Žiacka rada

Źiacku radu tvoria zástupcovia jednotlivých tried 2. stupňa a gymnázia.

Žiacka rada dáva žiakom a študentom možnosť vyjadriť sa prostredníctvom svojich zástupcov k životu v škole, prinášať svoje postrehy, pripomienky, ale aj návrhy na zlepšenie. Stáva sa tak mostíkom medzi žiakmi a učiteľmi, resp. vedením školy.

Žiacka rada môže tiež prispievať k oživeniu a spestreniu času, ktorý žiaci a študenti trávia v škole, rôznymi akciami a aktivitami.

Tento školský rok by však chcela ponúknuť aj priestor „vyjsť zo seba a urobiť niečo pre druhých“. Či už to budú aktivity, ktoré starší žiaci pripravia pre mladších, alebo návšteva domova pre seniorov, príprava krabičiek pre projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a podobne. Veď motto školy (Caritas Cristi urget nos) by nemalo byť len prázdnymi slovami.

Predsedníčkou žiackej rady je v školskom roku 2023/2024 Natália Novotná z 2.GA. A kto sú členovia?

Pozrite si prvé číslo časopisu Vincetínum.