BIOLÓGIA

Teším sa na všetkých žiakov a študentov

na hodinách biológie!!!

Tak ako, moji, zvládli by ste malý testík?

Budete ich mať na EduPage. Nebojte sa.

Tu je ukážka:

 

Čo sa budeme na gymnáziu na hodinách biológie učiť?

1.ročník gymnázia:

Rastliny

2.ročník gymnázia:

Živočíchy

3.ročník gymnázia:

Človek

4.ročník gymnázia:

Ekológia

Aktivity