KRÚŽKY v školskom roku 2023/2024

P.č. Názov krúžku Meno vedúceho Deň Čas Miestnosť
1 DofE p. Krajčíková ŠTV 14:00-15:30 č. 006
2 English workshop p. Smolenová PO 14:00-15:00 č. 110
3 Háčik a ihla I. p. Šaradínová STR 13:00-14:00 č. 110
4 Háčik a ihla II. p. Rausová STR 13:00-14:00 č. 110
5 Konverzácia NEJ p. Hellingerová PO 14:05-15:05 č. 301
6 Matematika pre 8.ročník p. Cseryová PO 13:35-14:35 č. 306
7 Matematika pre VI.B p. Hrušovská STR 14:05-15:05 č. 209
8 Modelársky krúžok p. Juráni (p. Pažík) ŠTV 14:00-15:30 učebňa  techniky
9 Pre rýchlych počtárov- MAT pre 7.roč. p. Miklová UT 14:05-15:05 č. 207
10 Príprava na matematické súťaže pre 5.roč. p. Cseryová ŠTV 13:15-14:15 č. 302
11 Príprava na testovanie z MAT pre IX.A p. Straková ŠTV 14:05-15:05 č. 304
12 Príprava na testovanie z MAT pre IX.B p. Straková STR 14:05-15:05 č. 204
13 Príprava na testovanie zo SJL pre IX.A (12 ž.) p. Marková (s. Lívia) UT 13:35- 14:35 č. 304
Príprava na testovanie zo SJL pre IX.B (14 ž.) STR č. 006
14 Programovanie v Scratchi p. Angyal UT 14:30-15:30 Počítačová učebňa 1. posch.
15 Robotický krúžok p. Jediný PO 15:00-16:30 Počítačová učebňa 1. posch.
16 Stolnotenisový krúžok p. Tomasch PIA 16:00-17:00 telocvičňa
17 Šachový krúžok p. Kováčiková ŠTV 14.00-15.00 č. 110
18 Školský časopis p. Tehlárová STR 14:00-15:00 Jazykové laboratórium 3. posch.
19 Taliančina pre zač. 2.st. p. Šišková PO 14:05-15:05 č. 301
20 Taliančina pre zač.1.st. p. Šišková STR 13:40-14:40 č. 301
21 Žiacka rada p. Lazorová 1x mesačne 14:05-15:05 č. 207

Skrátená adresa tejto stránky:
 kruzky.vdp.sk