Symfonický orchester bratislavského konzervatória viedol dirigent Juraj Jartim. Deťom sa prihováral moderátor Martin Vanek. Na programe bola suita Abdelazer od Henryho Purcella a variácie a fuga od Benjamina Brittena.  Pekný kultúrny zážitok podčiarkovali krásne priestory, v ktorých sa koncert konal.
 
 
 
25.11. – súťaž Náboj Junior – vybraní žiaci z 8. a 9.r. ZŠ
 
Naši vybraní ôsmaci sa pokúsili zápasiť s deviatakmi a žiakmi príslušných ročníkov osemročných gymnázií v medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj Junior, ktorá sa uskutočnila v ôsmich krajinách a zúčastnilo sa jej takmer 1500 tímov.
 
 
 
 
30.11. – Všetkovedko – vybraní žiaci s 2. – 5.r. ZŠ

Všetkovedko je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. V tohtoročnom kole si zasúťažilo 46 detí. Deťom sa súťaž veľmi páčila, úlohy boli doplnené pestrými obrázkami – čo sa páčilo druhákom, ktorí boli na súťaži prvýkrát. Úlohy výborne podporujú rozvoj čítania s porozumením a všeobecný prehľad žiakov.

 

 

30.11. – súťaž Expert – vybraní žiaci z 5.r. ZŠ

Súťaž Expert je určená žiakom 2.stupňa ZŠ.  Žiaci zažijú môžu predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Žiakom sa na Expertovi páči, že môžu prejaviť svoje kvality v téme, ktorá ich baví. Úlohy sú pestré, zaujímavé a netradičné. Učitelia na Expertovi oceňujú zbierku nových inšpiratívnych úloh a aj to, že získajú prehľad o vedomostiach svojich žiakov. Našu školu reprezentovalo 9 piatakov.

 

 

Akcie školy – október 2022:

5.10. – exkurzia na mohylu pod bradlom – IV.A, IV.B, IV.C

Mohylu pod bradlom navštívili žiaci štvrtých tried 5.10.2022. Zaujímavou  a interaktívnou formou vnímali výklad sprievodcu o živote Milana Rastislava Štefánika. To ale nebolo všetko! Druhá časť exkurzie v tento deň bola v neďalekej papierničke na myjavských kopaniciach. Žiaci si pozreli výrobu ručne vyrábaného papiera a zároveň si aj vlastnoručne vyrobili svoj papier. Plní zážitkov a s úsmevom na tvári sa všetci tešia na ďalšie exkurzie!

FOTO:  https://drive.google.com/drive/folders/1uQBsPbkOUEEvTxtBDmXDRpdnuiiKcUVY

VIEDO: https://youtu.be/SiE0HSORfk0

 

6.10. – Gaudeamus – veľtrh vysokých škôl – VII.OA, VIII.OA

Veľtrh Gaudeamus je pre študentov bránou do sveta vzdelávania, hľadajú na ňom svoje budúce štúdium a rozhodujú sa o svojej budúcnosti. Správny výber ďalšieho štúdia po maturite je pre študentov kľúčovým okamihom v ich živote. Počas troch dní bol pre študentov pripravený nabitý program prednášok univerzít, vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska aj Česka. Témou prednášok bolo predstavenie aktuálnej študijnej ponuky a podmienok štúdia v aktuálnom akademickom roku.

 

7.10. – 9.10. – Teambuilding – I.GA

Od 7.10. do 9.10. sa naši prváci zúčastnili v Chate Mária na Králikoch teambuldingového víkendu plného rôznych spoznávacích aktivít, vzájomného zdieľania o sebe navzájom, kde nechýbali športové aktivity, loptové hry, tanečné rozcvičky, turistická vychádzka smerom na Skalku, streľba zo športovej vzduchovej zbrane, podvečerná grilpárty- dievčatá sa spoločne s triednou podieľali na príprave šalátov. Nádherné jesenné počasie dotváralo pozitívnu atmosféru. Počas celého víkendu nechýbali spoločné modlitby, večerné dialógy o vzťahoch, ale aj veľa humoru, smiechu a zábavy. Nedeľnú sv. omšu nám prišiel odslúžiť náš vincentínsky novokňaz p. Patrik Boržecký,CM, ktorý pôsobí v banskobystrickej komunite, takže bol priestor aj pre sviatosť zmierenia a duchovný rozhovor. Hoci menej vyspatí, ale s pocitom vydareného víkendu sme sa v nedeľu večer vrátili domov.

 

11.10. – Rovesnícke vzdelávanie – V.A, V.B, V.C, VI.A 

Študenti z Gymnázia Ivana Horvátha prišli našim piatakom a žiakom VI.B predstaviť možnosti ekologickej mobility. Ekologická téma Udržateľná mobilita je v súčasnosti nanajvýš aktuálna a žiakov zaujala. Na konci prezentácie žiaci vypracovali pracovný list a vyplnili dotazník.

 

12.10. – súdne pojednávanie – IX.A, IX.B

Žiaci IX.A a IX.B sa 12.10. zúčastnili na súdnom pojednávaní na Okresnom súde Bratislava 3. Žiaci sa oboznámili s tým, ako prebieha súdny proces, kto je prítomný počas pojednávania. Na deti táto skúsenosť mimoriadne zapôsobila.

 

17.10. – divadelné predstavenie – VII.OA

V pondelok 17.10.2022 sa naši septimáni zúčastnili v Zrkadlovom háji v Bratislava-Petržalka divadelného predstavenia Kým kohút nezaspieva v podaní Slovenského filmového divadla. Medzi žiakmi vyvolala táto forma vzdelávania pozitívny ohlas, predstavenie sa im veľmi páčilo.

 

17.10. – 21.10. – misijný týždeň – I.A 

V rámci misijného týždňa, ktorý tento rok padol v čase od 17.10. do 21.10. a následne vyvrcholil misijnou nedeľou, sa žiaci z I.A triedy, triedna pani učiteľka a ich vychovávateľka, vybrali na potulky celým svetom. Okrem toho sa tento týždeň nesie v duchu misií, ktorý sa v nedeľu zakončí misijnou nedeľou. Deti sa do misijného týždňa symbolicky zapojili farbou oblečenia. Každý deň týždňa sa obliekli podľa farieb jednotlivých svetadielov.

 
18.10. – Milión detí sa modlí ruženec
Témou tohto ročníka bola láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe.
Počiatky modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ siahajú do roku 2005, keď sa v hlavnom meste Venezuely Caracase skupina detí modlila sa ruženec. Okoloidúci dospelí si pri tom spomenuli na slová pátra Pia, ktorý raz povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Odvtedy sa iniciatíva rýchlo rozšírila a stala sa celosvetovou udalosťou.
 
 

20.10. – beseda k manželstvu a rodičovstvu – VI.OA, VII.OA, VIII.OA

Dňa 20.10. sa uskutočnila beseda na tému MANŽELSTVO A RODIČOVSTVO pre žiakov VI.OA , VII.OA, VIII.OA. Už druhýkrát sme privítali  p. Nogovú z Centra pre rodinu v Pezinku, ktorá sa s našimi žiakmi podelila o zaujímavé teoretické aj praktické poznatky z tejto oblasti.

 

 

21.10. – na hodine RIN – I.GA

Na hodine RIN sme sa s I.GA pripravovali na slávenie misijnej nedele 23.10. Pozreli sme si veľa zaujímavých predmetov z rôznych častí sveta.

Niektoré žiačky si vyskúšali aj typické africké oblečenie žien, ktoré nosia na slávnosti a sviatky.
 
 
 
 
23.10. – 29.10. – Púť do Ríma – I.GA, VI.OA
Prvý deň sme strávili v Assisi – malebnom historickom mestečku v strednom Taliansku, preslávenom ako rodisko sv. Františka z Assisi. Potom cesta do Ríma….Koloseum, Španielske schody, Forum Romanum, Chrám sv. Petra, Panteón, Fontána di Trevi, Anjelský hrad …a to všetko popretkávané sv. omšami a podvečerným kúpaním. A keď sa k tomu pridala strava, pripravovaná s láskou našimi učiteľmi pod vedením p. učiteľky Miklovej, tak táto púť nemala chybu. Úžasné zážitky si budeme pamätať ešte dlho.
 
 
 
24.10. – prednáška o ľudskej reprodukcii – IX.A, IX.B
24. októbra po 2 rokoch „pandemického“ odkladania sa naši deviataci dočkali sľubovanej prednášky o ľudskej reprodukcii.
Ďakujeme MUDr. Michaele Jakubovej a MUDr. Pavle Kotúčovej za to, že sa tejto úlohy zhostili a umožnili žiakom pýtať sa a diskutovať.
 
 
25.10. a 26.10. – hodina literatúry v knižnici – V.A, V.B
Počas hodiny literatúry v knižnici si piataci  vypočuli informácie o tom, ako hľadať knihy v knižnici a v online katalógu. V knižnici si mohli vybrať zaujímavú knihu a aspoň na chvíľu sa zahĺbiť do čítania.

 

26.10. – na hodine prírodovedy – IV.B

Aj takto sme sa učili o slnečnej sústave- o chvíľu nás čaká mega výstava Cosmos- tak sa na ňu pripravujeme.

 

26.10. – na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy – IV.B

Na hodinách PRV a VYV sme urobili so žiakmi jesennú výzdobu do tvorivej súťaže pre MŠ a ZŠ o najkrajšiu jesennú výzdobu jesene, ktorá začala 7.10.2022 a končí 6.11.2022 o 20.00 h.

