„Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ (sv. Augustín)

Charakteristika predmetu

Predmet hudobná výchova je na 1. stupni zaradená medzi predmety s hodnotením aktívne absolvoval, absolvoval alebo neabsolvoval. Na 1. stupni sa vyučujúci snaží vštepiť žiakovi lásku k hudbe, k spievaniu a kultúre vo všeobecnosti.

Na 2. stupni odráža klasifikácia predmetu zodpovednosť k povinnostiam a ochote plniť si svoje povinnosti.

Kam za kultúrou?

Lásku ku kultúre a k hudbe zvlášť sa snažíme podporovať návštevami divadelných predstavení ako napríklad muzikálu Snehulienka a sedem pretekárov a iné… K vážnej hudbe majú najbližšie návštevy filharmónie počas ich gremiálok.

Spevokol

Na škole funguje detský i mládežnícky spevokol. Obidva spevokoly nás doprevádzajú počas svätých omší v kostole alebo v kaplnke.

Vypočujte si nahrávky nášho zboru z kostola

Chcem ti spievať, môj Pán

Chváliť Pána chcem

Kvízové okienko

Uhádnete z akej rozprávky alebo filmu je táto hudobná ukážka?