navštívili sme

2022/23

Exkurzia v CERNe

5. júna študenti gymnázia navštívili CERN, kde sa dozvedeli o najnovších realizovaných, skúmaných a plánovaných experimentoch a výskumoch ohľadom častíc, antihmoty a  temnej hmoty, ako aj o dôležitých objavoch, ako je informačný systém World Wide Web (www), či dotykový displej.

Terezka Beňová I.GA

30. výročie vstupu SR do CERN – gymnázium

Prijali sme pozvanie na program určený stredoškolákom v rámci osláv 30. výročia vstupu SR do CERNu, konaný 27.6.2023 na FMFI UK. Na začiatku nás privítala samotná riaditeľka CERNu, potom sme si vypočuli prednášky mladých fyzikov Samuela Kováčika Čo to vlastne je častica? a Barbory Eckerovej Na čo sú nám urýchľovače? Po prestávke venovanej organizátormi nachystanému občerstveniu sme si vyskúšali stavbu hmlovej komory a pozorovali stopy častíc a na záver sme sa virtuálne spojili s dvoma ďalšími mladými slovenskými fyzikmi v CERNe.

2021/22

Exkurzia vo vedeckom centre Atlantis – 6. ročník

Aj fyzika môže byť zaujímavá – šiestaci si to vyskúšali na vlastnej koži vo vedeckom centre Atlantis. Stavali mosty a domy odolné zemetraseniam, zahrali sa s bublinami, riešili hlavolamy a veľa iných aktivít. Potom sa naši kozmonauti vrátili z vesmírneho výletu, užili si športové popoludnie na ranči.

Exkurzia na Včelárskej paseke – VII. B

Aj pri včelách sme sa stretli s tým, o čom sme rozprávali tento rok na hodinách fyziky, napríklad aj o vlastnostiach amorfných látok – topení vosku a jeho využití, dokonca sme si mohli vyrobiť aj vlastnú sviečku.