Poznáš rozprávku Hľadá sa Nemo?

Vypočuj si zvukové nahrávky a označ, ktorá sa spája s touto rozprávkou.

(Ukážka nahrávky sa skrýva v hudobnej note)