Tag Archives: zbierka

Výsledky zbierky Tehlička a beseda s dobrovoľníčkami pôsobiacimi v Afrike

V marci – teda v čase, keď na škole prebiehala zbierka Tehlička – sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili besedy s dobrovoľníčkami Klaudiou a Veronikou, ktoré deťom prišli porozprávať o svojej misijno-dobrovoľníckej skúsenosti v Južnom Sudáne a Tanzánii. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote ľudí v Afrike i potrebe pomáhať ľudom […]

Tehlička 2023 – charitatívna zbierka počas pôstneho obdobia

Aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej zbierky saleziánskeho občianskeho združenia Savio – Tehlička. Žiaci 1. stupňa ZŠ sa môžu do zbierky zapojiť „kúpou tehličiek“ počas pôstneho obdobia. Viac informácií nájdete na stránkach Savia.

Zbierka potravín (23. – 27. septembra 2022) k sviatku sv. Vincenta

V utorok 27. septembra 2022 budeme v našej farnosti, a teda aj v našej škole sláviť sviatok svätého Vincenta – patróna chudobných. Okrem slávnostnej svätej omše sme pozvali dobrovoľníkov z Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorí prídu žiakom 3. – 8. ročníka základnej školy priblížiť svoju prácu hravou formou a primerane ich veku. Najmladší žiaci […]

Zbierka Tehlička ďakuje za pomoc aj našej škole

Na školu nám prišlo poďakovanie od organizátorov charitatívnej zbierky Tehlička: Na začiatku letných prázdnin Vám chceme poďakovať za zapojenie do zbierky Tehlička. Pôstne aktivity sú za nami, ale možnosť prispieť trvá do konca októbra 2022. A tak neváhajte o Tehličke povedať ďalej! Tím SAVIO