v botanickej záhrade
v ZOO

Ďakujeme, Pane, že si stvoril veci tak zázračné!