Členkami Konferencie sv. Cecílie sú už od jej vzniku: Zuzana Ráczová, Martina Stankovičová, Elena Gáborová a Adriana Miklová

Obnova spolku sv. Vincenta

Činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul sa začala na Slovensku obnovovať po novembri 1989.

Provinciálom Misijnej spoločnosti sv.   Vincenta de Paul bol páter Augustín Slaninka, CM, ktorý začiatkom roka 1993 inicioval obnovu činnosti Spolku sv. Vincenta de Paul na území celého Slovenska.

Skratka Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku- SVdP na Slovensku

Dielo Konferencie – Zuš sv. Cecílie

V rokoch 1996 až 1998 pôsobil Katolícky umelecký kurz (KUK) v priestoroch ZŠ sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici  v Bratislave – Ružinov.

Snaha rodičov a učiteľov vyústila do vzniku prvej cirkevnej     ZUŠ sv. Cecílie, ktorá  získala v januári 1998 oficiálny     štatút MŠ SR so sídlom v priestoroch ZŠ  sv. Vincenta de Paul.

Od roku 2005 sídli ZUŠ sv. Cecílie na Chlumeckého ulici v Bratislave – Ružinov ako samostatný právny subjekt.

Spolupráca pre dobrú vec

Návštevy rodiny s postihnutým dieťaťom a finančná pomoc pre nich- aspoň 1× mesačne.

Návšteva, nákup a gastronomické služby 2 kolegyniam na dôchodku, ktoré nemajú príbuzných- celý rok podľa potreby.

Ošatenie, finančná pomoc rodine v núdzi s 2 deťmi u nás v škole.

Gastronomické služby v 2 rehoľných spoločenstvách niekoľkokrát ročne, predovšetkým počas sviatkov.

Finančný príspevok na školu v prírode.

Finančný príspevok na okuliare.

Finančný príspevok na koncoročný výlet.

Finančný príspevok na výtvarnú výchovu v anglickom jazyku.

Finančná pomoc matke s dieťaťom v núdzi.

Zber šatstva pre sociálne slabšie rodiny.

Zber potravín pre sociálne slabšie rodiny.

Finančný príspevok na elektrinu, na strechu domu matke s deťmi v núdzi…..

Letné tábory

Konferencia sv. Cecílie sa orientuje na voľný čas detí nielen počas školského roka, ale aj cez letné prázdniny.

Letné tábory sú organizované od roku 1996.

Zo začiatku prebiehali v rakúskom prostredí s vyučovaním nemeckého jazyka lektormi, s prítomnosťou kňaza, so zabezpečením vlastnej celodennej stravy, ktorú pripravovali členky Konferencie.

V posledných rokoch sa konajú v slovenskom prostredí s  animátormi, kňazom a domácou stravou z rúk členov Konferencie.

Každoročný počet účastníkov tábora je 35 vo veku 6 až 15 rokov a 7 organizátorov.