Školský časopis Vincentín

Oficiálna webová stránka časopisu Spojenej školy sv. Vincenta de Paul

ARCHÍV VYDANÍ

Na našej webstránke nájdete všetky súčasné, ale aj predchádzajúce čísla nového školského časopisu.

Všetci redaktori veria, že sa vám časopis Vincentín páči a že si každý v ňom nájde niečo, čo ho zaujme.

Vincentín Jar

2024

Vincentín Jeseň/Zima

2023

Vincentín Jar/Leto

2023

Vincentín Zima

2022/23

Vincentín Jeseň

2022

Vincentín Jar

2022

Vincentín December

2021/22

Vincentín Jeseň

2021/22

Vincentín Jún

2020/21

Vincentín Apríl

2020/21

Vincentín Marec

2020/21

Vincentín December

2020/21

Mediálne prílohy našich vydaní.

Pohár Vďačnosti

Jar 2022

Ťaháky

Jeseň 2021

História školského časopisu

Písal sa rok 2005, keď uzrelo svetlo sveta prvé číslo školského časopisu Gymnázia sv. Vincenta de Paul. Vtedajší názov Frikulín vyjadroval jeho podstatu – časopis bol free, cool a in… Redakčnú radu tvorili žiaci štvorročného gymnázia pod vedením p. učiteľky Baričovej.

Po dlhšom čase tento občasník vystriedal súčasný časopis Vincentín.

Vincentín sa prispôsobil dobe a zmenil nielen obsah, ale aj formát a grafiku. Väčšina čísel je dostupná online, vzhľadom na pandemickú situáciu sa bude riešiť aj tlačová podoba.

Články v časopise sa sústreďujú na život školy, aktivity a úspechy žiakov, nechýbajú rozhovory (či už s učiteľmi, alebo so žiakmi) a súťaže. Užitočné sú aj návody a ťaháky, občas sa vyskytne anketa. Zaujímavé boli aj tipy na výlet či príbeh na pokračovanie, ktorý dotvárali samotní žiaci.

V súčasnosti tvoria redakčnú radu časopisu Vincentín traja členovia pod vedením p. zástupkyne Tehlárovej. Členovia redakčnej rady privítajú akékoľvek príspevky od žiakov našej školy – či už literárne, alebo výtvarné… Redaktori sa budú tešiť, ak žiaci pošlú svoje odpovede na súťažné hádanky či krížovky a tajničky. Taktiež sú otvorení rôznym postrehom či názorom. Posielať ich môžete na mail casopis@vdp.sk.