O výučbe matematiky na našej škole sa dočítate na stránkach: