Ako pracujeme na Technike Žiaci by na jednotlivých hodinách mali zvládnuť technológiu stavby plastového modelu.V tomto školskom roku pracujeme ma stavbe modelu Lago Talbot z pätdesiatych rokov.Dôležitou súčasťou stavby je používanie pomocného materiálu a náradia.Na začistenie neopracovaných plôch modelu používame rôzne druhy pracovných nožov a ihlové pilníky.Opracované a začistené plochy lepíme lepidlom Revell.Počas celej stavby je potrebné  deťom pripomínať správny stavevený postup,ale aj zásadu,aby pracovali pomaly a neponáhľali sa.Definitívny vzhľad modelu závisí len od nich.Žiaci sa na Technike oboznamujú s rôznymi oblasťami vedy a Techniky,získavajú základy svetových jazykov-najmä angličtiny.