MATEMATIKA

Maksík

najbližšie termíny: 

 Nasledujúce kolo – 20.1. 2022

 klik

Pytagoriáda

najbližšie termíny:     

Okresné kolo

29.3. 2022

Klokanko

prihlásenie u triednej učiteľky do 4.3.2022, cena 5 euro  

11. apríl 2022

 klik

Všetkovedko

najbližšie termíny:   

november 2022 

klik

Autobus

Ku križovatke sa blíži poloprázdny autobus. Na prvej zastávke vystúpilo sedem ľudí a pristúpilo päť. Na druhej zastávke vystúpili traja a nastúpilo deväť ľudí. Na tretej zastávke vystúpilo šesť dievčat a Fero. Na piatej zastávke nastúpil poštár a vystúpili dve študentky. Na šiestej zastávke nastúpil chlapec so psom a vystúpila mamička s kočíkom, v ktorom sedelo dievčatko. Autobus prišiel na konečnú. Akú kapacitu (koľko najviac ľudí sa zmestí do autobusu) má autobus, ak na konečnú prišlo desať ľudí?

Riešenie

Keďže autobus prichádzal do križovatky poloprázdny a na konečnej v ňom bolo o 5 ľudí menej ako na križovatke a na konečnú zastávku prišlo 10 ľudí, autobus má kapacitu 30 ľudí.

Ťavy

Púšťou kráčajú v rade ťavy, pekne jedna za druhou. Koľko tiav ide púšťou?

Riešenie

.Po púšti idú tri ťavy, lebo za druhou ťavou ide ešte jedna.

Hladná princezná

Jedna veľmi hladná princezná zožerie na večeru štyroch drakov, menej hladná len troch. Koľko najviac princezien môžeme nakŕmiť šestnástimi drakmi?

Riešenie

Šestnástimi drakmi nakŕmime najviac päť hladných princezien.

Trojuholníky

Spočítaj, koľko trojuholníkov je na obrázku.

Riešenie

Na obrázku je 16 trojuholníkov.

Starý kráľ a synovia

Starý kráľ mal troch synov. Chcel im spravodlivo rozdeliť svoj majetok. Vlastnil 13 lesov, 17 polí, 8 rybníkov a 15 koní. Jeden les mal rovnakú hodnotu ako 3 polia, jedno pole rovnakú hodnotu ako dva rybníky, či päť koní. Kráľ chcel dať najstaršiemu synovi len lesy, strednému nechcel dať žiadne kone a najmladšiemu nechcel dať žiaden les. Poraďte mu, ako má rozdeliť svoj majetok, ak stredný syn nedostal viac ako jeden rybník.

Riešenie

Najprv si všetky kráľove majetky prepočítame na kone. Zistíme, že každý zo synov má dostať majetok v hodnote  105 koní. Keďže najstarší syn môže dostať len polia, dostane ich 7. Keďže najmladší syn nemôže dostať žiadne pole, zvyšné polia dostane stredný syn. Stredný syn nemôže dostať žiadne rybníky, lebo môže dostať najviac jeden a v tom prípade by mu nevyšiel celý počet koní. Keďže stredný syn nemohol dostať žiadne kone, musí dostať tri polia. Zvyšné majetky dostane najmladší syn.

OTESTUJ SA! klikni sem a získaj LÍZANKU