Násobenie a delenie

  
Vypočítaj v danom časovom limite.
(TIP: Na prechod k ďalšiemu príkladu použi kláves TAB)
4 . = 12 5 . 5 =
3 . = 275 . 8 =
5 . 1 = 7 . 4 =
. 2 = 143 . = 24
3 . 9 = 4 . 6 =
45 : 5 = : 4 = 6
28 : 4 = 36 : = 4
5 . = 3045 : 9 =
. 4 = 3240 : 5 =
: 6 = 0 : 3 = 7

Späť na stránku informatiky