 

 

Akcie školy – september 2022:

 

7. – 9.9. – účelové cvičenie

Účelové cvičenie v teréne svojím špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti potrebné pre občana SR v oblasti ochrany človeka a prírody (OČP), a to nielen v aktuálnom čase vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach.

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti, poznatky a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti. Učivo obsahuje opatrenia a popis činnosti pri záchrane života. Svojou humánnou podstatou má pre žiakov mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie pomoci, z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich schopností chrániť svoje zdravia a poskytnú  pomoc iným osobám.

Žiaci VII.OA si pripravili praktické aj teoretické úlohy na piatich stanovištiach. Boli určené pre druhý stupeň základnej školy a mladším žiakom gymnázia. Cieľom bolo naučiť žiakov a ukázať im východisko zo životu nebezpečných situácii. Túto úlohu zvládli perfektne.

Program:

 1. Riešenie mimoriadnych situácií

Lívia Posluchová a Patrik Urbanič okrem toho najdôležitejšieho, čo si treba zbaliť do evakuačnej batožiny, naučili žiakov aj ako sa zachovať pri zemetrasení či požiari. Veľa detí zistilo, že oblečenie kontaminované radiáciou, sa nepáli.

 1. Zdravotná príprava

Lucia Schmidtová, Jakub Katriňák a Johana Pavla Mitasová mali za úlohu oboznámiť deti so základmi prvej pomoci. Naučili sa, ako postupovať pri osobe v šoku a zistili aj, čo znamená pravidlo 5T. Tiež zistili, že otvorená zlomenina sa nerieši zatlačením kosti späť dovnútra.

 

 1. Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana

Dominik Orlej a Matej Maas mládež pripravovali na pobyt v prírode a toto stanovisko malo praktickú aj teoretickú časť. Učili ich, ako sa orientovať pomocou značiek v lese na turistických chodníčkoch alebo ako založiť oheň. Deti zistili, že odpadky do korún stromov nepatria. Stanovisko malo aj praktickú časť, čo bola preteková dráha.

 1. Dopravná výchova

Veronika Biliková, Júlia Jediná, Mia Blchová, Kristína Trgová učili deti, ako sa bezpečne správať v cestnej premávke, ako prechádzať cez prechod pre chodcov, sledovať dopravné situácie a ako reagovať na činnosť svetelnej signalizácie. Bezpečnosť v cestnej premávke a vybrané dopravné značky.

 1. Výchova k bezpečnému správaniu

Veronika Plášková a Mária Dziviaková  oboznámili deti s niektorými povolaniami z pohľadu bezpečnosti pri práci, osobné ochranné pracovné prostriedky a ich využitie. Poznávanie častí pracovných nástrojov a pracovných pomôcok z hľadiska možného nebezpečia pri nesprávnom zaobchádzaní. Opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia v  priestoroch školy.

Celkové hodnotenie priebehu účelového cvičenia:

GYMNÁZIUM:

I.GA sa umiestnila na 1. mieste s počtom bodov 113.

VI.OA bola na druhom mieste s počtom bodov 91,5.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

 1. miesto VIII.B                      132 bodov
 2. miesto 6. ročník                128 bodov
 3. miesto VIII.A a  IX.A        125 bodov
 4. miesto 5. ročník                121 bodov
 5. miesto 7. ročník                119 bodov
 6. miesto IX.B                         104 bodov

 

 

8.9. – Exkurzia do Oponíc – IX.A, I.GA

Žiaci IX.A a naši noví gymnazisti nahliadli do Aponnyiho knižnice v kaštieli v Oponiciach. Táto mysteriózna miestnosť alebo trinásta komnata kaštieľa, ako jej hovoria hostia, v sebe ukrýva knižný poklad, silný príbeh a neutíchajúcu energiu, ktorú je cítiť akonáhle človek prekročí prah tejto miestnosti. Knižná zbierka rodu Apponyiovcov je známa dodnes pod názvom Apponyiovská knižnica (Bibliotheca Apponiana). Založil ju okolo roku 1770 gróf Anton Juraj Apponyi (1751-1817) vo Viedni a mala pôvodne okolo 30 000 zväzkov. V jej zbierkach bolo vyše 400 prvotlačí, napr. Danteho Božská komédia s ilustráciami S. Boticceliho či Gutenbergova biblia z roku 1455. Neskôr bola knižnica presťahovaná do Bratislavy a tam v rokoch 1827-1846 slúžila ako verejná knižnica. Bola to prvá verejná knižnica v Bratislave a v Hornom Uhorsku. Po nezhodách s mestom ju dal gróf Anton Apponyi (1782-1852) opäť presťahovať, a to do Oponíc, do rodového kaštieľa v parku a dal jej postaviť samostatnú galériu, známu ako severné krídlo. Bola navrhnutá veľmi nadčasovo s obrovskými francúzskymi terasovými dverami vedúcimi do nádherného parku a dômyselnými ochozmi po obvode galérie, aby bol prístup ku všetkým knihám. Za toto riešenie po vyše 165 rokoch bola knižnica spolu s kaštieľom ocenená tímom architektov a získala Fénixove krídlo – prestížne ocenenie evokujúce povstanie bájneho Fénixa z popola. Osud knižnice bol spečatený po roku 1948, kedy ju spolu s kaštieľom znárodnili komunisti. Nastáva obdobie devastácie a úpadku, keďže knižnica prichádza o pána a vzácne knihy trpia kvôli červotočom a plesniam. Nepredstaviteľné barbarstvo prerušil v rokoch 1956-58 františkán a politický väzeň Vševlad J.Gajdoš, ktorý knižnicu z poverenia Matice slovenskej skatalogizoval a očistil, čím ju zachránil pred likvidáciou a spálením. Knihy boli uskladnené v kaštieli až do roku 1972, kedy boli v žalostnom stave odvezené do štátnych depozitov MS v Martine a interiér knižnice bol spálený v tunajšom parku. V rokoch 2007-2011 bol kaštieľ spolu s knižnicou zrekonštruovaný slovensko-švajčiarskym konzorciom IP Slovakia a po dohode so Slovenskou národnou knižnicou bola podpísaná zmluva o znovunavrátení Apponyiovskej knižnice späť do obnovených priestorov kaštieľa. Interiér knižnice bol postavený podľa výkresovej dokumentácie, pohľadníc a fotiek takmer stovkou stolárov zo Zvolena a patrí medzi najkrajšie historické interiéry Slovenska. V knižnici sa nachádzajú vzácne diela od roku 1515 do roku 1940. Z autorov zaujmú Macchiavelli, Petrarca, G.Bruno, Galilei, Da Vinci, Dumas, Balzac, Newton či Linné a mnoho ďalších.
 
 
 
 
13.9., 14.9., 22.9., 23.9.- Exkurzia do ovocných sadov – I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.A, III.C
Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu „Školské ovocie“. Súčasťou tohto programu sú aj exkurzie do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej. kde deti na vlastné oči uvidia púť jabĺčka, hrušky, čerešne či jahody od momentu odtrhnutia v sade, takmer až na ich stôl doma. V priestoroch u Dobrého ježka naši prvostupniari videli skladovanie, triedenie, balenie i finálnu expedíciu ovocia, navštívili moderné a rozľahlé ovocné sady a plantáže. Niektoré aktivity si vyskúšali aj osobne, napríklad zber ovocia, strihanie konárikov. Deti tak spoznali čo najviac zo sveta, ktorý ich obklopuje.
 
 
 
 
14.9. – Exkurzia do Španej doliny – IX.A, IX.B
Naši deviataci sa vybrali na exkurziu do Španej doliny. Program mali bohatý:
V Banskej Bystrici si prezreli hodinová vežu a historické jadro mesta, v baníckej obci Špania Dolina navštívili kostol a tamojšie obydlia, v Hronseku sa nakrátko zastavili v drevenom artikulárnom kostole. Počas cesty autobusom vyučujúce priblížili žiakom fyzicko-geografickú aj socioekonomickú charakteristiku banskobystrického kraja.
 
 
 
 
17.9.2022 – Brigáda na školskom dvore
V sobotu, 17.9.2022, sa na našom školskom dvore uskutočnila brigáda, ktorej cieľom bola príprava Ekoučebne. Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí prišli pomôcť.

 
 
21.9. – Exkurzia do Planetária v Hlohovci- V.A, V.B, V.C
Naši piataci navštívili Hlohovec, kde je jedno z mála miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium. V sále s kapacitou 56 miest je umiestnené planetárium ZKP-2 firmy Zeiss, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu, a to všetko v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný. Súčasťou projekcie je aj niekoľko menších projektorov: model Slnečnej sústavy, Jupiter so štyrmi Galileiho mesiacmi, kométa, meteory a umelá družica Zeme. V zaujímavom programe sa zoznámili s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach, s cirkumpolárnymi súhvezdiami (súhvezdia v oblastí pólu) a s pohybmi nebeských telies.
 
 
 
23.9. – Vedecký veľtrh – VIII.A, IX.B, I.GA, VI.OA
Cieľom veľtrhu je hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy budú mať zasa príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí.
 
 
 
 
27.9. – sviatok sv. Vincenta de Paul
Tento deň celá naša škola slávila sviatok sv. Vincenta de Paul – patróna našej školy. Najprv sa všetci zúčastnili sv.omše. Po nej mali žiaci rôzny program: pre žiakov 1.stupňa ZŠ si pani učiteľky pripravili rôzne kvízy, úlohy, žiaci kreslili obrázky. Dobrovoľníci z nocľahárne de Paul oboznámili žiakov 2.stupňa ZŠ s prácou v nocľahárni, priblížili im osudy jej návštevníkov, žiaci IX.A a IX.B navštívili komunitu Cenacolo v Kráľovej pri Senci, . Pre žiakov gymnázia bola pod kostolom pripravená prednáška.
 
