Poznámka

Obedová prestávka pre žiakov 1. stupňa

Žiaci 1. stupňa ZŠ majú obedovú prestávku v rámci triedneho rozvrhu počas 4. alebo najneskôr počas 5. vyučovacej hodiny.