Tag Archives: prednáška

Prednáška pre 8. a 9. ročník ZŠ: Medziplanetárna hmota v slnečnej sústave

OZ Vincentínum pozýva 8. a 9. ročník ZŠ na zaujímavú prednášku s doc. RNDr. Jánom Svoreňom, DrSc., na tému Medziplanetárna hmota v slnečnej sústave, už zajtra v piatok 9. februára od 9. do 11. hodiny.

Environmentálne vzdelávanie: prednáška o klimatických zmenách

Vážení rodičia a milí žiaci, v mesiaci október si pripomíname svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) a medzinárodný deň stromov (20. 10.). Preto si chceme prehĺbiť vzťah k prírode a brať ohľad na zhoršujúce sa klimatické zmeny. V rámci enviromentálneho vzdelávania organizujeme prednášku na tému Klimatické zmeny dňa 20. októbra 2023 pre žiakov 5. ročníka. […]

Benefičné podujatie pre Damiana a Markusa

Z OZ Výnimoční nám prišlo avízo benefičného podujatia v nedeľu 8. októbra 2023 od 15. hodiny v rímsko-katolíckom kostole v Sládkovičove.

Gymnaziálna 7.OA vo vedeckej cukrárni – tentoraz na tému dejiny

Naši študenti a študentky zo 7.OA navštívili v utorok 28. júna 2022 Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré pripravilo ďalšiu populárnu prednášku z cyklu Bratislavská vedecká cukráreň, tentoraz na zaujímavú tému: Ako konšpiračné teórie (de)formujú dejiny.