Tag Archives: farby

Rubikománia

Prvé živé Majstrovstvá školy v skladaní Rubikovej kocky. Medzi deťmi prežíva Rubikova kocka a jej skladanie veľké buuum. Dvaciatka nadšených „rubikovcov“ súťažila v dvoch kategóriách – v skladaní jednej strany a v skladaní celej kocky na čas. Prekvapili mladší žiaci, ktorí sa vonkoncom nedali zahanbiť a v skladaní jednej strany dokonca svojich starších žiakov porazili. […]

Atlantis

Aj fyzika môže byť zaujímavá – šiestaci si to vyskúšali na vlastnej koži vo vedeckom centre Atlantis. Stavali mosty a domy odolné zemetraseniam, zahrali sa s bublinami, riešili hlavolamy a veľa iných aktivít. Potom sa naši kozmonauti vrátili z vesmírneho výletu, si užili športové popoludnie na ranči.

Svätý Valentín na našej škole

Milí učitelia, milí spolužiaci! Poznáte sv. Valentína? Áno, áno, máte pravdu! Je to jeden z najobľúbenejších svätcov, patrón zaľúbencov, pocestných a mládeže. A asi už tušíte, že sa vám prihovárame v súvislosti s blížiacim sa sviatkom sv. Valentína. V pondelok 14. februára 2022 by sme aj my chceli vyjadriť svoju náklonnosť, lásku, priateľstvo a úctu […]