Predmet Informatika vyučujeme v 3. a 4.ročníku na 1. stupni ZŠ. Základ vyučovania  je zameraný na prácu s počítačom, kde žiaci získavajú zručnosti a skúsenosti  pri práci s počítačom, prídavnými zariadeniami aj aplikáciami. Po získaní týchto zručností začíname budovať základy informatiky –  riešime  problémy pomocou počítačov, venujeme sa  rešpektovaniu právnych a etických zásad používania informačných technológií. Zameriavame sa aj na bezpečné používanie internetu, mobilov a nových technológií. Každoročne žiakov zapájame do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie.

Práce detí:

Súťaž iBobor

.