Pedagogický zbor

meno a priezvisko e-mail kontakt aprobácia funkcia
Mgr. Andrea Janočková janockova@vdp.sk biológia, telesná výchova riaditeľka školy
Mgr. Zuzana Harichová harichova@vdp.sk angličtina, náboženstvo zástupkyňa RŠ pre ZŠ
Mgr. Zuzana Tehlárová tehlarova@vdp.sk matematika, fyzika zástupkyňa RŠ pre G
Mgr. Monika Janetová janetova@vdp.sk vychovávateľstvo vedúca ŠKD
Mgr. Michal Angyal angyal@vdp.sk dejepis, občianska náuka, informatika triedny učiteľ  v IX.B
Veronika Augustínová augustinova@vdp.sk vychovávateľstvo vych. v I.C
Mgr. Zuzana Baričová baricova@vdp.sk dejepis, slovenčina

triedna učiteľka v  V.OA

koordinátor pre ľudské práva

Mgr. Juliana Bartošová bartosova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v  III.C
Mgr. Martina Bistová bistova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v  II.D
Mgr. Štefánia Brédová bredova@vdp.sk matematika, fyzika pomoc.tr. v V.OA
Mgr. Ivana Cesneková cesnekova@vdp.sk slovenčina, dejepis triedna učiteľka v V.B
Mgr. Anita Cseryová cseryova@vdp.sk matematika, biológia, finančná gramotnosť triedna učiteľka v VI.A
PaedDr. Eva Ďuricová duricova@vdp.sk geografia, biológia, angličtina triedna učiteľka vo VIII.A
PhDr. Lucia Ďurčanská durcanska@vdp.sk vychovávateľstvo vych. v III.A
Mgr. Tomáš Fedas fedas@vdp.sk vychovávateľstvo vych. v II.C
Mgr. Elena Gáborová gaborova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v I.B
Ing. Milada Gurová gurova@vdp.sk informatika  
PaedDr. Anna Hellingerová hellingerova@vdp.sk nemčina triedna učiteľka v VIII.OA
Mgr. Juraj Hodál hodal@vdp.sk informatika  
Mgr. Eva Hodorovská hodorovska@vdp.sk angličtina pomoc.tr. v VIII.OA
RNDr. Monika Hrušovská hrusovska@vdp.sk matematika, biológia, informatika

pomoc.tr. v V.A

koordinátor pre environmentálnu výchovu a SOČ

Mgr. Valéria Chamillová chamillova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v III.A
Mgr. Oľga Janáčová janacova@vdp.sk geografia, telesná výchova pomoc.tr. v VII.OA
Mgr. Valéria Jašková, sr. Katarína s.katarina@vdp.sk vychovávateľstvo, náboženstvo vych. v III.B
Mgr. Emanuela Jediná jedina@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v II.B
Mgr. Zuzana Ješenková jesenkova@vdp.sk náboženstvo, nemčina triedna učiteľka v VII.B
Bc. Erika Kelešiová kelesiova@vdp.sk vychovávateľstvo vych. v II.B
Mgr. Ľudmila Kmeťová kmetova@vdp.sk výtvarná výchova, umenie a kultúra pomoc.tr. v VII.A, VII.B
Mgr. Libuša Kostelková kostelkova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v IV.B
Mgr. Marianna Koščušová koscusova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v III.B
Mgr. Martina Kováčiková kovacikova@vdp.sk vychovávateľstvo vych. v IV.B
Mgr. Monika Krajčíková krajcikova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo triedna učiteľka v IX.A
Mgr. Katarína Križanová krizanova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo triedna učiteľka v VI.B
Mgr. Mária Lazorová lazorova@vdp.sk angličtina triedna učiteľka v V.C
Mgr. Martin Lojkovič lojkovic@vdp.sk vychovávateľstvo vych. v IV.C
Mgr. Marianna Macková mackova@vdp.sk 1. stupeň, angličtina triedna učiteľka v IV.A
PaedDr. Mária Marková, sr. Lívia, CJ s.livia@vdp.sk slovenčina, náboženstvo pomoc.tr. v V.C
Ing. Adriana Miklová miklova@vdp.sk matematika, chémia pomoc.tr. v IX.A, IX.B
PhDr. Helena Mrocková mrockova@vdp.sk angličtina, španielčina pomoc.tr. v VI.B
Mgr. Lucia Mrocková l.mrockova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v II.B
Mgr. Jana Pavluvčíková pavluvcikova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v IV.C
Mgr. Rudolf Pažík pazik@vdp.sk dejepis, občianska náuka pomoc.tr. v VI.OA
Mgr. Katarína Pokryvková pokryvkova@vdp.sk vychovávateľstvo

vych. v I.A

koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Zuzana Ráczová raczova@vdp.sk 1. stupeň triedna učiteľka v I.A
Mgr. Alena Rausová rausova@vdp.sk 1. stupeň, informatika triedna učiteľka v II.C
Mgr. Katarína Růžičková ruzickova@vdp.sk biológia, chémia triedna učiteľka v VI.OA
Mgr. Katarína Sádovská sadovska@vdp.sk angličtina, biológia

triedna učiteľka v VII.A

koordinátor primárnej drogovej prevencie a závislostí

Mgr. Magdaléna Satková satkova@vdp.sk vychovávateľstvo vych. v II.A
Mgr. Ivan Schwarz schwarz@vdp.sk telesná výchova pomoc.tr. v VIII.B
Mgr. Martina Stankovičová stankovicova@vdp.sk 1. stupeň, angličtina triedna učiteľka v I.C
Mgr. Ľubica Steinerová steinerova@vdp.sk nemčina pomoc.tr. v VIII.A
Mgr. Emília Straková strakova@vdp.sk biológia, matematika triedna učiteľka v VIII.B
Mgr. Peter Šaradin, CM saradin@vdp.sk náboženstvo  
Mgr. Slavomíra Šišková siskova@vdp.sk angličtina pomoc.tr. v VI.A
Mgr. Iveta Švecová svecova@vdp.sk angličtina

triedna učiteľka v V.A

výchovná poradkyňa

PaedDr. Adriana Vajčiová vajciova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo triedna učiteľka v VII.OA
Magdaléna Wójcik wojcik@vdp.sk vychovávateľstvo vych. v IV.A

Inkluzívny tím

Mgr. Alena Angyalová angyalova@vdp.sk špeciálny pedagóg
Mgr. Ľubica Bielková bielkova@vdp.sk asistent učiteľa
Mgr. Martin Gála gala@vdp.sk asistent učiteľa
Mgr. Lucia Chlebcová chlebcova@vdp.sk asistent učiteľa
Mgr. Jana Kálnová kalnova@vdp.sk asistent učiteľa
Bc. Alexandra Smolenová smolenova@vdp.sk asistent učiteľa