 
 
 
30.9. – Noc výskumníkov – V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B
Noc výskumníkov – roboty okolo nás, atómy, „tmavá hmota“ vo vesmíre, ukážky lietajúcich bionických tvorov…a ešte veľa ďalších zaujímavých vecí sa mohli dozvedieť naši piataci a šiestaci na exkurzii v Starej tržnici v Bratislave 30.septembra 2022.
 
 
Pomoc rodičov škole:
1) Obnovujeme basketbalové a volejbalové ihrisko. Poďakovanie patrí pani Silvii Gaštan, ktorá nám zabezpečila firmu na betonáž pätiek na volejbalové stĺpiky a basketbalové koše na školskom dvore.
 
2) Po rokoch máme opäť funkčnú studňu. Vďaka závlahe a postrekovacím tryskám sa nám darí udržiavať trávu pod stromami sviežu zelenú. Projekt zníženia prašnosti na školskom dvore sa úspešne vydaril. Ekologicky zavlažujeme výhradne studňovou vodou a šetríme pitnú vodu. Poďakovanie patrí pani Silvii Gaštan, pánom Petrovi Telepčákovi, Pavlovi Nemčekovi, Petrovi Dovičovičovi, ktorí to organizačne a technicky zobrali pod svoje krídla a tiež všetkým rodičom a deťom, ktorí obetovali svoj voľný čas a pomohli pri realizácii projektu.
 
Iné aktivity:
Žiaci zo IV. A  si počas pracovného vyučovania robili ovocný jogurt ako olovrant.
 
 
 
 
 
 

Akcie školy – jún 2022:

1.6. – MDD pre 1.stupeň ZŠ

1. jún je sviatok všetkých detí. V spolupráci so žiakmi šiestej triedy  sme pripravili pre mladších žiakov z 1. stupňa ROZPRÁVKOVÚ CESTU. Bolo úžasné, ako sa deti postupne presúvali z rozprávky do rozprávky a pritom si zašportovali a plnili jednotlivé úlohy.
Ďakujeme všetkým za krásne dopoludnie.
       
 
 

2.6. – beseda – V.OA, VII.OA

2. júna 2022 žiaci V.OA a VII.OA absolvovali prednášku a súčasne diskutovali s prednášajúcimi z OZ Living Memory, s ktorými sme po dvoch rokoch obnovili spoluprácuTéma: Vplyv informácií a dezinformácií, hybridná vojna, demokracia, sloboda….

   

 

 

3.6. – Venček – VI.OA, VII.OA

S vážnou tvárou, v oblekoch a nádherných šatách ich takmer nepoznáme. Naši gymnazisti nám ukázali, aké tance sa počas dlhých hodín tanečného kurzu naučili. Záverečná venčeková slávnosť je vyvrcholením úsilia, tanečného talentu a spoločenského správania. Venček je krásna oslava mladosti a sme radi, že už neodmysliteľne patrí ku koncoročným akciám veľkého gymnázia.

 

 

 

 

6.6. – Vláčik Prešporáčik – V.A, V.B, V.C

Exkurzia, počas ktorej žiaci absolvovali tzv. Hradný okruh,  bola zameraná na doplnenie výučby regionálnych dejín v rámci dejepisu v 5.ročníku ZŠ. Piataci mohli prejsť historickými budovami s výkladom histórie a hradným nádvorím. Exkurzia bola prebiehala zábavnou formou, podfarbená hudbou.

      

7.6. – Divadlo – V.OA, VII.OA

7. júna 2022 sa žiaci V.OA a VII.OA zúčastnili divadelného predstavenia divadla Ludus  Naše šaty.  Súčasná hra nemeckej autorky, ktorej téma je aktuálna – neonacionalistické, protidemokratické nástrahy, ktoré číhajú na  prvovoličov. Nasledujúcu hodinu v škole sme so žiakmi zhodnotili prínos uvedenej divadelnej hry a diskutovali o už spomínaných problémoch.

8.6. – Školský výlet – VII.A

VII.A sa 8.6. zúčastnila návštevy Prírodovedného múzea a pokračovala prehliadkou historického centra Bratislavy. Zaujímali nás najmä sochy osobností, o ktorých sme si vždy čo-to povedali.  Videli sme sochy napr. Hviezdoslava, Bernoláka, Hollého, či Andersena.

                                       

 

 

8.6. – 10.6. – Školský výlet – VI.OA

Sextáni sa vybrali na výlet do Zlatníckych vrchov pri Skalici. Súčasťou areálu, kde boli ubytovaní, bola aj lanová dráha Tarzánia. V rámci tohto výletu si urobili aj vychádzku do Moravského Krasu do priepasti Macocha, kde navštívili aj Punkevní Jaskyňu – cez ňu sa previezli na loďkách.

                             

 

13.6. – Výlet do Abelandu – II.A, II.D

Abeland sa nachádza vedľa obce Lozorno. Obrovským lákadlom pre deti sú domáce zvieratá. Okrem voľne pohybujúcich sa sliepok tu nájdete aj kozičky, kravy, húsky, ovce, kačky, pstruhy či prasiatka. Neoddeliteľnou súčasťou gazdovstva sú aj záhrady, kde sa pestuje ovocie, zelenina i bylinky. Súčasťou Abelandu je aj funkčná pekáreň, mlyn sv. Jozefa a kostolík. Nakuknúť môžete do kováčskej či hrnčiarskej dielne. Naši druháci tak strávili celý deň v peknej prírode, obklopení zvieratkami a poučení o dávnych remeslách.

       

 

 

13.6. – 17.6. – Kurz English in Action – 5. – 8.ročník ZŠ

Tento týždňový kurz s native speakermi ponúkal všetkým záujemcom zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Po konverzáciách na rôzne témy nasledovalo vypracovanie a odprezentovanie vlastných projektov. Samozrejme v angličtine…

 

13.6. – 17.6. – Škola v prírode – IV.A, IV.B, IV.C

Na tieto chvíle sa naši štvrtáci už dlho tešili. Konečne sa po dvojročnej prestávke zrealizovala škola v prírode. A ako už samotný názov napovedá, deti sa učili väčšinou v prírode zážitkovou formou. Počas svojho pobytu navštívili Topoľčiansky hrad, blízku priehradu, absolvovali vychádzky do okolia, oboznámili sa s ľudovými tradíciami a zvykmi, zahrali sa rôzne hry v prírode a zasúťažili si.

     

 

 

14.6. – Kids´Lab – V.C

Tento interaktívny vzdelávací program venovaný chémii je navrhnutý pre deti vo veku od 7 do 12 rokov tak, aby získali prvé vedomosti o chémii a vede prostredníctvom zábavných a praktických chemických pokusov. Kids‘ Lab Hókus – Pókus poskytuje deťom možnosť objaviť svet chémie cez jednoduché a bezpečné chemické pokusy, ktoré môžu v budúcnosti vzbudiť ich záujem o vedu, predovšetkým o chémiu. Tentokrát sa pokusy venovali vode. Pod názvom Voda miluje chémiu žiaci prostredníctvom dvoch vybraných pokusov zameraných na výskum a zadržiavanie vody zistili, akú nezastupiteľnú úlohu v našich životoch voda zohráva. . Pri prvom spomínanom pokuse – Výskum vody, deti odhalili tajomné vlastnosti tohto prírodného zdroja. V druhom pokuse – Zadržiavanie vody, malí výskumníci objavili spôsob ako uskladniť vodu tak, aby ju bolo možné použiť v budúcnosti, keď bude potrebná.

     

 

 

15.6. – Školský výlet  do Abelandu- II.B, II.C

Aj druháci z B a C sa vychystali na výlet do Abelandu. Podobne ako ich rovesníci aj oni obdivovali krásnu prírodu, zvieratká a vypočuli si aj prednášku od pána majiteľa.

    

 

 

15.6. – 17.6. – Exkurzia do Poľska – IX.A, IX.B

V polovici júna sa deviataci vybrali na exkurziu, počas ktorej  v Brezovej pod Bradlom a v Košariskách získali nové informácie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, v Krivej o sestre Zdenke Schellingovej. V Poľsku obdivovali krásy soľnej bane vo Wieliczke, navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva a Sanktuárium Jána Pavla II. v Lagiewnikoch, prešli sa ulicami Krakova. V Osvienčime sa dozvedeli o hrôzach koncentračného tábora Auschwitz. A napokon vo Wadowiciach navštívili rodný dom Jána Pavla II.

 
 

 

17.6. – Školský výlet – VII.B

Siedmaci sa vybrali na výlet do krásnych miest na okraji Bratislavy. Z Patrónky šli pešo na Snežienku. Tam si poopekali, čo si priniesli a zahrali sa. A potom lanovkou na Kolibu a odtiaľ na autobus do školy. Výlet sa deťom páčil.

     

 

19.6. – 21.6. – Expedícia DofE

V júni sme mali dve expedície DofE:
19.-20.6. bronzoví dofáci  v rámci kvalifikačnej expedície splavovali Malý Dunaj. V nedeľu splavili časť z Tomášova do Eliášoviec, v pondelok skončili v Madaráse. Unavení a opálení, ale s dobrým pocitom, že to zvládli.
20.-21.6. druhá skupina bronzových dofákov si zvolila turistiku a na kvalifikačnej expedícii boli v Malých Karpatoch. Noc strávili na Čermákovej lúke. Hoci pršalo a fúkal silný vietor, na druhý deň pokračovali v expedícii. Expedíciu ukončili v Pezinku.
 
