Pozorne sa pozri na obrázok.

Akej farby je červík, ktorý ako jediný príde do svojho domčeka?