KRÚŽKY v školskom roku 2021/2022

Krúžková činnosť je podmienená pandemickými opatreniami.

 Názov krúžku vedúci deň čas
 Biblický Mgr. Katarína Križanová štvrtok 14.00
 DofE 1 – plnenie cieľov PaedDr. Mária Marková, sr. Lívia utorok 14.50
 DofE 2 – plnenie cieľov Mgr. Monika Krajčíková utorok 15.00
 DofE 3 – plnenie cieľov Mgr. Zuzana Harichová utorok 15.00
 Florbal pre 1. a 2. roč. Benjamín Kucej štvrtok 13.45
 Florbal pre 3. a 4. roč. Ladislav Mókus piatok 13.45
 Futbal Saleziáni Po-Pi podľa dohody
 Kremienok Mgr. Katarína Baginová Ut, Št 16.30
 Kurz spoločenských tancov Ing. Juraj Hodál piatok 14.00
 Lego 1 Mgr. Valéria Chamillová štvrtok poobede
 Lego 2 Mgr. Juliana Bartošová štvrtok poobede
 Matematika pre 5. roč. 1. skupina Mgr. Anita Cseryová streda 14.00
 Matematika pre 5. roč. 2. skupina Ing. Adriana Miklová štvrtok poobede
 Matematika pre 6. roč. Mgr. Anita Cseryová pondelok 14.00
 Matematika pre 7. a 8. roč. Mgr. Emília Straková štvrtok 14.00
 Matematika pre starších žiakov 1. skupina Ing. Adriana Miklová streda 13.45
 Matematika pre starších žiakov 2. skupina RNDr. Monika Hrušovská utorok poobede
 Matematika – príprava na maturitu Ing. Adriana Miklová utorok 14.25
 Modelársky Mgr. Rudolf Pažík streda 14.30
 Robotický Mgr. Emanuela Jediná štvrtok 15.00
 Slovenčina pre starších žiakov Mgr. Monika Krajčíková štvrtok 13.00
 Stolnotenisový Peter Tomasch piatok 16.00
 Školský časopis Mgr. Zuzana Tehlárová štvrtok poobede
 Tvorivé dielne 1. skupina Mgr. Marianna Koščušová streda 13.45
 Tvorivé dielne 2. skupina Mgr. Juliana Bartošová streda 13.45
 Učenie hrou Mgr. Jana Pavluvčíková utorok 14.00
 Žiacka rada Mgr. Zuzana Baričová streda 12.00