Oslávili sme patróna našej školy

Tento deň bol pre nás výnimočný!

Odštartovali ho raňajky pre pedagogických zamestnancov školy.

Slávnostná sv. omša  bola v kostole sv. Vincenta de Paul. Žiaci II. GA si pripravili obetné dary, čítania, prosby. Mladší žiaci s radosťou spievali.

Po sv. omši sa gymnazisti stretli v sále Vincentínum, kde nám páter Kristián Libant predstavil organizáciu Misevi, prostredníctvom ktorej posiela vincentínska rodina do svete dobrovoľníkov. So svojou skúsenosťou sa podelila aj dobrovoľníčka Terezka. Vďaka pátrovi Kristiánovi sme sa dozvedeli aj niečo viac o pôsobení vincentínov v Charkove. Záver stretnutia bol venovaný prezentácii o sv. Vincentovi a miestam, na ktorých žil. Počas stretnutia si mohli účastníci pochutnať na výborných koláčikoch, ktoré nám pripravili žiaci z 1.GA. Boli naozaj vynikajúce. Vyzbierané peniaze sme odovzdali pátrovi Kristiánovi, aby ich použil pre potreby vincentínskej rodiny.

Pre ostatných žiakov bol pripravení program na školskom dvore pod názvom

“STOPY SV.VINCENTA”. Najskôr teoreticky, no neskôr i priamo v teréne žiaci prechádzali stanovišťami na ktorých si pripomenuli vlastnosti svätca ako sú napr. láskavosť, obetavosť, trpezlivosť, usilovnosť, sila, múdrosť, statočnosť a pod.

Deviataci pomáhali mladším žiakom pri ich snažení. No najkrajšie na tom všetkom bolo, že v tento deň nesúperili, ale pomáhali si navzájom. Spoločne ako trieda získavali odmenu v podobe malých kamienkov z ktorých si vyrobia na hodinách výtvarnej výchovy, či techniky STOPU SV.VINCENTA. Stopy neskôr nainštalujeme v exteriéri školy.

Medzitým mali žiaci sprístupnenú výstavu retro hračiek, ktorú si mohli pozrieť v v pastoračnom centre.


Ďalším zaujímavým prvkom tohto dňa bolo divadielko v ŠKD o Jašterovi Jeseterovi a jeho najlepšom kamarátovi žabiakovi Alexovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *