O výučbe informatiky na našej škole sa dočítate na stránkach: