Tag Archives: modlitba

20 C+M+B 23

C+M+B Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech požehnáva tento dom. Dnes Pán rukami pátra Petra požehnal našu školu – náš dom a veríme, že pre mnohých aj domov. Voda je symbolom života a posvätená voda sprostredkúva ochranu od zlého a je nástrojom Božieho požehnania. Kadidlo vždy doprevádzalo pri sväteninách a obradoch a je symbolom Kristovej […]

Spomienka na všetkých zosnulých

Od 1. novembra môžeme počas ôsmich dní pre duše v očistci vyprosiť čiastočné alebo aj úplné odpustky. Prečo to neurobiť? Preto sme dnes, v stredu 2. novembra, boli účastní na svätej omši za všetkých našich drahých, ktorí nás do večnosti už predbehli. „Do večného života sa vstupuje cez smrť“ – takto sa nám prihovoril páter […]

Miliónová akcia

V telocvični nás síce nebolo milión, ale akcia to bola miliónová. O 9.00 sme sa spojili so všetkými deťmi na celom svete v modlitbe a oslave Pána. Otvorili sme svoje ústa i svoje srdcia a odovzdali sme seba i celý svet do Božej múdrosti. Už tradične najhlasnejšie svoje ústa otvárali tí najmenší a nám ostatným […]

Bolo to skutočne zaujímavé!

Triedy IX.A a IX. B boli na duchovnej obnove v komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Dvaja účastníci komunity nám hovorili svoje svedectvá o tom, ako sa dostali zo svojich závislostí od drog, alkoholu, internetu. Povedali nám aj o svojich životoch a náplni práce v komunite. Potom nám ukázali prostredie, v ktorom žijú, a aj […]

Duchovná obnova – Na ceste

Život je krásny! A jeho čaro i pozvanie žiť ho naplno objavovali žiaci VI. OA spolu so s. Líviou CJ na duchovnej obnove vo Veľkom Bieli, kde sa zamýšľali nad tým, kto vlastne sú a aké nezastupiteľné miesto majú v tomto živote.  

Duchovná obnova 7.A

1. 4. sa 7A zúčastnila duchovnej obnovy. Najprv sme sa pomodlili krížovú cestu na bratislavskej kalvárii. Potom sme sa presunuli do Františkánskeho kostola. Brat Simeon nám tu odslúžil sv. omšu a povodil nás po zákutiach kostola. Videli sme nádhernú kaplnku v gotickom štýle, relikviu sv. Reparáta, či rôzne cennosti z dočasnej výstavy klenotov. Najväčší úspech však […]

Šiestaci na krížovej ceste v Marianke

Predveľkonočné obdobie už tradične žiaci absolvujú duchovné obnovy a šiestaci boli radi, keď po dvoch pandemických rokoch mohli vyraziť do prírody, stráviť čas s kamarátmi a veríme, že i v modlitbe s Pánom. Marianka pri Bratislave ponúka úžasný priestor pre spoločenský i duchovný zážitok.

Školská krížová cesta

Pozývame vás k modlitbe školskej krížovej cesty za účasti rodičov, detí a učiteľov. Ak máte čas, príďte vo štvrtok 7. apríla 2022 o 15.15 k nám na školský dvor. Predmodlievať sa budú vaše deti. Krížovú cestu obetujeme za pokoj na celom svete.