Svätý Valentín na našej škole

Milí učitelia, milí spolužiaci!

Poznáte sv. Valentína? Áno, áno, máte pravdu! Je to jeden z najobľúbenejších svätcov, patrón zaľúbencov, pocestných a mládeže.

A asi už tušíte, že sa vám prihovárame v súvislosti s blížiacim sa sviatkom sv. Valentína. V pondelok 14. februára 2022 by sme aj my chceli vyjadriť svoju náklonnosť, lásku, priateľstvo a úctu všetkým, ktorých nosíme vo svojich srdciach. Môžeme tak  urobiť zaslaním valentínky prostredníctvom našej školskej valentínskej pošty. Schránky budú rozmiestnené na jednotlivých poschodiach.

Nezabudnite aj na našich vyučujúcich. Pri dverách do zborovne nájdete špeciálnu schránku pre nich.

Chceli by sme vytvoriť aj spoločné dielo nalepením srdiečka, do ktorého vpíšete svoje krstné meno a triedu, následne ho nalepíte na „STROM ŠKOLY“. Všetko potrebné nájdete v pondelok  na prízemí vedľa učebne 006.

Slávnostnú atmosféru podčiarknime oblečením vo valentínskych farbách, a to červenej a ružovej. Naša valentínska hliadka nenápadne navštívi triedy a skontroluje sýtosť červených farieb. Trieda, ktorá nás ohromí valentínskymi  farbami, vyhráva sladkú odmenu.

Vaša ŽŠR ❤

Pridaj komentár

Tvoju mailovú adresu nezverejníme. Vyžadované polia sú označené *