                                                              
 
 
 

20.6. – Exkurzia Budapešť – V.C, VI.A

Jednodňový výlet do Budapešti ponúkol mnoho zážitkov a poznatkov. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z histórie mesta, v tropikáriu s 11 metrovým tunelom obdivovali morské živočíchy. Ďalšou atrakciou bol prales, v ktorom je imitovaná skutočná tropická klíma. Nakoniec sa vybrali aj do sladkého múzea, kde si vyrobili vlastný plnený koláčik.

    

 

21.6. – Školský výlet – V.OA

Koniec školského roka už tradične patrí výletom. Krásne počasie vylákalo na bicykle aj žiakov z V.OA. Po cyklistickom chodníku okolo letiska prišli k Zelenej vode, kde si horúce hlavy schladili v príjemnom jazere.

   

 

 

21.6. – 23.6. – Školský výlet – VII.OA

Školský výlet VII.OA – tentokrát v Tatrách – bol plný turistiky, krásneho počasia, zážitkov a nádhernej prírody.

 

 

23.6. – Školský výlet – III.A, III.B, III.C

Výlet do Skalice a na Baťov kanál si užili  naši tretiaci vo štvrtok 23.6.2022.
Sprievodca ich previedol mestom. Videli rotundu sv.Juraja, Jezuitský kostol svätého Františka Xaverského, kde vošli aj do starej krypty a putovanie mestom ukončili v Dome kultúry. Najväčší úspech mal Baťov kanál a ochutnávka tradičného skalického trdelníka.
             
 

 

23.6. – Exkurzia – V.OA

Dňa 23.júna sa študenti V.OA zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade v Bratislave. Exkurzia bola zameraná na fytoekológiu a systematickú botaniku. Študentov najviac zaujala tropická rovníková flóra v skleníkoch a tiež nádherné Rozárium. Exkurzia vhodne dopĺňala učivo biológie v danom ročníku.

 

 

23.6. – Bicyklový výlet – VII.A

VII.A sa po klasifikačnej porade vydala na bicyklový výlet do Ivánky pri Dunaji. Spravili sme asi 26 km s mnohými zastávkami: mohyla M.R. Štefánika, sv. omša v Ivánskom kaštieli, zmrzlina, Štrkovka a Zelená voda. Počasie nám prialo a videli sme aj sysle

       

 

 

24.6. – Chemshow – VI.OA, VII.OA

24.6. sa študenti VI. OA a VII. OA zúčastnili na FCHPT STU akcie pod názvom Chemshow a chemický jarmok. Dopoludnie bolo plné zaujímavých odborných prednášok na aktuálne témy dneška:

Rakovina

Riziká priemyselných havárií

Hygiena pri výrobe fermentovaných potravín z mlieka a iné

Praktické ukážky z výskumu a výroby ľahko odbúrateľných plastov, využitie 3D tlačiarní pri výrobe umelých náhrad v medicíne a veľa ďalších laboratórnych pokusov.
                                                                    
 
 
 
 

27.6. – Školský výlet – V.B, VIII.A

Žiaci z V.B a VIII.A sa už veľmi tešili na výlet. Najprv sa odviezli autobusom do Hamuliakova, odkiaľ sa kompou previezli do Čunova. Tam sa trošku pohrali a dali sme si obed. Ten im veľmi chutil, lebo dostali veľký rezeň s hranolkami. Plavba po Dunaji sa deťom páčila, videli aj múzeum umenia Danubianu, dokonca bolo vidno aj vystavené obrazy. Počas plavby stretli aj veľké lode. Na vydarený výlet budú mať deti pekné spomienky.

 

27.6. – Školský výlet – VIII.B

Žiaci ôsmej B triedy sa vybrali na výlet do Trenčína. Po prehliadke mesta vyšli na hrad, odkiaľ mali v krásnom počasí nádherný výhľad na okolie. Spokojní s výletom sa poobede vrátili domov.

27.6. – Exkurzia – VII.B

V tento krásny letný deň VII.B so svojimi učiteľkami fyziky a chémie absolvovali exkurziu v Motýlej záhrade v Kostolnej na Dunaji a na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Pozreli si niekoľko desiatok druhov exotických motýľov úžasných farieb a rozmerov, na paseke si vypočuli odborný výklad, ukážky chovu včiel, vytáčania medu, videli rôzne včelie produkty, vyrábali sviečky zo včelieho vosku, ochutnávali rôzne druhy medu a našli si čas aj na športové aktivity.

 

28.6. – Vedecká cukráreň – VII.OA

Naši študenti a študentky zo VII.OA navštívili dňa 28.júna Centrum vedecko-technických informácii,  ktoré pripravilo ďalšiu zaujímavú prednášku z cyklu Bratislavských vedeckých cukrární. Prednáška mala tému: „Ako (de)formujú konšpiračné teórie dejiny“. Študentov zaujímalo, ako rozoznať konšpiračnú teóriu, ako sa teórie šíria, ktoré súčasné teórie by sa dali označiť za konšpiračné…Tieto populárne prednášky sa tešia veľkej obľube a bolo to aj tentokrát.
                                                                      
 
 
 
 
Koniec júna – základy podnikania – V.A, V.B

Žiaci V.A a V.B triedy sa zúčastnili vzdelávacieho programu z finančnej gramotnosti „Základy podnikania“. V práci v skupinách si žiaci vymysleli svoj podnikateľský plán, založili si firmy, uskutočnili pohovory do zamestnania, vyskúšali si kusovú výrobu aj hromadnú výrobu a vymysleli reklamu na svoje produkty.

           

 

 

29.6. – Slávenie sviatku – sv. omša Te Deum

Tesne pred koncom školského roka sme sa zúčastnili na slávnosti sv. Petra a Pavla. Po sv. omši mala príhovor pani riaditeľka, ktorá zhodnotila celý školský rok, poďakovala sa učiteľom a žiakom za usilovnosť a ocenila najlepších žiakov za jednotlivé stupne.

 

30.6. – Koniec školského roka

Na tento deň sa už všetci veľmi tešili. Po rozdaní vysvedčení sa mohli žiaci rozbehnúť domov a začať si užívať vytúžené prázdniny.

 

 

Akcie školy – máj 2022:

4.5.- okresné kolo vo futbale – 11 – 13-roční

V okresnom kole v malom futbale mladších žiakov naši chlapci obsadili krásne druhé miesto.

5.5. – English star – žiaci  4. – 8. ročníka ZŠ

Dňa 5.5.2022 sa na škole uskutočnilo testovanie angličtiny English Star. Prihlásilo sa 44 detí, boli rozdelené do troch skupín. ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

 
 
6.5. – Duchovná obnova – VI.OA
Duchovná obnova je čas venovaný Bohu, ktorý umožňuje pokročiť na ceste k svätosti, k prehĺbeniu kresťanského života. Je to nástroj prehĺbenia nášho priateľstva s Ježišom Kristom a zlepšenia mnohých prirodzených stránok nášho života.  S touto myšlienkou sa niesla aj duchovná obnova našich sextánov vo Veľkom Bieli.
 
 
 
9.5. – okresné kolo Slávik Slovenska
Spevácka súťaž Slávik Slovenska je prísne postupová od svojich začiatkov. Začína sa každoročne vo februári triednymi a školskými kolami. Víťazi postupujú do okresných kôl, víťazi okresných kôl postupujú do krajských kôl. Z víťazov okresných kôl sa potom sformuje finálová zostava Slávika Slovenska, ktorú reprezentujú víťazi troch kategórií zo všetkých krajov Slovenska. Dovedna ich je 24. Tí sa potom v národnom finálovom kole uchádzajú o najvyššie méty: zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska.
V tohtoročnom okresnom kole nás úspešne reprezentovali Agátka Oravcová, Caroline Gažúrová a Hanka Godályová.
 
 
 
 
10.5. – Čokoládová tretra – 6-11-roční žiaci
Čokoládová tretra Slovensko je nezávislá súťaž pre deti, ktorú riadi Organizačný výbor zložený z 5 členov, delegovaných organizujúcimi klubmi a ambasádormi. Organizačný výbor rozhoduje aj o prípadných návrhoch a protestoch, vo výnimočných prípadoch môže udeliť výnimku z pravidiel, pri rešpektovaní fair play. Súťaž sa organizuje s podporou Slovenského atletického zväzu. V tomto školskom roku sa na tejto súťaži zúčastnili aj naši mladší žiaci, z ktorých niektorí si beh na pravej atletickej trati vyskúšali prvýkrát.

 

10.5. – vybíjaná žiačok – 11 – 13-ročné

V okresnom kole vybíjanej žiačok naše športovkyne obsadili 2.miesto. Do krajského kola síce nepostúpili, ale aj toto umiestnenie nás veľmi teší.

 
13.5. – Pešia púť do Šaštína – VIII.A, VIII.B
Naši ôsmaci v peknom počasí absolvovali pešiu púť do Šaštína. Svoje putovanie začali v Lakšárskej Novej Vsi. Cieľom bola Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, kde sa zúčastnili na sv. omši.
 
16.5. – beseda – IX.A, IX.B, VI.OA

Mladí ľudia často riešia problémy vo vzťahoch. A práve o vzťahoch k rodičom a kamarátom,  o láske a manželstve a iných zaujímavých témach si v pondelok žiaci 9. ročníka ZŠ a VI.OA vypočuli prednášku spojenú s besedou. Ďakujeme pani Lucii z  Centra pre rodinu, ktorá študentom odprezentovala tieto témy.

