„Pracovať sa učíme pracovaním, písať písaním, hovoriť hovorením.“ Jan Amos Komenský

Zaujímavosti

Deň narodenia Pavla Dobšinského, 16. marec, je aj Dňom ľudovej rozprávky. Na jeho pomníku v Drienčanoch sú tri rozprávkové symboly – zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, 

Je známy najmä ako … Túto informáciu sa dozviete po vyriešení  tejto tajničky  

Pravopisné okienko

O päť minút dvanásť alebo za päť minút dvanásť?

Predložky sú neohybné slová, to znamená, že ich nemôžeme skloňovať ani časovať.

Sú  neplnovýznamové, nemôžu byť vo vete vetným členom.  Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami.

Niektoré predložky sa viažu len s jedným pádom, iné s viacerými. Často sa však stretávame s nesprávnymi predložkovými väzbami.

Pomocou predložky za v akuzatíve vyjadríme časový rozsah. Úlohu si napíšem za päť minút. To  znamená, že na napísanie úlohy potrebujem päť minút.

Predložka o v akuzatíve vyjadruje časový úsek, po uplynutí ktorého nastáva dej. Používame ju napríklad vtedy, keď chceme oznámiť presný čas: O päť minút bude dvanásť hodín.

 

Predložku pre môžeme použiť v akuzatíve napr. vo vetách: Tento darček je pre starú mamu.

Neprišiel do školy pre chorobu. Má zmysel pre humor. Ľubomír Feldek je autorom literatúry pre deti aj pre dospelých. Dom máme poistený pre prípad krádeže. Rozhodol som sa pre prvú možnosť.

Ale v slovnom spojení  ísť do škôlky po mladšieho brata, ísť do obchodu po mlieko by predložka pre nebola vhodná.

Ak si chcete preveriť svoje vedomosti o správnom používaní predložiek, môžete sa otestovať.

Otestujte sa!