O geografii s úsmevom

Žiak hovorí učiteľovi:
– Chcel by som byť na Mesiaci.
– A to už prečo?
– Tam je všetko šesťkrát ľahšie.

Na hodine zemepisu:
“Nikol, poď k tabuli a ukáž nám na mape, kde je Amerika!“
A Nikol ukázala na mape, kde je Amerika. A učiteľka pokračuje a pýta sa žiakov v triede:
“Kto objavil Ameriku?“
Žiaci odpovedajú:
“Nikol!“

Hnevá sa pán učiteľ:
– Prosím ťa, čím je tvoj otec, že nikdy nemá čas prísť do školy?!
– Učiteľom…

Pán učiteľ rozpráva na hodine zemepisu svoje zážitky z dovolenky:
– …a v Albánsku sme jazdili na somároch. Tam má každý somár svoje číslo, napríklad číslo 8 som mal ja…

Zápis v žiackej knižke:
„Ustavične zle napovedá a výrazne tým zhoršuje priemerný prospech triedy.“