Author Archives: Adriana Vajčiová

Prednáška online

Dňa 16.11 sa študenti VII.OA, počas hodín RIN a DEJ, zúčastnili online prednášky a diskusie na tému Príčiny a príklady náboženského extrémizmu dnes, ktorú organizovalo Edukačno-misijné centrum (EMC) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v spolupráci s cirkevným odborom Ministerstva kultúry SR. Lektorom bol Pavol Kosnáč, riaditeľ DEKK Inštitútu*: Centra výskumu sociálnej kohézie a vedecký pracovník Karlovej univerzity v Prahe. Vyštudoval […]

Oslávili sme patróna našej školy

Tento deň bol pre nás výnimočný! Odštartovali ho raňajky pre pedagogických zamestnancov školy. Slávnostná sv. omša  bola v kostole sv. Vincenta de Paul. Žiaci II. GA si pripravili obetné dary, čítania, prosby. Mladší žiaci s radosťou spievali. Po sv. omši sa gymnazisti stretli v sále Vincentínum, kde nám páter Kristián Libant predstavil organizáciu Misevi, prostredníctvom ktorej posiela vincentínska rodina do […]

Pešia púť do Šaštína

19.9.2023 sa 19 našich odvážnych ôsmakov vydalo na pešiu púť do Šaštína. Sprevádzal ich p. uč. Angyal a p. uč. Vajčiová. Po 7,5 hodinách prišli do Šaštína, kde sa zúčastnili sv. omše, prehliadky Mariologického múzea, zahrali si na organ, prezreli si podzemie kláštora, tzv. pivnicu. Na druhý deň sa zúčastnili púte cirkevnych škôl, na ktorú […]

Odpad ako umenie

O tom, že aj z odpadu sa dajú vyrobiť nové a pekné veci, nás presvedčili naši ôsmaci. A dokonca ich práce môžeme hodnotiť aj ako umenie. Eiffelova veža, olympijsky štadión alebo olympijské kruhy. Čo sa vám z toho páči najviac? Alebo je najkrajší ten diplom, ktorým boli ôsmaci ocenení!