 
 
17.5. – beseda – V.OA
Naši kvintáni sa zúčastnili na prevenčnom programe o škodlivosti pornografie.  Debatovať sa síce zdráhali, ale zato venovali plnú pozornosť prednáške o super normálnej stimulácii a marketingových ťahoch pornopriemyslu.
 
18.5. – Testovanie 5 – V.A, V.B, V.C
Tak ako každý rok, aj tentokrát si mohli naši piataci preveriť vedomosti na celoštátnom Testovaní 5.  Cieľom je získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z matematiky a slovenského jazyka, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania.
 
20.5. – Majáles
Po dlhých covidových rokoch, keď boli zastavené všetky spoločenské akcie, sme sa rozhodli usporiadať veľkolepý celoškolský majáles s názvom  Svet – jedna veľká rodina. Do prípravy sa zapojili rodičia, učitelia a žiaci z celej školy. Program bol rozdelený na dve časti – doobednú a poobednú časť. Školský dvor sa zaplnil stánkami z rôznych štátov sveta – Slovenska, Ukrajiny, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Španielska a Talianska. V každom stánku ste mohli nájsť jedlá, činnosti a aktivity typické pre daný štát. Okrem stánkov bolo na dvore pripravené pódium, na ktorom žiaci tancami, piesňami a inými ukážkami predstavili tieto štáty. Bohatý poobedný program zahŕňal vystúpenie skupiny Rytmika, kde si aj diváci mohli zabubnovať. Šikovný „Balloon King“ vyrábal z balónikov zvieratká a kvietky, ktoré si malí záujemcovia mohli zobrať aj domov. Veľký úspech malo maľovanie na tvár, ktoré realizovala naša kvintánka. Záujem bol aj o karaoke. Úspešný majáles bol zakončený diskotékou, na ktorej si zatancovali spolu rodičia, učitelia aj žiaci.
Táto akcia spojila nielen ľudí na celom svete, ale aj rodičov, žiakov a učiteľov našej školy. Vytvorili sme jedno spoločenstvo s cieľom nastoliť na celom svete mier.
  .
 
 
21.5 – 23.5.2022 – expedícia DofE
V rámci programu DofE (Cena vojvodu z Edinburghu) absolvovali naši žiaci, ktorí sa doň zapojili, dobrodružnú expedíciu. Absolvovali splav a turistiku. Všetkých čaká ešte kvalifikačná expedícia.
 
 
24.5. – 25.5.- ústne maturitné skúšky
V tomto školskom roku sme mali 15 maturantov, z ktorých všetci boli pripustení k ústnym maturitným skúškam.
Zo slovenského jazyka a literatúry maturovalo 15 žiakov, z anglického jazyka 15 žiakov, z biológie 10, z nemeckého jazyka 7 žiakov, z chémie 5, z občianskej náuky 3 žiaci, z matematiky 2 žiaci, takisto aj z informatiky, z dejepisu maturovala 1 žiačka. Ústne maturitné skúšky úspešne zvládli všetci maturanti.
 
25.5. – krajské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska
Na krajskom kole súťaže Slávik Slovenska nás úspešne reprezentovala siedmačka Caroline Gažúrová, ktorá v silnej konkurencii obsadila 3.miesto.
 
 
26.5. – slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení
Vo štvrtok, 26.5.2022, sme sa s našimi maturantami rozlúčili pri slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení. Slávnosť začala sv. omšou. Potom sme sa presunuli do sály Vincentínum, kde prebehla samotná rozlúčka. Po príhovoroch pani riaditeľky a triednej učiteľky sme pristúpili k samotnému odovzdávaniu vysvedčení. Spokojnosť s výsledkami bola na oboch stranách, maturanti veľmi dobre uspeli na maturitných skúškach. Žiaci, ktorí dosiahli na maturitnom vysvedčení samé jednotky, boli ocenení zlatými krížikmi.  Maturantom prajeme veľa úspechov na prijímacích skúškach na vysoké školy.
 
 
27.5. – Exkurzia do Atlantisu  v Leviciach- VI.A, VI.B
Centrum Atlantis sa snaží u detí vyvolať záujem o fyzikálne, chemické a iné deje, ktoré sú okolo nás. Zážitkovým spôsobom im vysvetľuje fyzikálne a chemické zákony, približuje princípy očných klamov. To, že aj fyzika môže byť zaujímavá, si šiestaci vyskúšali na vlastnej koži. Stavali mosty a domy odolné zemetraseniam, zahrali sa s bublinami, riešili hlavolamy a iné. Potom sa naši kozmonauti vrátili z vesmíru užili si športové popoludnie na ranči.
 
 
31.5. – návšteva Goetheho inštitútu – VII.OA
Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Naši žiaci často navštevujú túto ustanovizeň. Tentokrát sa septimani zúčastnili na programe o recyklácii.
 
 

Akcie školy – apríl 2022:

1.4. – duchovná obnova – VII.A

V piatok, 1.4.2022, sa žiaci VII.A zúčastnili duchovnej obnovy. Najprv sa pomodlili krížovú cestu na bratislavskej Kalvárii. Potom sa presunuli do Františkánskeho kostola. Brat Simeon tu odslúžil sv. omšu a povodil žiakov po zákutiach kostola. Videli nádhernú kaplnku v gotickom štýle, relikviu sv. Reparáta, či rôzne cennosti z dočasnej výstavy klenotov. Najväčší úspech však mala asi krypta.

 

6.4. – Teambuilding – V.OA

V rámci kolektívu je stále čo objavovať, vylepšovať… Jedným z vhodných  prostriedkov na upevnenie vzťahov v triede je teambuilding. Je to čas, počas ktorého sa na základe vhodných činností, spolupráce a spätnej väzby buduje dobre fungujúci triedny kolektív. Zopár motivačných hier si žiaci z triedy V.OA vyskúšali počas triednických hodín ešte v predkrízovom období. Lepšie je to v mimoškolskom prostredi, preto sa teambuilding realizoval 6. apríla 2022 v sále a na ihrisku pri Farskom kostole sv. Vincenta de Paul. Prostredníctvom hier zameraných na spoluprácu sa dievčatá a chlapci V.OA spoločne snažili riešiť rôzne prekážky a následne ich analyzovať. V prestávkach si zahrali kalčeto a stolný tenis. Ďalšou časťou tohto stretnutia bol futbalový zápas zmiešaných družstiev. Dievčatá, ktoré oddychovali, sa medzitým rozprávali s pátrom Petrom a pochutnali si na zmrzline.

Takýmto tímovým dňom (chcelo by to aspoň 2) sa dosiahne lepšia komunikácia medzi spolužiakmi, a to na úrovni rozumovej, emocionálnej a duchovnej.

 

6.4. – Testovanie 9

Všetci žiaci 9. ročníka ZŠ absolvovali celoslovenské Testovanie 9. Písali testy z matematiky a potom z slovenského jazyka a literatúry. Testovanie zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Testy z oboch predmetov mali po 30 úloh.  Test zo slovenského jazyka obsahoval popri 20 úlohách s výberom odpovede aj 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede. Test z matematiky bol zostavený z 15 úloh s výberom odpovede a z 15 úloh s krátkou číselnou odpoveďou. Žiaci mali na riešenie testu zo slovenčiny k dispozícii 70 minút a na matematiku 90 minút. Všetky testy boli vyhodnocované centrálne elektronicky.

 

7.4. – Školská krížová cesta

V tento predveľkonočný deň sa na školskom dvore uskutočnila školská krížová cesta pre všetkých záujemcov z radov rodičov, učiteľov aj žiakov, ktorí sa striedali v predmodlievaní. Krížovú cestu sme obetovali za pokoj a mier na celom svete.

 

8.4. – Prednáška – prvá pomoc – VII.A,B

V tento deň prišli profesionálni záchranári prezentovať poskytovanie prvej pomoci. Ich ukážky boli názorné a zaujímavé. Spolu so VII.A sa ich zúčastnila aj trieda VII.B a skupina žiakov zúčastňujúca sa Dofe.

 

8. – 9.4. – zápis do 1.r. ZŠ

V piatok a v sobotu mali rodičia predškolákov možnosť zapísať svoje ratolesti do 1.ročníka našej základnej školy. O zápis bol veľký záujem. Zapísali sme 93 detí, z nich budú mať niektoré deti odklady.

 

11.4. – Klokan

Klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete organizovaná neziskovou organizáciou Talentída na podporu talentovanej mládeže. V tomto školskom roku sa na nej zúčastnilo 140 žiakov našej školy, z toho 28 z 2. stupňa ZŠ. Sú v nej netradičné matematické úlohy, ktoré určite významnou mierou prispievajú k rozvoju logického myslenia detí. Úspešných riešiteľov potešia diplomy a vecné ceny.

 

12.4. – Okresné kolo Matematickej olympiády

Matematickú olympiádu vyhlasuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou matematickej olympiády. Na jednotlivých školách ju zaisťujú učitelia matematiky. Matematická olympiáda sa na Slovensku organizuje každý rok od roku 1950. Súťaž má v každom ročníku niekoľko kôl. Prvé je vždy domáce kolo, v ktorom majú žiaci niekoľko mesiacov na vyriešenie 6 úloh. V kategóriách Z5 až Z9 po domácom kole nasleduje okresné kolo; v kategórii Z9 nasleduje ešte krajské kolo. V tomto školskom roku sme mali  štyroch úspešných riešiteľov.

