„Zaoberať sa fyzikou znamená špehovať Boha pri akte stvorenia.“

Nernst Walther

„Život je z 10 % to, čo sa mi deje, a z 90 % to, ako na to reagujem.“

John C. Maxwell

„Skôr rozbiješ atóm ako ľudský predsudok.“

Albert Einstein

„Veda sama nie je v živote to najdôležitejšie – sme ľudia a mali by sme mať ľudské city.“

Michael Faraday

„Tajomstvom úspechu nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť záľubu v tom, čo robíme.“

Thomas Alva Edison

„Nevieme si ani predstaviť, čo Boh dokáže urobiť z črepov nášho života, ak mu ich celkom odovzdáme.“

Blaise Pascal

„Boh nehľadá odvážnych ľudí, hľadá ľudí, ktorým by mohol dodať odvahu.“

Isaac Newton

Viete, čo majú spoločné…?

 

včela
kompas
polárna žiara
polárna žiara

alebo

puška
puška
medúza
medúza
raketa
raketa

To a aj mnoho ďalších zaujímavých a užitočných vecí sa dozviete na hodinách fyziky.

Žiacke a študentské experimenty

Vlastnosti plynov 

6. ročník ZŠ

Žiacke a študentské experimenty

Správanie sa telies v kvapalinách 

6. ročník ZŠ

 

správanie telies v kvapaline

Žiacke a študentské experimenty

Správanie sa telies v kvapalinách 

6. ročník ZŠ

 

teleso v kvapaline pláva
teleso sa v kvapaline vznáša
teleso sa potápa
teleso v kvapaline pláva
teleso sa v kvapaline vznáša
teleso sa v kvapaline potápa

Žiacke a študentské experimenty

Vplyv hmotnosti na správanie sa telies v kvapalinách 

6. ročník ZŠ

teleso v kvapaline pláva
teleso sa v kvapaline vznáša
teleso sa potápa

Žiacke a študentské experimenty

Kvapaliny s rôznou hustotou

Správanie sa telies v kvapalinách s rôznou hustotou

6. ročník ZŠ

teleso sa vo vode potopí
teleso v kvapaline pláva

Žiacke a študentské experimenty

Vplyv teploty na hustotu kvapaliny

6. ročník ZŠ

 

balón so studenou vodou
balón s vodou izbovej teploty
balón s horúcou vodou

Žiacke a študentské experimenty

Prúdenie vzduchu, obtekanie telies, aerodynamický tvar

6. ročník ZŠ

Žiacke a študentské experimenty:

Meteorologické pozorovania

7. ročník ZŠ

meteorologická stanica
Meteorologická stanica
teplomer
ukazovateľ smeru vetra
tlakomer
zachytávač prachových čiastočiek
zachytávač prachových čiastočiek
anemometer
anemometer
zrážkomer
ukazovateľ smeru vetra
anemometer
anemometer

Žiacke a študentské experimenty:

Meteorologické pozorovania

7. ročník ZŠ

zrážkomer
ukazovateľ smeru vetra
anemometer
ukazovateľ smeru vetra
anemometer
zachytávač prachových častíc
zachytávač prachových častíc
ukazovateľ smeru vetra
anemometer

Žiacke a študentské experimenty:

Meteorologické pozorovania

7. ročník ZŠ

meteorologická búdka
meteorologická búdka
meteorologická búdka
zachytávač prachových častíc
výsledky pozorovania
zrážkomer

Žiacke a študentské experimenty:

Meteorologické pozorovania

7. ročník ZŠ

meteorologická búdka
meteorologická búdka
anemometer
meteorologická búdka

Žiacke a študentské experimenty:

Priamočiare šírenie svetla

8. ročník ZŠ

 

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vlastnosti kvapalín a plynov

6. ročník ZŠ

Dôkaz nestlačiteľnosti kvapalín alebo meranie objemu vydýchnutého vzduchu

výsledky pokusu o nestlačiteľnosti kvapalín

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vlastnosti kvapalín a plynov

6. ročník ZŠ

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vlastnosti kvapalín a plynov

6. ročník ZŠ

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vlastnosti kvapalín a plynov

6. ročník ZŠ

tekutosť plynov-Peťo T.

 

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vlastnosti kvapalín a plynov

6. ročník ZŠ

tekutosť plynov- Tomáš S.

 

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vplyv hmotnosti na správanie sa telies v kvapalinách

6. ročník ZŠ

Miky – vplyv hmotnosti na správanie telies v kvapalinách

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Správanie sa telies v kvapalinách s rôznou hustotou

6. ročník ZŠ

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Správanie sa telies v kvapalinách s rôznou hustotou

6. ročník ZŠ

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Správanie sa telies v kvapalinách s rôznou hustotou

6. ročník ZŠ

 

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vplyv teploty na hustotu kvapalín

6. ročník ZŠ

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vplyv teploty na hustotu kvapalín

6. ročník ZŠ

 

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Vplyv teploty na hustotu plynov

6. ročník ZŠ

Miky- hustota teplého vzduchu

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

7. ročník ZŠ

Meteorologické pozorovanie a meranie

 

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Meteorologické pozorovanie

7. ročník ZŠ

anemometer

ukazovateľ smeru vetra

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

8. ročník ZŠ

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

8. ročník ZŠ

Šírenie svetelných lúčov_Peťka Winterová

Žiacke a študentské fyzikálne videá:

Povrchové napätie kvapalín. Povrchová sila

6. ročník gymnázia (sexta)

povrch kvapaliny

pokus so zápalkou a saponátom

rybka

pokus s rámčekom a mydlovou vodou