Ak si študentom a nevieš, kam na strednú alebo vysokú školu, prípadne si práve školu dokončil, no netušíš, akú prácu si hľadať, aby si v nej bol spokojný a šťastný, dokážeme nájsť riešenie. Spoločne nájdeme školu alebo prácu, kde budeš využívať naplno všetky svoje talenty a potenciál.

Kariérová poradkyňa: PaedDr. Eva Ďuricová

KONTAKT: duricova@vdp.sk

KONZULTÁCIE: pre rodičov a žiakov utorok a streda od 14:00 do 17:00 hod.; po individuálnej dohode e-mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo školy (+421 2 4342 7453)

Miestnosť: SŠ VDP veľká budova, prízemie, dvere č. 033

KARIÉROVÁ PORADKYŇA V ŠKOLE:

Cieľom KP je usmerniť kariérny rast žiaka tak, aby sa uplatnil na trhu práce.

KP je služba, ktorá napomáha v procese rozhodovania žiaka:

  • vo vzdelávacom procese, vo voľbe štúdia a povolania, pri životnom plánovaní, pri pracovnom uplatnení sa na trhu prác
  • poskytuje informácie o požiadavkách v študijných odboroch, rôznych povolaní a pomáha žiakom, aby si optimálne vybrali
  • sleduje študijno-profesijné záujmy žiakov a spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo povolania žiakov so ŠVVP potrebami
  • sprostredkúva informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v regióne, na Slovensku, v EÚ, učí žiakov využívať IKT, osobitne internet pri vyhľadávaní informácií o školách, povolaniach a zamestnaniach (QR kódy škôl, KSK)