 

13.4. – Predkolo – malý futbal – výber žiakov ZŠ

Po perfektnom bojovnom výkone sa nám podarilo postúpiť do okresného kola súťaže v malom futbale. Pochvalu si zaslúžia všetci naši žiaci, ktorí predviedli výborné výkony a prezentovali sa nielen dobrým technickým futbalom ale aj bojovnosťou. Proti nám nastúpili tiež futbalisti z klubov v Bratislave.
Veríme, že sa nám podobne bude dariť aj na okresnom kole.
Bachova 2:2 Drieňova
Bachova 6:0 Vrútocká
Bachova 3:0 Metodova
 

21.4. – Okresné kolo Biologickej olympiády (ZŠ)

V apríli sa konalo aj okresné kolo biologickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali dve dievčatá zo siedmeho ročníka ZŠ.

 

22.4. – beseda s autorom knihy o Petre Vlhovej (ŠKD)

Pre deti 4.ročníka ZŠ pripravili pani učiteľky z ŠKD besedu s pánom Jurajom Berzedím – autorom knihy o Petre Vlhovej. Deti sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z Petrinho detstva, začiatkov lyžovania, „pikošky“ zo zákulisia pretekov, i čo-to z jej plánov do budúcnosti.

      

 

23.4. – brigáda na školskom dvore

V sobotu 23. apríla 2022 sme spojili svoje sily, rodičia s deťmi, vychovávateľky a učiteľky, aby sme skrášlili a zlepšili pobyt detí na školskom ihrisku. Vyrobili sme hernú zónu z borovicových pníkov, spevnili a ukotvili sedenie, ktoré nám bolo darované. Podarilo sa nám urobiť výkop na uloženie hadíc na závlahu, následne pohrabať a vyrovnať zeminu. Potom sme sa pustili do zatrávňovania prašnej časti školského ihriska. Aj počasie nám bolo naklonené, večer prišla prirodzená závlaha. Bol to veľmi príjemný deň. Veľká VĎAKA všetkým zúčastneným.

 

26.4. – okresné kolo McDonald´s Cup

Veľký úspech našich malých futbalistov! Vybrané dievčatá a chlapci z 1.stupňa vybojovali v silnej konkurencii v okresnom kole súťaže McDonald´s Cup 1.MIESTO. Družstvo postupuje do krajského kola. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

28.4. – Komparo – žiaci 4.ročníka ZŠ

Naši štvrtáci si potrápili hlavičky na úlohách Kompara. Odpovedali na otázky z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, prírodovedy a vlastivedy.

 

28.4. – Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Pripli sme si malý kvietok na podporu onkologických pacientov.

 

29.4. – vychádzka na Devín – VIII.A

Žiaci VIII.A sa zúčastnili dejepisnej vzdelávaco-poznávacej vychádzky „Po stopách Štúrovcov“. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z dejín našej krajiny a doplnili si vedomosti o Keltoch.

 

29.4. –  „Apríl – mesiac lesov“ – 1. a 2. ročník ZŠ

Dňa 29.4. ŠKD pripravil pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ tematický deň s názvom Apríl – mesiac lesov. Zábavnou formou sme si pripomenuli význam lesov vôkol nás. Na jednotlivých stanovištiach deti spoznávali stromy, vtáky, huby a oboznámili sa aj s pravidlami správania sa v lese. Poučné a zábavné aktivity skončili súťažou v gúľaní špalkov dreva.

 

 

Akcie školy – marec 2022:

10.3. a 17.3. – VII.OA – beseda na tému – priateľstvo, snúbenectvo, manželstvo, láska, výber životného partnera.

Voľba životného partnera je jedným z troch najdôležitejších životných rozhodnutí. Pani Mgr. Martina Šipošová z Centra pre rodinu v Pezinku besedovala so žiakmi o tom, čo zvažovať pri výbere partnera, čo treba mať pripravené pre čistú lásku, aké zložky obsahuje láska v partnerskom vzťahu, aké sú vývinové obdobia priateľského vzťahu. Zaujímavú besedu ukončili otázky a odpovede žiakov. 

15.3. – 17.3.2022 – písomné maturitné skúšky

Dni v polovici marca patria maturantom. Na písomných maturitných skúškach môžu ukázať, čo sa za celé svoje štúdium naučili, ako vedia zvládnuť stres a ako sa vedia „popasovať“ s rôznymi úlohami, ktoré sú centrálne zadávané pre celé Slovensko. 

21.3. – 6. a 7.r. ZŠ – školské kolo Biologickej olympiády

V tomto školskom roku prejavilo záujem riešiť biologickú olympiádu až 21 žiakov 6. a 7.ročníka ZŠ. Žiaci riešili úlohy z praktickej časti a následne teoretickú časť. 

Zo 16 úspešných riešiteľov postupujú do ďalšieho kola dvaja.

22.3. – IX.B – Vzdelávanie FIG z NBS

Žiaci z IX.B sa zúčastnili finančného vzdelávania „5 peňazí“ na tému „Príjem a práca“ pod vedením lektora z NBS.

Počas vzdelávania žiaci hľadali súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Vyskúšali si rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získali mzdu a pripravili si svoj rodinný rozpočet. 

Žiaci sa naučili orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a na konkrétnych príkladoch sa dozvedeli o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku. Prípravou rodinného rozpočtu vytvorili priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a podobne.

22.3. – ZŠ – dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

Poslaním biblickej olympiády je najmä rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti z Biblie, vychovávať a viesť žiakov k uvedomelému a zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám, ktorých základom je Biblia. Nadobudnuté zručnosti, návyky, skúsenosti a postoje žiaci aplikujú do života.

Naše družstvo, ktoré tvorili tri žiačky z rôznych tried, bolo úspešné a skončilo na 5.mieste.

23.3. – VIII.A, VIII.B – Exkurzia

Téma ôsmackej exkurzie bola: Komplexný pohľad na prírodné pomery a hospodárstvo Trnavského kraja

Žiaci VIII.A a VIII.B si individuálne pripravili príspevky k témam ako

-Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

-hnedozeme a černozeme Podunajskej nížiny

-Priemysel Trnavy

-kúpeľníctvo Piešťan

-Pohoria Karpát

-Mohyla M.R.Štefánika – jeho život

atď.

Formou krátkych referátov informovali samostatne svojich spolužiakov o danej téme.

Na základe dobrej odozvy od žiakov aj učiteľov sa zameriame v ďalšej exkurzii aj na Nitriansky a Trenčiansky kraj.

23.3. – Krajské kolo Biologickej olympiády pre stredné školy

Biologická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. 

Do krajského kola sa prebojovali štyria žiaci gymnázia. Všetci boli úspešní riešitelia. Patrí im gratulácia a veľká vďaka za reprezentáciu školy.

23.3. – Olympiáda kritického myslenia

Olympiáda kritického myslenia sa uskutočnila 23.3. 2022  – išlo o súťaž pre jednotlivcov, ktorí sú študentmi a študentkami stredných škôl. Cieľom OKM je zvyšovať mediálnu gramotnosť a schopnosť pracovať s informáciami u mladých ľudí. Snaží sa ich naučiť overovať správy, rozumieť štatistikám, hodnotiť presvedčivosť argumentácie a vnímať rôzne manipulatívne techniky. 

Úlohy OKM sa delia do troch tematických častí. Prvá časť sa zameriava na mediálnu gramotnosť a overovanie informácií. Druhá časť sa bližšie pozerá na manipulatívne techniky, hlavne pri interpretácií dát a písaného textu. Tretia časť cvičí argumentáciu – schopnosť logicky, konštruktívne a slušne obhajovať pozíciu.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:

 • 1. – 2. ročník SŠ
 • 3. – 5. ročník SŠ

 

25.3. – VII.OA – Inovačný workshop

Workshop bol zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u študentov.

Trval 5 hodín, počas ktorých sa študenti VII.OA zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti,

Žiaci si vyskúšali techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikovali na príkladoch z praxe. Úspešný workshop viedol náš bývalý žiak Martin Agner spolu s kolegom.

29.3.a 30.3. Okresné kolo Pytagoriády

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. A keďže naši žiaci boli úspešní v školskom kole, postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v dňoch 29.3. a 30.3.2022. S úlohami sa popasovalo 33 žiakov, z ktorých bolo 10 úspešných. Gratulujeme. Všetkým účastníkom okresného kola ďakujeme za snahu.

28.3. sme oslávili Deň učiteľov

V tento deň nás milo prekvapili rodičia z OZ Vincentínum. V doobedňajších hodinách nám poskytli možnosť dať si krátku, ale intenzívnu masáž, ktorá povzbudí telo aj myseľ, odstráni únavu a napätie, dobije baterky, prebudí kreativitu, ale najmä šíri dobrú náladu.

Ďakujeme!!!

29.3. – VII.A, VII.B,V.OA – Ekotopfilm

Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Naši žiaci mohli vidieť tajný život veveričiek, zistili, kde všade žijú a akým spôsobom. Odhalili záhady a krásy národného parku Yellowstone. Navštívili ostrov Bioko, pokrytý dažďovým pralesom a obývaný neznámymi tvormi.

Vo filme Veľkí a malí – extrémy prírody si prešli všetky zvieratká od mravcov až po žirafu. 

Cieľom týchto náučných filmov je upozorniť na nadmernú spotrebu, neuvedomelé správanie, neúctu k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou. 

29.3. – VIII.A, VIII.B – beseda o Trestnom práve

Cieľom akcie bolo prehĺbenie vedomostí z Trestného práva. Deti sa dozvedeli, kedy sú za svoje skutky trestne zodpovedné, kto vystupuje na súde, aké tresty im môže súd udeliť.

