Kibi, mebi, gibi?

Pracuj v súlade s dohodou Medzinárodnej elektronickej komisie.
(TIP: Na prechod k ďalšiemu príkladu použi kláves TAB)
Značka pre megabit = Značka pre gigabit =
1 kb = b1 B = b
1 KiB = B2 GB = kB
1 kB = B 1 GiB = MiB
1 Gb = Mb 1 GB = MB
1 Gb = kb40 b = B
10 B = b 16 b = B
Značka pre kibibit = Značka pre mebibit =
Značka pre kibibajt = Značka pre mebibajt =
Značka pre kilobajt = Značka pre gigabajt =