Pygmalion

Začiatkom októbra sme sa so študentami 1.GA, 2.GA a septimy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku v podaní hereckej skupiny English Theatre z Veľkej Británie. Táto skupina pod vedením scenáristu a režiséra Paula Stebbinsa každoročne naštuduje niektoré z najznámejších diel klasickej anglickej literatúry a na svojom turné po Európe približuje študentom stredných škôl nielen krásu anglického jazyka, ale aj diel anglickej literatúry. Hra Pygmalion od G.B.Shawa predstavuje profesora lingvistiky, ktorý využije jednoduché „cockneyské“ dievča Elizu Doolittle, aby v praxi dokázal svoju teóriu o význame jazyka v živote spoločnosti i jedinca. Eliza sa pre neho stáva experimentom a neuvedomuje si, že svojím konaním ovplyvňuje životný osud človeka – ľudskej bytosti s jej vnímaním a cítením, ako aj hodnotou, ktorá nezávisí od postavenia v spoločnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *