Author Archives: Zuzana Tehlárová

Blízko nekonečna

Dňa 9. 2. 2024 sa pre žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ konala prednáška s doc. RNDr. Jánom Svoreňom, DrSc. – popredným slovenským astronómom, vedeckým pracovníkom Oddelenia medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Žiaci sa na prednáške dozvedeli rôzne zaujímavosti o medziplanetárnych hmotách, pochopili rozdiel medzi meteoritmi a meteormi, povedali si o kométach viditeľných aj menej viditeľných, riešili […]

Podmienky prijatia na gymnázium v šk. roku 2024/25

Zverejnili sme podmienky prijatia do 1. ročníka 4-ročného štúdia na našom gymnáziu od budúceho školského roka 2024/25.

Environmentálne vzdelávanie: prednáška o klimatických zmenách

Vážení rodičia a milí žiaci, v mesiaci október si pripomíname svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) a medzinárodný deň stromov (20. 10.). Preto si chceme prehĺbiť vzťah k prírode a brať ohľad na zhoršujúce sa klimatické zmeny. V rámci enviromentálneho vzdelávania organizujeme prednášku na tému Klimatické zmeny dňa 20. októbra 2023 pre žiakov 5. ročníka. […]

Podmienky prijatia na gymnázium v šk. roku 2023/24

Zverejnili sme podmienky prijatia do 1. ročníka 4-ročného štúdia na našom gymnáziu. Prvý termín prijímačiek je štvrtok 4. mája 2023. Druhý termín prijímačiek je v utorok 9. mája 2023. Výsledky prijímačiek zverejníme v piatok 19. mája 2023.

Maturita 2024

Od utorka 12. marca 2024 do štvrtka 14. marca 2024 sa budú konať písomné maturitné skúšky. Maturanti, venujte pozornosť nasledovným informáciám: Základné informácie MS 2024 MATURITA 2024 – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – cudzí jazyk (B2) MATURITA 2024 – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – vyučovací jazyk (SJL) MATURITA 2024 – Špecifikácia testu […]

Virtuálny deň otvorených dverí na gymnáziu (2022)

V stredu 23. februára 2022 sa konal virtuálny deň otvorených dverí na našom gymnáziu. Pozrite si z neho videozáznam. Textovú prezentáciu z videa prinášame aj v obrázkovej podobe nižšie a môžete si ju stiahnuť i vo formáte PowerPointu. Ďalšie informácie o našom 4-ročnom gymnáziu a o prijímaní do 1. ročníka na školský rok 2024/25 nájdete […]