Na záver si zahrali inscenáciu súdneho procesu. Sudca mal oblečený na sebe talár, ktorý priniesol pán JUDr. Karol Posluch, ktorý viedol celú besedu.

30.3. – 1. stupeň ZŠ – Hviezdoslavov Kubín

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme zorganizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Táto celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. 

priebežne v mesiaci marec – Duchovné obnovy pre žiakov

Renovácia priestorov školy

Počas jarných prázdnin sa nám podarilo vymaľovať priestory chodby na 3. aj 2. poschodí.

Vďaka OZ Vincentínum, ktoré nám zakúpilo nábytok, sa nám do týchto priestorov podarilo umiestniť čitateľský kútik aj oddychové zóny.

 

Akcie – február 2022:

– 1.2. a 3.2 – beseda  – protidrogová prevencia – VIII.A, VIII.B

Drogová závislosť predstavuje aktuálny problém s celospoločenským významom. S užívaním drog a omamných látok sa dnes stretávame už aj na základných a stredných školách. Okrem užívania nealkoholových drog je frekventovaným javom aj nadmerné užívanie alkoholu a fajčenie u dospievajúcich, ktoré vážne narúša a ohrozuje ich vývoj.
Lektor z CPPPaP prišiel našich žiakov nielen informovať o nežiaducich účinkoch drog a omamných látok, ale aj besedovať o dôležitosti vytvárania a formovania ich postojov k drogám.  Svojím pútavým rozprávaním žiakov zaujal.

– 9.2. – Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dejepisná olympiáda je súťažou jednotlivcov a je určená žiakom 6. – 9. ročníka základných škôl, žiakom prímy až oktávy osemročných gymnázií, žiakom 1. – 4. ročníka stredných škôl. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl. Našu školu na okresnom kole v kategórii F v tomto školskom roku úspešne reprezentovali Dávid Kandray a Hugo Nagy (obaja zo VI.B). Ďakujeme.

– 10.2. – školské kolo SOČ

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a  za pomoci školiteľa alebo konzultanta. SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva, čo ich zaujíma, čomu sa venujú vo svojom voľnom čase. A čo takáto práca dá študentovi? Študent sa naučí prezentovať svoje vedomosti a nápady, získa zručnosť v práci na počítači, naučí sa, ako písať práce, čo sa mu neskôr zíde pri písaní seminárnych, bakalárskych, resp. diplomových prác.

V tomto školskom roku naši starší študenti prezentovali svoje práce a povzbudili svojich mladších spolužiakov k zapojeniu sa do tejto významnej súťaže.

– 10.2. – Okresné kolo Biologickej olympiády

Biologická olympiáda je určená pre žiakov základných škôl,  gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na 5 kategórií – A, B, C, D a E. Pre kategórie A a B sa súťaž organizuje v 3 kolách – školskomkrajskom a celoštátnom. Riešitelia súťažia v teoreticko-praktickej alebo v projektovej časti. Kategórie C a E sa organizujú v štyroch kolách – školskéokresnékrajské a celoštátne. Kategória D končí na úrovni okresného kola. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti kategórií A a B sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti postupujú vybraní súťažiaci z kategórií A, B, C na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA).  Našu školu na okresnom kole v tomto školskom roku úspešne reprezentovali Dominika Jediná z IX.B a Matúš Pacher z VIII.B. Ďakujeme.

– 14.2. – Sviatok sv. Valentína

Viete, ako vznikol tento sviatok?

Valentín bol biskupom, ktorý napriek zákazu rímskeho cisára Claudia II. tajne sobášil zamilované páry. Biskup skončil vo väzení, kde sa zamiloval do dozorcovej slepej dcéry. Údajne jej vrátil zrak a pred popravou jej napísal odkaz: „Od tvojho Valentína.“ Tak vznikla prvá symbolická valentínka. Sviatok sv. Valentína však vznikol až o pár storočí neskôr. Na počesť biskupa Valentína ho 14. februára 496 vyhlásil pápež Gelasius.

Na našej škole sme „valentínky“  poslali všetkým tým, ktorých máme radi.

– 23.2. – Deň otvorených dverí na Gymnáziu

Dňa 23.2. sa na našom gymnáziu uskutočnil Deň otvorených dverí. Žiaci 9.ročníka ZŠ dostali informácie o možnosti štúdia na našom znovu otvorenom 4-ročnom gymnáziu, o tom, čo žiakom ponúkame, aké sú podmienky prijatia a odpovedali sme na otázky záujemcom o štúdium.

– 24.2. – Karneval v ŠKD

Karneval je sviatočný čas, ktorý sa vyskytuje pred obdobím pôstu. Naši prvostupniari si pripravili krásne masky a vytvorili sprievod, ktorý spevom a hudbou obyvateľom okolia školy pripomenul čas fašiangov. Každá maska bola ocenená. Na záver sa deti zabavili na diskotéke.

 

Akcie – január 2022:

– 10.1. – V.OA – Adorácia v kaplnke školy

Dňa 10.1. sa uskutočnila  počas 1. vyučovacej hodiny adorácia v kaplnke školy. Adorácie sa zúčastnila trieda V.OA spolu s vyučujúcimi RIN v tejto triede a s p. Šaradinom. Žiaci si celú adoráciu moderovali sami. Na konci adorácie udelil p. Šaradin všetkým požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

– 11.1. – školské kolo Biologickej olympiády
Dňa 11.1. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády  – kategória C, teoreticko-praktická časť.
Súťažilo sa online cez platformu Edupage.
Zapojilo sa 21 žiakov: VIII.A (5), VIII.B (7), IX.A (7), IX.B (2)
Zo zapojených žiakov bolo 19 úspešných a dvaja neúspešní.
Najlepší v školskom kole: Matúš Pacher (VIII.B) a Dominika Jediná (IX.B). postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10.2..
 

– 13.1. – Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku nás reprezentovali žiaci:

Dávid Uhliar (VII.A), Dominika Jediná (IX.B), Martina Helena Gaštan (VI.OA) a Adela Novická (VIII.OA). Najlepšie sa darilo Dominike Jedinej, ktorá v silnej konkurencii obsadila pekné 3.miesto. Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu.

 

 – 19.1. – OK NEJ

V tomto školskom roku nás úspešne reprezentovali na okresnom kole žiaci: Filip Dovičovič zo VII.OA a Matej Schramko z VIII.OA.  Matej získal 3. miesto v okresnom kole. Ďakujeme.

 

– 25.1. – Hviezdoslavov Kubín – 2. – 4.ročník ZŠ

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
V školskom kole sa najlepšie umiestnili títo žiaci:

Poézia:

1. miesto: Pintérová Hana (II.C)

2. miesto: Nahálka Nino (II.A)

3. miesto: Zúggó Filip (IV.A)

Próza:

1. miesto: Marešová Terézia (IV.A)

2. miesto: Koščuš Michal (III.C)

3. miesto: Hradílek Šimon (III.B)

Výhercom blahoželáme.

 

– Výtvarná výzva čerpacia stanica – vyhodnotenie

Spoločnosť Shell pozvala našich žiakov zapojiť sa do výtvarnej výzvy  „Čerpacia stanica v roku 2051“, ktorú zorganizovala pri príležitosti 30. výročia svojho pôsobenia na česko-slovenskom trhu.

Cieľom výtvarnej výzvy bolo získať od detí kresby s ich predstavou o tom, ako sa bude jazdiť v roku 2051. Ako budú vyzerať autá a čerpacie stanice o 30 rokov?

Každá trieda, ktorá sa na výtvarnej výchove zapojila a poslala kresby žiakov, získala odmenu pre celú triedu.

 

– Kampaň Sladká pomoc

Kampaň Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, ktorou aj my pomáhame deťom a mládeži v misijných krajinách. Misijné čokoládky si kupovali deti v ŠKD. Za 840 predaných čokolád sa získalo 420 eur, ktorým podporíme projekty pre deti a mládež v Afrike.

 

Akcie – december 2021:

– 1.12. – Komparo – VIII.B

Tak, ako žiaci VIII.A v novembri, aj žiaci z VIII.B si mohli vyskúšať testy Kompara.

 

– začiatok decembra – Projekt Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

 Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. Aj my sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Týmto nezištným činom sme chceli potešiť seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček, chceli sme im vyčariť úsmev na tvári a zahriať pri srdci láskou, ktorú sme im – okrem hmotných vecí – zabalili do krabice. Naplnili sme až 89 krabíc!

 

 – začiatok decembra – Vianočná výzva: Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch

 Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Opäť sme sa aj my zapojili do tejto ušľachtilej výzvy a starkým sme poslali 276 vianočných pozdravov.

  

– 6.12. – Mikuláš

Ďakujeme Mikulášovi, že si aj tento rok našiel cestu do našej školy. Privítali sme ho s nadšením. Potešili sme sa aj malým darčekom, ktoré nám priniesol vo svojom batohu.

 

– 7.12. – VII.A, VII.B – Prednáška o reprodukčnej sústave

V tento deň sa  nám podarilo uskutočniť prednášku o reprodukčnej sústave pre žiakov siedmych ročníkov. Ďakujeme MUDr. Michaele Jakubovej a MUDr. Veronike Holíkovej za to, že si našli čas a boli ochotné prednášať v online priestore. Prednáške predchádzala možnosť anonymne sa popýtať na otázky k téme prostredníctvom schránok umiestnených v triedach. Aj keď sa na túto formu „chytilo“ iba zopár odvážlivcov, otvorenosť, bezprostrednosť a takt prednášajúcich spôsobili, že diskusia po prednáške trvala dlhšie, ako sme predpokladali.

