Máte doma dieťa, ktoré navštevuje piaty, ôsmy alebo deviaty ročník? Potom je táto stránka pre vás.

Na stránke výchovného a kariérového poradcu sa dozviete aktuálne informácie ohľadom podávania prihlášok na stredné školy. Vzhľadom na to, že v posledných rokoch sa organizácia prijímacích skúšok menila podľa aktuálnej epidemickej situácie, aj ja budem priebežne informácie aktualizovať.

 

 

V tomto školskom roku sa budú prihlášky na stredné školy podávať elektronickou formou cez EduPage.

Žiakom 9. ročníka môžete podať v prvom kole spolu 4 prihlášky: dve na stredné školy s talentovými skúškami (bilingválne školy, športové školy a iné stredné školy s talentovými odbormi) a dve na stredné školy bez talentových skúšok (4-ročné gymnáziá a väčšina stredných odborných škôl).

Žiakom 8. ročníka môžete podať 2 prihlášky na bilingválne školy.

Žiakom 5. ročníka môžete podať spolu 4 prihlášky: dve na stredné školy s talentovými skúškami (matematika, tanečné konzervatórium) a dve na stredné školy bez talentových skúšok (takmer všetky 8-ročné gymnáziá).

Dôležité termíny v roku 2022

 • do 28. februára stredné školy zverejnia na svojich stránkach kritériá na prijatie
 • od 1. do 20. marca zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ (po prihlásení vyplní prihlášku v EduPage)
 • 21. marca – 14. apríla budú prebiehať talentové skúšky na stredné športové školy
 • 6. apríla – Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9)
 • 2. – 3. mája – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok na stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) – netalentové
 • 4. – 5. mája – 1. kolo 1. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre stredné športové školy
 • 9. – 10. mája – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok na stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) – netalentové
 • 11. – 13. mája – 1. kolo 2. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre stredné športové školy
 • 18. mája – Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (Testovanie 5)
 • do 6. júna – stredné školy zverejnia konanie 2. kola
 • 21. júna – 2. kolo prijímacích skúšok (pre neprijatých žiakov 9. ročníka)

Zoznam všetkých škôl a školských zariadení nájdete po kliknutí na kartu Naplnenosť a možnosti štúdia na stránke Školských výpočtových stredísk.

Ak ste tu nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte ma mailom na svecova@vdp.sk

 

Iveta Švecová