Vedúci zamestnanci

meno a priezvisko e-mail kontakt aprobácia funkcia
Mgr. Andrea Janočková janockova@vdp.sk biológia, telesná výchova riaditeľka školy
Mgr. Zuzana Harichová harichova@vdp.sk angličtina, náboženstvo zástupkyňa RŠ pre ZŠ
Mgr. Zuzana Tehlárová tehlarova@vdp.sk matematika, fyzika zástupkyňa RŠ pre G
Mgr. Monika Janetová janetova@vdp.sk vychovávateľstvo vedúca ŠKD

Pedagogický zbor

Mgr. Michal Angyal

angyal@vdp.sk

dejepis, občianska náuka, informatika

triedny uč. v VII.B

Veronika Augustínová

augustinova@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v II.C

Mgr. Zuzana Baričová

baricova@vdp.sk

dejepis, slovenčina

triedna učiteľka v  VI.OA

koordinátor pre ľudské práva

Mgr. Štefánia Brédová

bredova@vdp.sk

 matematika, fyzika

pomoc.tr. v VI.B, I.GA

Mgr. Ivana Cesneková

 cesnekova@vdp.sk

dejepis, slovenčina

 triedna učiteľka v VI.B

Mgr. Anita Cseryová

cseryova@vdp.sk

matematika, biológia, finančná gramotnosť

triedna učiteľka v VII.A

Mgr. Juliana Cubínková

cubinkova@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v IV.C

PaedDr. Eva Ďuricová

duricova@vdp.sk

geografia, biológia, angličtina

triedna učiteľka vo IX.A

PhDr. Lucia Ďurčanská

durcanska@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v III.A

Mgr. Tomáš Fedas

fedas@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v III.C

Mgr. Elena Gáborová

gaborova@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v II.B

Ing. Milada Gurová

gurova@vdp.sk

informatika

 

PaedDr. Anna Hellingerová

hellingerova@vdp.sk

nemčina

triedna učiteľka v VII.A  a VI.OA

Mgr. Juraj Hodál

hodal@vdp.sk

informatika

 

Mgr. Eva Hodorovská

hodorovska@vdp.sk

angličtina

pomoc.tr. v VIII.OA

RNDr. Monika Hrušovská

hrusovska@vdp.sk

matematika, biológia, informatika

triedna učiteľka v V.B

koordinátor pre environmentálnu výchovu a SOČ

Mgr. Valéria Chamillová

chamillova@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v IV.A

Mgr. Oľga Janáčová

janacova@vdp.sk

geografia, telesná výchova

pomoc.tr. v VII.A

Mgr. Valéria Jašková, sr. Katarína

s.katarina@vdp.sk

vychovávateľstvo, náboženstvo

vych. v IV.B

Mgr. Emanuela Jediná

jedina@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v III.A

Mgr. Zuzana Ješenková

jesenkova@vdp.sk

náboženstvo, nemčina

triedna učiteľka v VIII.B

Bc. Erika Kelešiová

kelesiova@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v III.B

Mgr. Ľudmila Kmeťová

kmetova@vdp.sk

výtvarná výchova, umenie a kultúra

pomoc.tr. v VIII.A

Mgr. Libuša Kostelková

kostelkova@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v I.B

Mgr. Marianna Koščušová

koscusova@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v IV.C

Mgr. Martina Kováčiková

kovacikova@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v IV.B

Mgr. Monika Krajčíková

krajcikova@vdp.sk

slovenčina, náboženstvo

triedna učiteľka v IX.A

Mgr. Bohumila Krčmariková

krcmarikova@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v I.A

Mgr. Mária Lazorová

lazorova@vdp.sk

angličtina

triedna učiteľka v VI.A

Mgr. Martin Lojkovič

lojkovic@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v IV.A

Mgr. Marianna Macková

mackova@vdp.sk

1. stupeň, angličtina

triedna učiteľka v I.A

Mgr. Peter Majerčík, CM

Peter.cm@ vdp.sk

náboženstvo

školský kaplán

PaedDr. Mária Marková, sr. Lívia, CJ

s.livia@vdp.sk

slovenčina, náboženstvo

pomoc.tr. v VI.A a VIII.B

Ing. Adriana Miklová

miklova@vdp.sk

matematika, chémia

triedna učiteľka v I.GA

Mgr. Lucia Mrocková

l.mrockova@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v III.B

Mgr. Jana Pavluvčíková

pavluvcikova@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v III.C

Mgr. Rudolf Pažík

pazik@vdp.sk

dejepis, občianska náuka

pomoc.tr. v V.C a IX.B

Mgr. Katarína Pokryvková

pokryvkova@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v II.A

koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Zuzana Ráczová

raczova@vdp.sk

1. stupeň

triedna učiteľka v II.A

Mgr. Alena Rausová

rausova@vdp.sk

1. stupeň, informatika

triedna učiteľka v I.C

Mgr. Katarína Růžičková

ruzickova@vdp.sk

biológia, chémia

triedna učiteľka v VII.OA

Mgr. Katarína Sádovská

sadovska@vdp.sk

angličtina, biológia

triedna učiteľka v VIII.A

koordinátor primárnej drogovej prevencie a závislostí

Mgr. Magdaléna Satková

satkova@vdp.sk

vychovávateľstvo

vych. v I.B

Mgr. Ivan Schwarz

schwarz@vdp.sk

telesná výchova

pomoc.tr. v VI.A a VI.B

Mgr. Martina Stankovičová

stankovicova@vdp.sk

1. stupeň, angličtina

triedna učiteľka v II.C

Mgr. Ľubica Steinerová

steinerova@vdp.sk

nemčina

pomoc.tr. v VIII.A

Mgr. Emília Straková

strakova@vdp.sk

biológia, matematika

triedna učiteľka v IX.B

Mgr. Slavomíra Šišková

siskova@vdp.sk

angličtina

triedna učiteľka  v V.C

Mgr. Iveta Švecová

svecova@vdp.sk

angličtina

triedna učiteľka v V.A

výchovná poradkyňa

PaedDr. Adriana Vajčiová

vajciova@vdp.sk

slovenčina, náboženstvo

triedna učiteľka v VIII.OA

Mgr. Marcela Zlacká

zlacka@vdp.sk

slovenčina, náboženstvo

pomocná tr. v VII.B

Magdaléna Wójcik

wojcik@vdp.sk

vychovávateľstvo

vychovávateľka v I.C

Inkluzívny tím

Mgr. Alena Angyalová

angyalova@vdp.sk

špeciálny pedagóg

Mgr. Martin Gála

gala@vdp.sk

asistent učiteľa

Ing. Martina Hortová

hortova@vdp.sk

asistent učiteľa

Mgr. Lucia Chlebcová

chlebcova@vdp.sk

asistent učiteľa, španielčina

Mgr. Anna Paulinyová, PHD

paulinyova@vdp.sk

asistent učiteľa

Ing. Monika Sedláčková

sedlackova@vdp.sk

asistent učiteľa

Bc. Alexandra Smolenová

smolenova@vdp.sk

asistent učiteľa

Mgr. Ing. Petra Štrpková

psycholog @vdp.sk

psychologička