 

– 8.12. – Pytagoriáda – 2. – 4.ročník ZŠ

Naši najmenší žiaci vypracovávali úlohy školského kola Pytagoriády. Okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhodoval aj čas. Naši žiaci sú šikovní a dobre sa popasovali so všetkými úlohami.

 

Akcie – november 2021:

– 2.11. – VIII.OA a 9.11. – VII.OA – Online prednášky z Ústavu molekulárnej biológie v rámci Týždňa vedy a techniky

Naši maturanti sa v rámci Týždňa vedy a techniky zúčastnili na online prednáškach so zaujímavými témami. Žiaci sa mohli dozvedieť viac informácií o streptomycétach – najvýznamnejších producentoch antibiotík, mohli nazrieť do štruktúry DNA ako „kódu života“ a podrobnejšie preskúmať bielkoviny.

 

– 2.11- – 3.11. – žiaci 9.ročníka ZŠ – testy na voľbu povolania

Ako každý rok, tak aj v tomto školskom roku mali žiaci 9.ročníka ZŠ možnosť absolvovať testy na voľbu povolania. Testy umožňujú zistiť, ktoré povolanie je pre žiaka najvhodnejšie, na akú profesiu má najlepšie predpoklady a v akej práci nájde skutočnú sebarealizáciu.

 

– 5.11. – maturanti – stužkovanie

V piatok, 5.11., nahradilo stužkovú slávnosť „stužkovanie“. Protipandemické opatrenia nedovolili združovať väčšie množstvo ľudí, ale naši maturanti sa vynašli. Stužkovanie začalo sv. omšou a pokračovalo v užšom kruhu krátkym programom a pripínaním stužiek. Maturantom prajeme veľa šťastia pri skúškach.

 

– 8.11 – 12.11. – prihlásení žiaci – iBobor

Táto veľmi obľúbená súťaž mala pokračovanie aj v tomto školskom roku. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Žiaci takmer celej školy sa v tréningovom kole stretli so zaujímavými úlohami.

 

– 11.11. – Komparo – VIII.A

 Komparo je jedinečná príležitosť pre žiakov 8.ročníka ZŠ vyskúšať si testy podobné tým, ktoré ich čakajú o rok na Testovaní 9. Žiak, ktorý sa zúčastní na testovaní, dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

 

– 15.11. a 18.11 – 19.11. – Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre žiakov, ktorej úlohou je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov. Súťaž má dve časti – písomnú a ústnu. Cieľom písomnej časti vo forme písomného testu je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka). Cieľom ústnej časti vo forme dvoch úloh (monológu a dialógu) je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie (interlokútora). V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikačná spôsobilosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

 

– 23.11. – žiaci 9.ročníka ZŠ – vzdelávanie z NBS – finančná gramotnosť

 Cieľom neformálneho vzdelávania na tému „Príjem a práca“ je priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom. Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúkol lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšali rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získali mzdu. Naučili sa orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku na konkrétnych príkladoch. Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorila priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

 

– 26.11. – olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila aj na našej škole, tentokrát formou online testu. Študenti sa v školskom kole popasovali nielen s neľahkou gramatikou a slovnou zásobou, ale preukázali aj nadobudnuté zručnosti počúvať a čítať s porozumením.

 

Akcie – október 2021:

 – 1.10. – celá škola – Európsky deň  jazykov

Európsky deň jazykov síce je určený na 26.9., ale na našej škole sme si ho pripomenuli 1.10.. Do tejto akcie boli zapojení všetci žiaci školy. Študenti V.OA, VI.OA a VII.OA pripravili pre svojich mladších spolužiakov stanovištia v okolí školy, na ktorých riešili úlohy spojené s jazykmi a kultúrou európskych krajín. Študenti sa snažili pripraviť úlohy „na mieru“ pre jednotlivé ročníky a počas akcie sprevádzali skupinky žiakov po jednotlivých stanovištiach.

Okrem pripomenutia si bohatstva a pestrosti jazykov a kultúr na našom kontinente sme takto chceli urobiť krok k bližšej spolupráci medzi jednotlivými ročníkmi našej školy.

Niektoré triedy ZŠ pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov obohatili tento deň tematicky zameranou výzdobou. Na hodinách cudzích jazykov prebiehali aj rôzne aktivity spojené s týmto dňom – napr. Larina cesta po Európe a iné.

 

– 15.10. – VIII.A – exkurzia do historickej časti Bratislavy

Žiaci z VIII.A navštívili historické centrum Bratislavy. Najprv si pripravili krátke informácie o zaujímavých budovách historického jadra, historky starej Bratislavy, povesti  a iné.  informovali svojich spolužiakov Na jednotlivých stanovištiach oboznamovali s históriou svojich spolužiakov. Vzhľadom na poctivú prípravu a skvelé prevedenie ich pani učiteľka Ďuricová ohodnotila známkou 1.

Exkurzia je súčasťou projektového a zážitkového vyučovania GEO, v rámci témy SR- Bratislavský kraj pre 8.ročník ZŠ.

Z dôvodu pozitívnych ohlasov rodičov a žiakov bude učiteľka Geografie v tejto forme vyučovania pokračovať.

 

– 15.10. – VII.OA, VIII.OA  – Veľtrh vysokých škôl

V Incheba Expo aréne sa v dňoch 12.10. – 15.10.2021 konal veľtrh vysokých škôl. Každoročne sa na ňom zúčastňujú aj študenti nášho gymnázia. Veľtrh poskytuje kompletný prehľad štúdia po maturite. Na prednáškach sa študenti dozvedia všetko o štúdiu, fakultách, študijných programoch, vybaveniu školy aj aktivitách, ktoré vysoké školy ponúkajú. Užitočná je aj možnosť urobiť si online Test študijných typov. Študent tak zistí, na ktoré študijné oblasti sa najlepšie hodí a ľahšie si vyberie tú najlepšiu školu preňho.

 

– 15.10. – VIII.B, IX.A, IX.B  – Olympiáda zo slovenského jazyka

Poslaním olympiády zo slovenského jazyka je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru, zvyšovať záujem o štúdium slovenského jazyka na vysokých školách, umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni, prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ. Tohtoročné úlohy boli náročné, ale žiaci boli dobre pripravení.

 

– 18.10. – II.C, II.D – exkurzia do ovocných sadov

V rámci programu školské ovocie naši žiaci navštívili ovocné sady v Dunajskej Lužnej, kde im odborníci vysvetlili cestu ovocia od zasadenia semienka až po konzumáciu.

 

– 18.10. – Milión detí sa modlí ruženec

Aj v tomto roku sme sa zapojili do kampane Milión detí sa modlí ruženec.

Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“.

Iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec spustila udalosť z roku 2005: kľačiac na podstavci sochy Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, sa skupina detí modlila ruženec. Niektorí z prítomných dospelých si spomenuli na slová Pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Modlitbová iniciatíva sa potom rýchlo rozšírila do celého sveta.

 

– 20.10. – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov ôsmych a deviatych ročníkov z takmer tisíc zapojených škôl. Netradičné školské kolo realizované online formou malo viacero výhod. V aktuálne nestálej epidemiologickej situácii, pri možných zavretých triedach a žiakoch v karanténe bolo prostredníctvom elektronickej formy umožnené súťažiť všetkým. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry bude vďaka organizácii IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže ďalej pokračovať svojím okresným kolom už 12. 11. 2021 a zúčastniť sa ho budú môcť všetci víťazi školských kôl, ktorí sú zároveň úspešnými riešiteľmi. Kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii bude aj toto kolo prebiehať online.

 

Akcie –september 2021:

 – 12.9. – 15.9. – Návšteva Svätého Otca na Slovensku

V dňoch 12.9. – 15.9. poctil Slovensko návštevou Svätý Otec. Viacerí učitelia a žiaci sa aktívne podieľali na príprave návštevy ako dobrovoľníci.

Pápež František v apoštolskom liste Patris corde upriamil pozornosť na otcovské srdce svätého Jozefa, ktorého príklad nás pozýva obracať sa k Ježišovi a hľadať ho v každodennom živote. Svätá Rodina nás povzbudzuje kráčať po ceste za Ježišom.

Motto: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“ vyjadruje prianie, aby návšteva pápeža Františka na Slovensku posilnila našu vieru a oživila túžbu napredovať po stopách Pána Ježiša, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život“ (Mt 20, 28).

 – 23.9. – III.B – Návšteva Slobody zvierat

Žiaci III.B sa zúčastnili vzdelávacieho programu PES.  Tento vzdelávací program previedol žiakov životom psíka, ktorý žije na ulici, v útulku a nakoniec v šťastnej rodine.
Naučili sa, že mať zvieratko znamená aj povinnosti a vyžaduje veľa času. Zároveň žiakov  poučuje o tom, ako sa ku psíkovi správať, aby bola zachovaná ich bezpečnosť. Žiaci si po absolvovaní tohto programu uvedomili zodpovednosť voči psíkovi ako cítiacej bytosti. Nakoniec mohli psíkov aj vyvenčiť.

Akcie školy

školský rok 2023/2024   verzia pre tlač verzia pre tlač verzia pre tlač verzia pre tlač verzia pre tlač verzia pre tlač   Akcie školy – apríl 2023: 5.4.  a 26.4.- súdne pojednávanie – VIII.A a VIII.B Už ste sa niekedy zúčastnili súdneho pojednávania? Žiaci z VIII.A a VIII.B sa môžu pochváliť, že áno. Pán […]