Školská kaplnka

Na prízemí našej hlavnej budovy sa v blízkosti vrátnice nachádza naša školská kaplnka.

V roku 2019 prešla kaplnka kompletnou rekonštrukciou vďaka projektu Boh s nami a medzi nami nám rekonštrukciu spolufinancovalo združenie Renovabis. Kamenný oltár a kamenná ambóna pochádzajú z dielne umelca Mgr.Art. Miroslava Želiara, ktorému aj touto cestou ďakujeme za jeho nezištnú prácu.

Dňa 15. decembra 2019 kaplnku po rekonštrukcii slávnostne znovu vysvätil p. Šaradín.

Vitaj, Pane, opäť doma!

P.S.: Sväté omše v našej školskej kaplnke sa konajú každé utorkové a štvrtkové ráno. Podrobnosti nájdete na stránke omse.vdp.sk.

p. Želiar pri inštalácii oltára
kaplnka pred rekonštrukciou
kaplnka po rekonštrukcii