Úmysel
 

Milí rodičia,


slová majú moc. Modlime sa, aby slová nás a našich detí prinášali život a nie smrť.


Všetko dobré, 
Barbora


Pane,

prosím za (M), aby si vyberal reč, ktorá Ťa bude oslavovať. Naplň mu/jej srdce Tvojim
duchom a Tvojou pravdou, aby z jeho/jej úst vychádzali slová života, nie smrti.

Ty stráž jeho/jej ústa, aby každé pokušenie použiť slová hanlivé, negatívne, kruté,
zraňujúce, ľahostajné, nemilúce, alebo nesúcitné poranili i jeho/jej ducha tak, aby sa
sám/a pri nich cítil/a nepríjemne. Prosím ťa, aby oplzlé a nemravné reči mu/jej boli také
cudzie, že ak ich aj niekedy vysloví, aby sa v jeho/jej ústach premenili na štrk, ktorý
vypľuje.

Daj, aby sám/a seba počúval/a a nehovoril/a slová ľahostajne, bez premyslenia.
Daj, aby sa nechytil/a do osídel vlastných slov. Ty si sľúbil, že „kto je strážcom svojich
úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami“ (Prís 21,23). Pomôž (M),
aby strážil/a svoje ústa a držal sa ďaleko od nešťastia.

Tvoje Slovo hovorí, že „smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi
(obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím“ (Prís 18,21). Daj, aby jeho/jej slová boli život
a nie smrť. Daj, aby bol/a rýchly/a pri počúvaní a pomalý/á pri hovorení, aby jeho/jej reč
bola sprevádzaná vždy milosťou.

Vybav ho/ju poznaním, ako, čo a kedy má hovoriť, nech je to s kýmkoľvek a
v akejkoľvek situácii. Daj, aby mal/a vždy na perách slová nádeje, povzbudenia, a života
a aby sa rozhodol/a, že jeho/jej ústa nezhrešia.


Božie Slovo – naša zbraň

Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si
moja pomoc a môj vykupiteľ.
(Ž 19, 15)

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu
zlé.
(Mt 12,35)