Škôlkárska kniznica


NAŠA ŠKȎLKÁRSKA KNIŽNICA


Milí rodičia a sympatizanti našej škôlky,

30.marca 2011 sme v priestoroch škôlky otvorili knižnicu.

Zoznam kníh na vypožičanie nájdete TU.

Výpožičný poriadok.

Chceli by sme v našej škôlke postupne budovať knižnicu, ktorá by slúžila nielen pri výučbe detí v priestoroch škôlky a ako učebný materiál, či nadstavbová štúdijná literatúra pre pani učiteľky, ale ponúkala by dobré knižky na čítanie s našimi ratolesťami aj doma, či na obohatenie našej výchovy o poznatky z dobrej psychologickej publikácie.

KNIŽNICU CHCEME BUDOVAŤ POSTUPNE DVOMI SPȎSOBMI, KTORÉ BUDÚ KOORDINOVANÉ OZ IRR.

1. chceme, aby sme sa do tohto projektu zapojili my zo škôlky (rodičia, deti, personál a sympatizanti škôlky) tak, že v tomto mesiaci (symbolicky v rámci Marca – mesiaca knihy) by sme položili základy našej knižnice. Tento projekt by mal každoročnú periodicitu. V prílohe je zostavený zoznam literatúry zo štyroch oblastí (viď. príloha), do ktorých bude naša knižnica formálne rozdelená. Zoznam je zostavený pomocou odborníkov jednotlivých odborov a pedagógov škôlky.

2. pri vhodnej grantovej výzve (prostriedky ktorej sa nebudú dať využiť na rekonštrukciu budovy a zariaďovanie ďalších dvoch tried škôlky) OZ IRR vypracuje projekt, ktorým sa bude uchádzať o prostriedky na budovanie knižnice.


AKO MȎŽEME POMȎCŤ PRI BUDOVANÍ KNIŽNICE:


  1. vybrať si jednu knižku zo zoznamu a podpisom potvrdiť výber (aby sa tituly neopakovali)

  2. zobrať svojho škôlkara a navštíviť kníhkupectvo, vyhľadať knihu a kúpiť ju (rodičom odporúčame navštíviť kníhkupectvo s dieťaťom. Bude to pre neho pozitívna skúsenosť, jednak z prostredia, jednak z toho, že dieťa pôjde kupovať knihu pre svoju škôlku a tak sa bude podieľať na niečom, čo presahuje jeho individuálny svet a prostredie rodiny a bude budovať niečo pre celé spoločenstvo)

  3. naše deti knihu následne darujú škôlke (učme deti byť aktívnymi pri budovaní spoločenstva, ktoré vytvárame). Chceli by sme založenie knižnice poňať ako našu spoločnú spoločenskú udalosť, pri ktorej by sme uviedli knižnicu do prevádzky. Termín ešte spresníme.


Ďakujeme Vám za spoluprácu.