Tag Archives: piataci

Environmentálne vzdelávanie: prednáška o klimatických zmenách

Vážení rodičia a milí žiaci, v mesiaci október si pripomíname svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) a medzinárodný deň stromov (20. 10.). Preto si chceme prehĺbiť vzťah k prírode a brať ohľad na zhoršujúce sa klimatické zmeny. V rámci enviromentálneho vzdelávania organizujeme prednášku na tému Klimatické zmeny dňa 20. októbra 2023 pre žiakov 5. ročníka. […]

Detská policajná akadémia

Naši žiaci 5.A, 5.B a 5.C v dňoch 22. – 28. júna 2023 úspešne absolvovali Detskú policajnú akadémiu, ktorú im pripravilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II. Piataci ďakujú npor. Ing. Beranovej, ktorá im túto akadémiu viedla. Veľká vďaka!

Tak to tu ešte nebolo!

Tímy našich piatakov a šiestakov včera do večera bojovali v matematickej súťaži Matboj proti spolužiakom z celého Slovenska. Piataci sa umiestnili na nádhernom ocenenom 2. mieste a šiestaci (v konkurencii študentov z talentových 8-ročných gymnázií) na krásnom 14. mieste. Gratulujeme! Vzhľadom na potenciál našich žiakov budeme v tejto súťaži pokračovať aj v ďalších rokoch.