Máte doma dieťa, ktoré navštevuje piaty, ôsmy alebo deviaty ročník? Potom je táto stránka pre vás.

Na stránke výchovnej poradkyne sa dozviete aktuálne informácie ohľadom podávania prihlášok na stredné školy.

V tomto školskom roku sa budú prihlášky na stredné školy podávať elektronickou formou cez EduPage.

Žiakom 9. ročníka môžete podať v prvom kole spolu 4 prihlášky: dve na stredné školy s talentovými skúškami (bilingválne školy – gymnáziá alebo technické lýceá, športové školy a iné stredné školy s talentovými odbormi – umelecké) a dve na stredné školy bez talentových skúšok (4-ročné gymnáziá a väčšina stredných odborných škôl).

Žiakom 8. ročníka môžete podať 2 prihlášky na bilingválne školy.

Žiakom 5. ročníka môžete podať spolu 4 prihlášky: dve na stredné školy s talentovými skúškami (matematika, tanečné konzervatórium) a dve na stredné školy bez talentových skúšok (takmer všetky 8-ročné gymnáziá).

Dôležité termíny v školskom roku 2023/2024

  • do 30. novembra 2023 – stredné školy zverejnia na svojich stránkach kritériá na prijatie
  • od 1. do 20. marca 2024 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ (po prihlásení vyplní prihlášku v EduPage)
  • 20. marca  2024 – Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9)
  • 25. marca – 19. apríla 2024 – bude prebiehať overenie športového výkonu – 1. fáza talentových skúšok na stredné športové školy
  • 26. – 30. apríla 2024 – 1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy
  • 2. – 3. mája 2024 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok na stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) – netalentové
  • 6. – 7. mája 2024 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok na stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) – netalentové
  • 9. – 13. mája 2024 – 1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy
  • do 6. júna 2024 – stredné školy zverejnia konanie 2. kola
  • 18. – 19. júna 2024 – 2. kolo prijímacích skúšok (pre neprijatých žiakov 9. ročníka)

Zoznam všetkých škôl a školských zariadení nájdete po kliknutí na kartu Naplnenosť a možnosti štúdia na stránke Školských výpočtových stredísk.

Ak potrebujete poradiť pri rozhodovaní alebo potrebujete informácie o aktuálnych študijných odboroch, prosím, kontaktujte kariérovú poradkyňu PaedDr. Ďuricovú https://vdp.sk/karierova-poradkyna

Ak ste tu nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte ma mailom na svecova@vdp.sk

 

Mgr. Iveta Švecová